Forskningsmiljøer

Sentre for fremragende forskning

Oslo universitetssykehus har, sammen med Universitetet i Oslo, tre Sentre for fremragende forskning (SFF). Sentrene er flerårige satsinger i regi av Forskningsrådet.

NORMENT - Norsk senter for forskning på mentale lidelser (uio.no)

CCB - Senter for kreftbiomedisin (uio.no) Til 31.8.2017

CanCell Centre for Cancer Cell Reprogramming (uio.no) 

CIR - Senter for immunregulering (uio.no)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

CCI - Center for Cardiological Innovation (heart-sfi.no)

Senter for fremtidig helse (c3connectedcare.org)

Big Insight - Statistics for the Knowledge Economy
        Vertskap: Norsk Regnesentral (biginsight.no)


KG Jebsen-sentre for medisinsk forskning

KG Jebsen-senter for hjerteforskning (iemf.no)  KG Jebsen-senter for cøliakiforskning (uio.no) KG Jebsen-senter for psykoseforskning (uio.no)

KG Jebsen-senter for betennelsesforskning (uio.no)

KG Jebsen-senter for forskning på influensavaksiner (uio.no)

KG Jebsen-senter for tarmkreftforskning (colorectal.no)

OUS er vertskapsinstitusjon for det siste senteret, UiO for de øvrige.

Andre sentre og forskningsinstitutter

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (nettsted iemf.no)

Institutt for indremedisinsk forskning (uio.no)

Institutt for kirurgisk forskning (ous-research.no)

Institutt for kreftforskning (ous-research.no)

Intervensjonssenteret (ivs.no)

Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

Norsk senter for PSC

Pediatriskforskningsinstitutt

Andre oversikter over forskningsmiljøer

ous-research.no - engelskspråklig OUS nettsted for forskningen

Oslo Life Science

Nasjonale og regionale tjenester

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre OUS-tilknytning fremgår)

Laboratoriemedisin - forskningsgrupper

Avdeling-for-Forskning-og-utvikling-Akuttklinikken

Hjerte-, lunge- og karklinikken - forskningsgrupper

Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, klinikk for

Kirurgi, inflammasjon og transplantasjonsmedisin, klinikk

Kreftklinikken - forskningsgrupper

Nevroklinikken - forskningsgrupper

Medisinsk klinikk - forskningsgrupper

Ortopediklinikken

Kvinneklinikken - forskningsgrupper/-senter

Prehospital-forskningsgruppe

Psykisk helse og avhengighet, forsknings og utviklingsavdelingen

Radiologi og nukleærmedisin, Klinikk for

Oversikten over forskningsgrupper ved OUS er mangelfull med tanke på norskspråklig informasjon, men på grunn av utstrakt samarbeid med Universitetet i Oslo vil deres nettsider gi informasjon om de fleste gruppene på norsk:
Forskningsgrupper ved Det medisinsk fakultet UiO (uio.no)

Artikler fra OUS i årets nasjonale forskningsrapport

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.