Forskningsmiljøer

Sentre for fremragende forskning

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

KG Jebsen-sentre for medisinsk forskning

Strategiske forskningsområder ved OUS

Forskningsutvalget har etablert en ordning med strategiske forskningsområder med fokus på tverrfaglighet, pasientnytte, aktualitet og styrking av eksisterende infrastrukturer og yngre forskere.

Tre nye strategiske forskningsområder ble utpekt ved Oslo universitetssykehus i juni 2019 (Nyhetssak)

Pågående prosjekter:

Turning the Tide of Antimicrobial Resistance (2016-2021) Persontilpasset tarmfloraterapi i klinisk medisin (2019-2024) Ex vivo legemiddeltesting som grunnlag for persontilpasset behandling av tarmkreft (TEAM-ACT) (2019-2024) Celle-basert immunterapi mot kreft (STRAT-CELL) (2019-2024)

Klinikkenes forskningssider

Forskningsinstitutter ved OUS

Andre forskningssider og tjenester

 

OUS-research.no — Sykehusets engelskspråklige nettsted for forskning

Artikler fra OUS i årets nasjonale forskningsrapport

 • Bananfluer studeres under mikroskopAutofagi – håp eller trussel for kreftpasienter?

  Tumorer fører til avmagring ved kreftsykdom, og forskere ved Radiumhospitalet prøver nå å finne ut hvordan dette kan stanses.

 • Forsket seg frem til behandling av kronisk kuldeagglutininsykdom

  150 personer i Norge lever med kronisk kuldeagglutininsykdom (CAD). Tidligere har behandlingen for disse vært redusert til å måtte holde seg innendørs på vinterstid og unngå å bli nedkjølt. Et forskningsprosjekt med Geir Erland Tjønnfjord i...

 • HoloViz - fra 2D til 3D

  HoloViz er prosjektet som gjør at kirurgene kan planlegge kompliserte operasjoner ved hjelp av hologrammer.

 • Kan avføring erstatte antibiotika?

  Kraftig antibiotika knekker mer enn alvorlige bakterielle infeksjoner. Enkelte tarmbakterier «blomstrer opp» etter behandlingen og blir farlige. En liten, men kraftfull, studie viser at frisk avføring kan være et alternativ til bruk av anti...

Fant du det du lette etter?