Pasientreiser

- reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Du får i utgangspunktet dekket den billigste reisemåten, og du må betale en egenandel.

Foto av trikken

Helsenorge.no kan du lese mer om:

  • Kollektivtransport
  • Reise uten kollektivtransport
  • Egenandeler
  • Reiseregning
  • Reiser ved fristbrudd
  • Reiser til røntgen og bildediagnostikk
     

Les mer om pasientreiser på helsenorge.no

kliniskestudier.helsenorge.no kan du lese om:

Reiseutgifter i forbindelse med deltakelse i kliniske studier (forskning)