Beredskap

Nå er store deler av befolkningen vaksinert og det er få pasienter som blir innlagt med COVID-19. Sykehuset har den siste tiden vært på det laveste beredskapsnivået- grønt. Tirsdag 17. august 2021 besluttet ledelsen å avvikle beredskapen og normalisere driften.   

Regjeringens og Oslo kommunes smitteverntiltak

Her er oversikten over Regjeringens nasjonale gjeldende tiltak Her er oversikten over Oslo kommunes gjeldende tiltak

Endringslogg

 • Oppdatert 27.4.21 kl 16.00
  Sykehuset går fra gult til grønt beredskapsnivå.
 • Oppdatert 5.3.21 kl 12.50:
  Utbrudd av korona på Ortopedisk avdeling, Ullevål.
 • Oppdatert 10.2.21 kl 14.15:
  Slettet all informasjon relatert til utbruddet av mutert virus i Nordre Follo.
 • Oppdatert 27.1.21 kl 19:00:
  Informasjon om at ansatte hjemmehørende i Nordre Follo, som ikke kan jobbe fra hjemmekontor, kan komme tilbake på jobb fra torsdag 28.1.21.
 • Oppdatert 24.1.21 kl 18:15:
  La til: all planlagt behandling, undersøkelser o.l. for pasienter fra Nordre Follo kommune og beboere fra sykehjem i Oslo utsettes inntil videre (med noen unntak).

  La til presisering om at ansatte som bor eller jobber i Nordre Follo kommune ikke kan komme på jobb inntil videre.
 • Oppdatert 24.1.21 kl 16:20:
  Lagt inn presisering i punktet om besøksforbud: partner/ledsager til fødende og barselkvinner slipper inn
 • Oppdatert 23.01.21 kl 17:30:
  Lagt inn oppdatert informasjon til pasienter og pårørende/besøkende angående restriksjoner som generelt besøksforbud mm.
 • Oppdatert 23.01.21 kl 09:45:
  informasjon om at OUS kartlegger konsekvenser for ansatte, pasienter og pårørende etter regjeringens nye tiltak i Oslo-regionen inklusiv Nordre Follo
 • Oppdatert 22.01.21 kl 16:15
  Publisert informasjon om hvordan ansatte, pasienter og pårørende hjemmehørende i Nordre Follo skal forholde seg inntil videre
 • Oppdatert 22.01.21 kl 14:57
  Oslo universitetssykehus jobber for å avklare konsekvenser for ansatte og pasienter bosatt i Nordre Follo. Ansatte skal inntil videre møte som avtalt på jobb. mer informasjon kommer. Informasjon til pasienter som har avtaler ved OUS kommende uke kommer senere.

Nyheter i beredskapssituasjonen

Ved pandemi eller andre omfattende og langvarige hendelser kan alle beredskapsnivåene benyttes. Mobilisering og andre tiltak vil da besluttes fortløpende av kriseledelsen, og man benytter ikke mobiliseringsordningene knyttet til massetilstrømning.
Fant du det du lette etter?