Beredskap

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap som følge av koronavirusutbruddet. Grønn beredskap innebærer at beredskapsledelsen videreføres med noen forsterkede funksjoner.

Koronasituasjonen – informasjon til pasient/pårørende, ansatte, samarbeidende helsepersonell og mediaOslo University Hospital is operating on preparedness level Green due to the coronavirus outbreak. For more information, please click on the link above or our webpages in English.


Smitteutbrudd i Nordre Follo

Regjeringens nye smitteverntiltak for Oslo området

(oppdatert 23.01.21 kl 09:45)  Regjeringen har i dag kommet med en rekke nye tiltak i forbindelse med utbrudd av det b ritiske muterte covid-viruset. Tiltakene gjelder fra kl 12:00 i dag lørdag 23. januar, og de omfatter flere bostedskommuner for våre ansatte, studenter og pasienter. OUS arbeider med å kartlegge konsekvensene for sykehuset og vil komme tilbake med mer informasjon. 

Ansatte og pasienter/pårørende hjemmehørende i Follo

(oppdatert 22.01.2021 kl 16:15) OUS ber om at ansatte og pasienter fra Nordre Follo følger kommunenes anbefalinger. OUS vil komme med ytterligere og oppdatert informasjon etter hvert, men foreløpig gjelder følgende:

For ansatte i OUS

Ansatte som bor i Nordre Follo kommune skal i utgangspunktet inntil videre ikke komme på jobb i OUS. De må varsle sin leder om fraværet. Dersom ledere vurderer det som nødvendig at den ansatte kommer på jobb for å sikre kritisk drift, kan det gjøres unntak etter samme rutiner som gjelder for ansatte fra røde land / utlandet. Den ansatte skal i så fall bruke munnbind mens de er på jobb. Ansatte som har vært i arbeid i deltidsstilling i helsesektoren i Nordre Follo siste 10 dager, skal håndteres som om de bor i Nordre Follo. Det vil si at de i utgangspunktet heller ikke skal komme på jobb. Tilsvarende skal de samme ansatte som er satt opp for koronavaksine i denne perioden melde avbud for vaksinasjon.

For pasienter og pårørende

All planlagt pasientbehandling for pasienter bosatt i Nordre Follo skal i utgangspunktet utsettes frem til og med onsdag 27. januar. Øyeblikkelig hjelp behandling skal selvsagt ivaretas; men pasienter bosatt i Nordre Follo skal inntil videre håndteres som om de var i kategorien mulig smitte etter å ha blitt smittvurdert («pretriagert»); dvs. bruk av smittevernutstyr og testing. Pårørende fra Nordre Follo har inntil videre ikke adgang til sykehuset.

Endringslogg

  • Oppdatert 23.01.21 kl 09:45:
    informasjon om at OUS kartlegger konsekvenser for ansatte, pasienter og pårørende etter regjeringens nye tiltak i Oslo-regionen inkl Nordre Follo
  • Oppdatert 22.01.21 kl 16:15
    Publisert informasjon om hvordan ansatte, pasienter og pårørende hjemmehørende i Nordre Follo sal forholde seg inntil videre
  • Oppdatert 22.01.21 kl 14:57
    Oslo universitetssykehus jobber for å avklare konsekvenser for ansatte og pasienter bosatt i Nordre Follo. Ansatte skal inntil videre møte som avtalt på jobb. mer informasjon kommer. Vi vil senere også komme med informasjon til pasienter som har avtaler ved OUS kommende uke.

Nyheter i beredskapssituasjonen

Ved pandemi eller andre omfattende og langvarige hendelser kan alle beredskapsnivåene benyttes. Mobilisering og andre tiltak vil da besluttes fortløpende av kriseledelsen, og man benytter ikke mobiliseringsordningene knyttet til massetilstrømning.
Fant du det du lette etter?