Beredskap

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap som følge av koronavirusutbruddet.

Omdisponering av personell

Sykehuset må omdisponere personell fra andre steder i sykehuset for å behandle Covid-19 pasienter. For å få frigjort ressurser, må sykehuset redusere planlagt aktivitet.

Øyeblikkelig hjelp, kreft, barn og psykisk helse og rusbehandling  blir ikke berørt. Møt som normalt dersom du ikke hører noe fra sykehuset.

Det er ekstra viktig at du melder fra i god tid hvis du ikke vil benytte timen, siden det er mange pasienter som venter på behandling. Har du hatt symptomer på Covid-19 eller hatt kontakt med smittede siste 10 dager: ta kontakt med sykehuset på telefon.

Besøksregulering ved sykehuset

Sykehuset har besøksforbud fram til kl 08.00 tirsdag 25. mai 2021. Fra samme tidspunkt åpnes det for besøk etter regler som regulerer besøkene. Se lenke øverst på denne siden for detaljert informasjon.

Nødvendige ledsagere - som f.eks. partner/ledsager til fødende og barselkvinner, og barn - omfattes ikke av besøksreguleringen.

Hvordan definerer vi hvem som er "nødvendig ledsager" ?

Regjeringens og Oslo kommunes smitteverntiltak

Her er oversikten over Regjeringens nasjonale gjeldende tiltak Her er oversikten over Oslo kommunes gjeldende tiltak

Endringslogg

 • Oppdatert 27.4.21 kl 16.00
  Sykehuset går fra gult til grønt beredskapsnivå.
 • Oppdatert 5.3.21 kl 12.50:
  Utbrudd av korona på Ortopedisk avdeling, Ullevål.
 • Oppdatert 10.2.21 kl 14.15:
  Slettet all informasjon relatert til utbruddet av mutert virus i Nordre Follo.
 • Oppdatert 27.1.21 kl 19:00:
  Informasjon om at ansatte hjemmehørende i Nordre Follo, som ikke kan jobbe fra hjemmekontor, kan komme tilbake på jobb fra torsdag 28.1.21.
 • Oppdatert 24.1.21 kl 18:15:
  La til: all planlagt behandling, undersøkelser o.l. for pasienter fra Nordre Follo kommune og beboere fra sykehjem i Oslo utsettes inntil videre (med noen unntak).

  La til presisering om at ansatte som bor eller jobber i Nordre Follo kommune ikke kan komme på jobb inntil videre.
 • Oppdatert 24.1.21 kl 16:20:
  Lagt inn presisering i punktet om besøksforbud: partner/ledsager til fødende og barselkvinner slipper inn
 • Oppdatert 23.01.21 kl 17:30:
  Lagt inn oppdatert informasjon til pasienter og pårørende/besøkende angående restriksjoner som generelt besøksforbud mm.
 • Oppdatert 23.01.21 kl 09:45:
  informasjon om at OUS kartlegger konsekvenser for ansatte, pasienter og pårørende etter regjeringens nye tiltak i Oslo-regionen inklusiv Nordre Follo
 • Oppdatert 22.01.21 kl 16:15
  Publisert informasjon om hvordan ansatte, pasienter og pårørende hjemmehørende i Nordre Follo skal forholde seg inntil videre
 • Oppdatert 22.01.21 kl 14:57
  Oslo universitetssykehus jobber for å avklare konsekvenser for ansatte og pasienter bosatt i Nordre Follo. Ansatte skal inntil videre møte som avtalt på jobb. mer informasjon kommer. Informasjon til pasienter som har avtaler ved OUS kommende uke kommer senere.

Nyheter i beredskapssituasjonen

Ved pandemi eller andre omfattende og langvarige hendelser kan alle beredskapsnivåene benyttes. Mobilisering og andre tiltak vil da besluttes fortløpende av kriseledelsen, og man benytter ikke mobiliseringsordningene knyttet til massetilstrømning.
Fant du det du lette etter?