Beredskap

Oslo universitetssykehus er i gul beredskap

Oslo universitetssykehus er i gul beredskap som følge av koronavirusutbruddet.

 • Se sak om vaksinerte helsearbeidere som er innlagt med det som kan være alvorlige bivirkninger av vaksinen lengre ned på siden
 • Se sak om stans i bruk av AstraZenecas vaksine til OUS-ansatte lengre ned på siden

Sykehuset er i GUL beredskap fra 16. mars klokken 16:00

Tirsdag ettermiddag øker sykehuset beredskapsnivået fra grønt til gult for å forberede seg på å kunne ta i mot flere pasienter med COVID-19 i ukene som kommer.

Sykehuset må omdisponere personell fra andre steder i sykehuset for å behandle Covid-19 pasienter. For å få frigjort ressurser, må sykehuset redusere planlagt aktivitet.

Noe planlagt behandling blir utsatt. Øyeblikkelig hjelp, kreft, barn og psykisk helse og rusbehandling  blir ikke berørt. Møt som normalt dersom du ikke hører noe fra sykehuset.

Det er ekstra viktig at du melder fra i god tid hvis du ikke vil benytte timen, siden det er mange pasienter som venter på behandling. Har du hatt symptomer på Covid-19 eller hatt kontakt med smittede siste 10 dager: ta kontakt med sykehuset på telefon.

Besøksforbud i sykehuset

Oslo universitetssykehus har generelt besøksforbud i sykehuset. Nødvendige ledsagere - som f.eks. partner/ledsager til fødende og barselkvinner, og barn - slipper inn. Sykehuset tillater ellers kun besøk til kritisk syke pasienter.

Hvordan definerer vi hvem som er "nødvendig ledsager" ?

Regjeringens nye smitteverntiltak for Oslo området

(oppdatert 23.01.21 kl 09:45)  Regjeringen har i dag kommet med en rekke nye tiltak i forbindelse med utbrudd av det britiske muterte korona-viruset. Tiltakene gjelder fra kl 12:00 i dag lørdag 23. januar, og de omfatter flere bostedskommuner for våre ansatte, studenter og pasienter.  

Her finner du en oversikt over tiltakene som gjelder nå

Endringslogg

 • Oppdatert 5.3.21 kl 12.50:
  Utbrudd av korona på Ortopedisk avdeling, Ullevål.
 • Oppdatert 10.2.21 kl 14.15:
  Slettet all informasjon relatert til utbruddet av mutert virus i Nordre Follo.
 • Oppdatert 27.1.21 kl 19:00:
  Informasjon om at ansatte hjemmehørende i Nordre Follo, som ikke kan jobbe fra hjemmekontor, kan komme tilbake på jobb fra torsdag 28.1.21.
 • Oppdatert 24.1.21 kl 18:15:
  La til: all planlagt behandling, undersøkelser o.l. for pasienter fra Nordre Follo kommune og beboere fra sykehjem i Oslo utsettes inntil videre (med noen unntak).

  La til presisering om at ansatte som bor eller jobber i Nordre Follo kommune ikke kan komme på jobb inntil videre.
 • Oppdatert 24.1.21 kl 16:20:
  Lagt inn presisering i punktet om besøksforbud: partner/ledsager til fødende og barselkvinner slipper inn
 • Oppdatert 23.01.21 kl 17:30:
  Lagt inn oppdatert informasjon til pasienter og pårørende/besøkende angående restriksjoner som generelt besøksforbud mm.
 • Oppdatert 23.01.21 kl 09:45:
  informasjon om at OUS kartlegger konsekvenser for ansatte, pasienter og pårørende etter regjeringens nye tiltak i Oslo-regionen inklusiv Nordre Follo
 • Oppdatert 22.01.21 kl 16:15
  Publisert informasjon om hvordan ansatte, pasienter og pårørende hjemmehørende i Nordre Follo skal forholde seg inntil videre
 • Oppdatert 22.01.21 kl 14:57
  Oslo universitetssykehus jobber for å avklare konsekvenser for ansatte og pasienter bosatt i Nordre Follo. Ansatte skal inntil videre møte som avtalt på jobb. mer informasjon kommer. Informasjon til pasienter som har avtaler ved OUS kommende uke kommer senere.

Nyheter i beredskapssituasjonen

Ved pandemi eller andre omfattende og langvarige hendelser kan alle beredskapsnivåene benyttes. Mobilisering og andre tiltak vil da besluttes fortløpende av kriseledelsen, og man benytter ikke mobiliseringsordningene knyttet til massetilstrømning.
Fant du det du lette etter?