Helsenorge

Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Foto av trikken

 

Koronavirusutbruddet:

Midlertidig endring for pasientreiser med bil

For pasientreiser med bil: Kan du kjøre selv, eller bli kjørt til behandling, oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det.


Generelle regler om pasientreiser

 

Søk om å få dekket reiseutgifter

På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du hos din behandler eller på helsenorge.no. Husk å søke innen seks måneder etter at reisen er gjennomført.

Regler for pasientreiser

Hovedregelen er at du få en standardsats per kilometer som støtte til reisen din, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn billett til lokal minstetakst med offentlig transport. 

For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen. 

Dokumentasjonskrav

Som pasient trenger du i utgangspunktet ikke å legge med oppmøtebekreftelse fra behandler. Når du av helsemessige årsaker har behov for å bruke bil til behandling, må ansvarlig behandler dokumentere dette behovet. Hvis du må bruke bil fordi det mangler tilbud om offentlig transport, er det pasientreisekontoret som skal bekrefte behovet. Da kan du få dekket tilleggsutgifter som parkering, bom eller ferge.

Behov for tilrettelagt transport?

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd, må behandleren din bestille transport. Når du trenger hjelp med reisen på en strekning der det ikke finnes rutegående transport, ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor.

Kontakt Pasientreiser

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på 05515

Du finner mer informasjon om pasientreiser og dine rettigheter på helsenorge.no.

Helsepersonell og andre fagpersoner finner mer informasjon om pasientreiser på pasientreiser.no 

 

kliniskestudier.helsenorge.no kan du lese om:

Reiseutgifter i forbindelse med deltakelse i kliniske studier (forskning)

 

Fant du det du lette etter?