HELSENORGE

Forskningsmiljøer

Her finner du en oversikt over og lenker til ulike forskningsmiljøer ved OUS.

Sentre for fremragend​e forskning

Det er tre aktive sentre for fremragende forskning (SFF) ved Oslo universitetssykehus med Universitetet i Oslo som vertskap. Sentrene er flerårige satsinger i regi av Forskningsrådet. NORMENT finansieres under SFF III (2013-2023). CanCell og Hybrid Technology Hub finansieres under SFF IV (2017–2027).

NORMENT – Norsk senter for forskning på mentale lidelser

CanCell Centre for Cancer Cell Reprogramming

Hybrid Technology Hub – Centre for Organ on a Chip-Technology

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Oslo universitetssykehus har to sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og er i tillegg partner i et senter ved Norsk regnesentral (BIG INSIGHT). Sentrene er flerårige satsinger i regi av Forskningsrådet. ProCardio finansieres for perioden 2020–2028. C3 – Centre for Connected Care og BIG INSIGHT finansieres 2015–2023.

ProCardio – Precision Health Center for optimized cardiac care

Senter for fremtidig helse C3

Big Insight – Statistics for the Knowledge Economy

Andre strategiske NFR-satsninger

Senter for digitalt liv Norge (DLN)

 

KG Jebsen-sentre for medisinsk forskning

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har siden opprettelsen i 2009 etablert K. G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus. Målsettingen er at nye og viktige resultater fra forskningen i kan gi forbedret pasientbehandling.


KG Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

KG Jebsen-senter for hjerteforskning

KG Jebsen-senter for cøliakiforskning

KG Jebsen-senter for B-cellekreft

Strategiske forskningsområder ved OUS

Forskningsutvalget har etablert en ordning med strategiske forskningsområder med fokus på tverrfaglighet, pasientnytte, aktualitet og styrking av eksisterende infrastrukturer og yngre forskere.

Pågående prosjekter:

Persontilpasset tarmfloraterapi i klinisk medisin (2019–2024) Ex vivo legemiddeltesting som grunnlag for persontilpasset behandling av tarmkreft (TEAM-ACT) (2019–2024) Celle-basert immunterapi mot kreft (STRAT-CELL) (2019–2024) Bevaring av fertilitet hos kreftpasienter (2022-2027) Nye persontilpassede managementstrategier for fibroserende sykdommer (2022–2027)

Multiomics-sekvensering av enkeltceller og spatial-karakterisering av kreftsvulster for å bekjempe resistens mot kreftbehandling (2022–2027)Nyheter:

Tre nye strategiske forskningsområder utpekt for 2022–2027

Tre nye strategiske forskningsområder ble utpekt ved Oslo universitetssykehus i juni 2019

Klinikkenes forskningssider

Akuttklinikken

Barne- og ungdomsklinikken

Hjerte-, lunge- og karklinikken

Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi

Klinikk for kirurgi, inflammasjon og transplantasjonsmedisin

Klinikk for laboratoriemedisin

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Kreftklinikken

Kvinneklinikken

Medisinsk klinikk

Nevroklinikken

Ortopedisk klinikk

Oslo sykehusservice

Prehospital klinikk

Teknologi- og innovasjonsklinikken

Forskningsinstitutter ved OUS

Avdeling for digital helsefors​kning (DIG)

Institutt for eksperime​ntell medisinsk forskning

Institutt for indr​e​me​disinsk forskning

Institutt for kirurgisk forskning

Institutt for kreftforskning

Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Intervensjonssenteret

Norsk senter for primær skleroserende cholangitt (PSC)

Pediatrisk forskningsinsti​tutt

Andre fo​​​​​rskningssider og tjenester

Kjernefasiliteter

Nasjonale og regionale tjenester

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Forskningsgrupper ved Det medisinske fakultet, UiO

Institutt for klinisk medisin, UiO

Oslo Life Science

Oslo Diab​etes Research Center

RusForsk

 

OUS-research.no — Sykehusets engelskspråklige nettsted for forskning​​


Tilbakemeldinger til denne oversikten: OUS' forskningsstab


Fant du det du lette etter?