HELSENORGE

Wada-test

Under en Wada-test blir en del av hjernen kortvarig bedøvet i noen minutter. Mens bedøvelsen virker, blir du testet med enkle oppgaver for å undersøke din kontroll over bevegelser, evne til å forstå beskjeder, taleevne og hukommelse.