Beredskap

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap som følge av koronavirusutbruddet. Grønn beredskap innebærer at beredskapsledelsen videreføres med noen forsterkede funksjoner, og at sykehuset vil gjenoppta mer ordinær drift. Vi legger fortløpende ut informasjon til våre pasienter, ansatte, fastleger/samarbeidende helsepersonell og media på denne siden. 

Til pasienter, pårørende og besøkende ved Oslo universitetssykehus

 • Møt opp til timen din. Vi skal behandle alle- uansett om de har symptomer på koronasykdom eller ikke
 • Si fra dersom du ikke kan møte. Det er mange som har fått utsatt timen sin og venter på ledig tid
 • Kontakt avdelingen hvis du har symptomer. Da vil vi forberede oss og ivareta smittevern
 • Du kan  bli bedt om å møte opp tidligere for å ta en nese og halsprøve slik at vi kan sjekke om du har koronavirus
 • Alle må møte opp i god tid for en siste kontroll før du kommer inn på sykehuset. Det gjelder alle pasienter, eventuelle pårørende og ledsagere
 • Du kan ha med ledsager hvis det er nødvendig for å gjennomføre behandlingen. Generelt har vi besøksforbud
 • De fleste pasienter kan ikke få besøk. Ledsagere med ledsagerbevis kan følge pasienten. I tillegg kan pårørende være med dersom pasienten er under 18 år, har vansker med å gjøre seg forstått eller er i livets sluttfase. Kontakt avdelingen dersom dere er usikker på dette
 • Pasienter kan gjennomføre konsultasjoner på telefon eller videosamtale. Avtal dette med avdelingen
 • Pårørende og ledsagere kan delta på telefon eller videosamtale. Avtal dette med avdelingen.

Viktig informasjon før du kommer til timen din

Ring avdelingen du skal til før du kommer til timen din hvis du:

 • har vært utenlands de siste 10 dagene
 • har hatt kontakt med noen som er smittet av korona de siste 10 dagene
 • har hatt feber, hoste, tung pust, sår hals eller diaré/magesmerter med ukjent årsak

Kun barn under 18 år kan ha med følge til timen sin (1 person). Les mer om timeavtale og besøk/ledsager på sykehuset.

Ta telefonen når vi ringer

Sykehuset trenger ofte å komme i kontakt med pasienter per telefon, og spesielt i disse dager, for å gi viktige beskjeder og booke om timer. Vi ringer fra ulike nummer og legger igjen beskjed dersom vi ikke får svar (hvis det er mulighet for det).  

Testing før innleggelse eller timeavtale

I forbindelse med koronaepidemien kan du som pasient bli bedt om å teste deg for smitte før innleggelse/timeavtale ved sykehuset. Dette gjør vi for å sikre at behandlingen skal gjennomføres trygt og for å beskytte øvrige pasienter og ansatte for smittespredning.

Det er de enkelte avdelingene som avgjør hvilke pasienter eller pasientgrupper som skal testes. Du vil i så fall bli kontaktet på telefon av vår testpoliklinikk for avtale om tidspunkt og sted for prøvetaking. Prøvetaking skjer en av de nærmeste dagene før innleggelse eller på selve innleggelsesdagen.

For tiden er det størst kapasitet på testpoliklinikkene på Rikshospitalet og Ullevål, og pasienter ved Aker og Radiumhospitalet kan derfor bli bedt om å møte opp på en disse testpoliklinikkene.

Dersom testen skulle vise at du har koronavirus, vil en lege vurdere om du likevel kan gjennomføre behandlingen, eller om timen bør utsettes. 

Vi ber deg om å begrense sosial omgang til det absolutt nødvendige de siste 14 dagene før din timeavtale hos oss.

Ledsagere og besøkende

OUS åpner for opp for kontrollert besøk torsdag 4.juni (oppdatert 29.05.20)

Nå når det er veldig lav forekomst av koronasmitte, vurderer sykehuset det som trygt å tillate besøkende fra 4.juni. 

Det betyr at fedre eller medmødre som ønsker å besøke sitt nyfødte barn kan gjøre det fra torsdag 4.juni.
De aller fleste som ønsker å besøke pasienter kan gjøre det.

Sykehuset trenger tid til å forberede seg på å ta i mot besøkende og samtidig ivareta smittevern. Derfor vil sykehuset ikke kunne ta i mot besøkende før torsdag 4.juni.

Kontrollert besøk betyr begrensing i antall besøk per dag og at vi kontrollerer og stiller spørsmål til besøkende for å vurdere om de er en smitterisiko.
De besøkende må planlegge besøket i samarbeid med avdelingen.
Vi vil informere på nettsidene om rutiner når vi åpner for besøk. 

Besøkskontroll, oppdatert 27.05.20 

Helsemyndighetene ønsker å lempe på besøksbegrensningene i sykehus. Vi forstår at dette er viktig for pasienter og pårørende, men av smittevernhensyn og for å verne om pasientene våre, velger OUS likevel å opprettholde besøkskontroll inntil videre.

Vi jobber med nye rutiner for hvem som kan få komme på besøk til sykehuset. Dette vil bli klart før helgen.

Ledsager kan være med under oppholdet

Ledsagere regnes ikke som besøkende. Besøksforbudet gjelder derfor ikke ledsagere. Dersom du trenger ledsager, skal avdelingen legge til rette for at ledsager følger deg under oppholdet. Tilfeller der sykehuset skal legge til rette for at ledsager følger pasienten under oppholdet:

 • barn under 18 år (kan ha med én pårørende)
 • pasienter som har vansker med å gjøre seg forstått
 • pasienter i livets sluttfase
 • når ledsager er nødvendig for å få gjennomført behandlingen

Ring avdelingen på forhånd for å avklare dette. Telefonnummer til avdelingen finner du i innkallingsbrevet eller ved å søke opp avdelingen i oversikten over avdelinger A – Å.

Ledsager/pårørende kan delta i konsultasjonen og stille spørsmål via mobiltelefon hvis ønskelig. Det er også anledning for pasientene til å gjøre opptak av legesamtalen.

Obs: Ingen ledsagere får komme inn på sykehuset dersom hun/han i løpet av de siste 10 dagene: 

 • har vært i utlandet 
 • har hatt kontakt med en som er smittet av korona 
 • har hatt feber, hoste, tung pust, sår hals, eller diaré/magesmerter med ukjent årsak
Vi skjønner at dette kan oppleves vanskelig for hver enkelt, men ber om forståelse og omtanke for pasientene. Mange av pasientene våre har et svært nedsatt immunforsvar og er derfor mer mottakelig for smitte. 

Besøksforbud betyr også at vi ikke skal ha pizzabud eller andre eksterne leverandører som leverer mat til pasienter på sykehuset.

Informasjon til barn og unge

Hvorfor blir behandlingen min utsatt?

Informasjon til fødende

Føde- og barselseksjonene på OUS innfører en rekke tiltak pga koronasituasjonen.

Støttetelefon for kreftpasienter og pårørende ved OUS

Telefon: 22 89 40 22.
Telefonen er betjent alle hverdager mellom 09:00 og 15:00.

Slik behandler vi covid-19 i sykehuset

Les hvordan vi behandler pasienter med covid-19 i sykehuset.

Informasjonsvideoer om koronaviruset og smittevern

Lurer du på hva kohortisolering av pasienter betyr eller hvordan en respirator fungerer? Kanskje informasjonsvideoene våre kan gi deg svar på noe av det du lurer på.

Ofte stilte spørsmål og svar

Hvem kan jeg ringe for spørsmål om koronavirus?

Ikke ring nødnummer for spørsmål om koronavirus. Det er svært mange som ringer nødnummeret 113 og legevaktnummeret 116 117 for generelle spørsmål om koronavirus. Disse numrene skal kun brukes når du trenger hjelp raskt.

Du finner svar på det meste om koronaviruset hos Folkehelseinstituttet, Helsenorge eller her på denne siden.

Hvis ikke du finner svar på nettsidene kan du ringe:

 • Helsedirektoratets informasjonstelefon for publikum: 815 55 015
 • Oslo kommune sin informasjonstelefon om korona: 21 80 21 82

Får jeg sykemelding hvis jeg må være i karantene?

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Les mer på nettsidene til NAV.  

Hva skal jeg gjøre for å forhindre smitte?

Vaske hendene. Hoste i papirlommetørkle eller albuekroken. Vask hendene etterpå. 

Er smitten farlig?

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Flere fakta og råd om koronavirus finner du hos helsenorge.no

Hva er symptomene?

Hoste, tungpustet og feber. 

Hva gjør jeg hvis jeg får symptomer?

Hold deg hjemme og ta kontakt med fastlegen din per telefon.  

Lurer du fortsatt på noe?
Kanskje finnes svarene i noen av informasjonsvideoene våre.

Nyttig informasjon og lenker

Spørsmål og svar om koronavirus - informasjonsark på ulike språk (FHI)
Fakta og råd om koronavirus
Risikogrupper og gravide
Norsk gynekologisk forenings anbefalinger og råd til gravide
Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper
Folkehelseinstituttets råd til personer som er i hjemmekarantene
Folkehelseinstituttets råd til personer som isoleres i hjemmet ved påvist koronasmitte

Endringshistorikk pasienter

29. mai 2020

 • Kl. 17.00: OUS åpner for kontrollert besøk fra 4. juni.

27. mai 2020

 • Kl. 18.00: OUS opprettholder besøkskontroll inntil videre. Vi jobber med nye rutiner for hvem som kan få komme på besøk til sykehuset. Dette vil bli klart før helgen.

19. mai 2020

 • OUS opprettholder besøksforbudet inntil videre.

12. mai 2020

 • Informasjon om testing før innleggelse eller timeavtale

11. mai 2020

 • Endret fra 14 til 10 dager:
  • Ring avdelingen før du kommer til timen din hvis du/Ingen ledsagere får komme inn på sykehuset dersom han eller hun:
   • har vært utenlands de siste 10 dagene
   • har hatt kontakt med noen som er smittet av korona de siste 10 dagene
   • har hatt feber, hoste, tung pust, sår hals eller diaré/magesmerter med ukjent årsak i løpet av de siste 10 dagene

05. mai 2020

 • Lagt inn lenke til "Spørsmål og svar om koronavirus" (FHI).

01. mai 2020

 • Presisering om besøksforbudet. Barn under 18 år kan ha med følge (kun 1 person) til time/besøk på sykehuset.
 • Lagt inn lenke til informasjonsside om andre som kan få unntak fra besøksforbudet.

28. april 2020:

 • Kl. 08.30: Informasjon til barn og unge - Hvorfor kan jeg ikke besøke den som er syk på sykehuset?

24. april 2020:

 • Kl. 15.30: Ring før du kommer til sykehuset hvis du eller den som følger deg har hatt hatt feber, hoste, tung pust, sår hals, eller diaré/magesmerter med ukjent årsak

21. april 2020:

 • Kl. 10.00: Video: Det er viktig å møte til time og kontroll på sykehuset

15. april 2020:

 • Kl. 12.30: Informasjon om støttetelefon for kreftpasienter og pårørende ved OUS

10.april 2020:

 • Kl 12:45 - lagt inn lenke til informasjonsvideoer under fanen "Ofte stilte spørsmål og svar"

06. april 2020:

 • Kl. 14.30: Samleside med informasjonsvideoer om kohortisolering, respiratorer og hvordan OUS forbereder seg til økt volum av pasienter innlagt med covid-19.
 • Kl. 10.30: Informasjon om utsatt planlagt behandling ved OUS under "Hvorfor blir behandlingen min utsatt?"

01. april 2020:

 • 13:30: Lenke til informasjon om behandlingsforløpet for pasienter innlagt med covid-19 på sykehuset.

25. mars 2020

 • Kl. 15.20: Presisering om besøksforbud og ledsagere: Kun pasienter som er helt avhengig av ledsager kan ha pårørende med inn på sykehuset under oppholdet. 

17. mars 2020

 • Oppdatert informasjon til pasienter ved Øyeavdelingen.

12. mars 2020

 

Informasjon til ansatte, fastleger/samarbeidende helsepersonell og media 

Annet

Informasjon til blodgivere (karantenetid ved mulig eksponering for smitte)
Ved pandemi eller andre omfattende og langvarige hendelser kan alle beredskapsnivåene benyttes. Mobilisering og andre tiltak vil da besluttes fortløpende av kriseledelsen, og man benytter ikke mobiliseringsordningene knyttet til massetilstrømning.
Fant du det du lette etter?