Begrense innsyn i din pasientjournal

Du som pasient har rett til å begrense hva som er tilgjengelig for oppslag fra din pasientjournal og hvem som kan slå opp i denne.

​Opplysningene i din pasientjournal ved Oslo Universitetssykehus er tilgjengelig for ansatte som har behov for disse når du trenger helsehjelp. Opplysningene kan også brukes til administrasjon, internkontroll eller kvalitetssikring av helsehjelpen. Opplysningene deles med behandlere andre steder, for eksempel ved et annet sykehus eller med fastlegen din, når det er nødvendig for din helsehjelp. Det skjer på telefon, ved å sende kopier som brev eller digitale meldinger.

Sperre for innsyn for helsepersonell som jobber ved Oslo universitetssykehus

Du som pasient har mulighet til å sperre journalen din ved Oslo universitetssykehus.

1) Journalsperring

Ett eller flere eksisterende dokumenter kan sperres for visning. Fremtidige dokumenter blir ikke automatisk sperret og må gis beskjed om hvis det er aktuelt.
I akutte situasjoner kan denne sperren oppheves.

2) Sperre pasientjournal for enkeltbruker(e)

Hvis ønsket er å sperre journalen for innsyn for enkelte personer, brukes denne type sperring. Dette stopper all tilgang til dine journaldokumenter for de navngitte personer.

Vær oppmerksom på at enkeltpersoner som ikke har tilgang til de sperrede delene av journalen, vil få informasjon om at det finnes dokumenter de ikke har tilgang til.

Hvis du ved senere kontakt med sykehuset ønsker å endre eller oppheve sperringen, tas dette opp med behandlende lege.

Fyll ut skjemaet for sperring

Dersom du ønsker å sperre dokumenter i journalen din må du fylle ut skjemaet nedenfor og sende dette til sykehuset. Du kan bli kontaktet av journalansvarlig lege for å få mer informasjon om konsekvensene av sperring.

Skjemaet nedenfor sendes til:  

Oslo universitetssykehus HF
Sak- og pasientarkiv
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Skjema for sperring av pasientjournal ved Oslo universitetssykehus (PDF)

Viktig informasjon om sperring

Vær oppmerksom på at sperring av pasientopplysninger kan ha betydning i akutte eller kritiske situasjoner. Sperring kan føre til at helesepersonell ikke får tilgang til relevante og nødvendige opplysninger i din pasientjournal. Hvis det sperres for ansatte i Oslo Universitetssykehus, kan en lege gi en annen lege tilgang til journaldokumentasjonen i en akutt situasjon. 
 

Fant du det du lette etter?