Helsenorge
Årsrapporter fra klinikkene om forskning

Årsrapporter for forskning

Årsrapporter som Stab forskning, innovasjon og utdanning mottar fra klinikkene blir lagt ut her.

Barne- og ungdomsklinikken:
Årsrapporten for 2020

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon:
PSC-senteret 2019

Kreftklinikken:
Institutt for kreftforskning 2019

Kvinneklinikken:
Kvinneklinikken 2019

Medisinsk klinikk:
Senter for klinisk hjerteforskning 2019

Nevroklinikken:
Nevroklinikken 2019

Ortopedisk klinikk:
Ortopedisk klinikk 2019

Fant du det du lette etter?