Beredskap

Oslo universitetssykehus er for tiden i normal beredskap

På denne siden vil du finne informasjon når Oslo universitetssykehus er i forhøyet beredskap ved alvorlige hendelser.

Beredskapsnivåer i Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Beredskapsnivåene er i henhold til Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst.

Grønn beredskap

Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes.

Grønn beredskap brukes i hovedsak ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn.

Gul beredskap

Begrenset mobilisering av ekstra ressurser.

Gul brukes ved massetilstrømning av pasienter - som et utgangspunkt mer enn 6 teamkrevende pasienter i eller på vei til akuttmottaket.

Rød beredskap

Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.

Rød beredskap brukes ved massetilstrømning av pasienter - som et utgangspunkt mer enn 12 teamkrevende pasienter i eller på vei til akuttmottaket.

Noen situasjoner med alvorlig svikt i kritisk infrastruktur kan kreve rød beredskap. For eksempel omfattende brann, full stans i vannforsyning som vedvarer flere døgn eller andre situasjoner som krever evakuering av flere bygg eller hele lokalisasjoner.

Fant du det du lette etter?