Forskningsmiljøer

Sentre for fremragende forskning

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

KG Jebsen-sentre for medisinsk forskning

Strategiske forskningsområder ved OUS

Forskningsutvalget har etablert en ordning med strategiske forskningsområder med fokus på tverrfaglighet, pasientnytte, aktualitet og styrking av eksisterende infrastrukturer og yngre forskere.

Aktuell utlysning:

Utlysningstekst - OUS Stategic Research Areas 2022-2027

Søknadsmal - OUS Strategic Research Areas 2022-2027

  

Pågående prosjekter:

Turning the Tide of Antimicrobial Resistance (2016-2021) Persontilpasset tarmfloraterapi i klinisk medisin (2019-2024) Ex vivo legemiddeltesting som grunnlag for persontilpasset behandling av tarmkreft (TEAM-ACT) (2019-2024) Celle-basert immunterapi mot kreft (STRAT-CELL) (2019-2024)

Nyheter:

Tre nye strategiske forskningsområder ble utpekt ved Oslo universitetssykehus i juni 2019

Klinikkenes forskningssider

Forskningsinstitutter ved OUS

Andre forskningssider og tjenester

 

OUS-research.no — Sykehusets engelskspråklige nettsted for forskning
Fant du det du lette etter?