HELSENORGE

Steroideavhengighet blant ruspasienter kan være indikasjon på større kognitive og emosjonelle utfordringer

Nye forskningsfunn indikerer svekkelse i selvstyringsfunksjoner og emosjonskontroll blant steroideavhengige ruspasienter. Dette kan ha viktig betydning for rusbehandlingen disse pasientene mottar.

Forekomsten av steroidebruk er større blant personer med rus- og avhengighetslidelser enn i den generelle befolkningen. En av tre pasienter i rusbehandling har prøvd anabole-androgene steroider (AAS), og mange ruspasienter utvikler avhengighet også av AAS. Både avhengighet av AAS og klassiske rusmidler kan ha sammenheng med personlighetstrekk og svekkede eller nedsatte selvstyringsfunksjoner. Man vet likevel lite om ruspasienter som i ulik grad bruker AAS skiller seg fra ruspasienter som ikke har erfaring med AAS.

Morgan Scarth er stipendiat ved RusForsk og har sammen med kollegaer nylig publisert en forskningsartikkel i tidsskriftet Drug and Alcohol Depencene. Her undersøker  de sammenhengen mellom avhengighet til AAS, selvstyringsfunksjoner og personlighetstrekk blant pasienter med rus- og avhengighetslidelser.

LES FORSKNINGSARTIKKELEN HER

- Funnene våre antyder at økt avhengighet til AAS hos ruspasienter er en indikasjon på større eksekutiv dysfunksjon og visse personlighetstrekk, spesielt trekk relatert til redusert emosjonell kontroll og empati, forteller Scarth.

Selvstyringsfunksjoner, også kalt eksekutivfunksjoner, er en psykologisk betegnelse for de kognitive ferdighetene man bruker for å koordinere og regulere blant annet emosjonskontroll og impulsivitet.

Bedre tilpasset behandling

- Funnene tyder også på at ruspasienter som regelmessig bruker AAS kan oppleve mer alvorlig avhengighet generelt, forklarer stipendiaten.

At disse pasientene kan ha større kognitive og emosjonelle utfordringer enn andre ruspasienter er viktige indikatorer som kan hjelpe behandlerne bedre forstå pasientens adferd, og dermed legge opp et bedre tilpasset behandlingsopplegg.

- Å forstå sammenhengene mellom personlighet, selvstyringsfunksjoner og AAS-avhengighet kan føre til bedre behandling ettersom personer som bruker mange typer psykoaktive stoffer sannsynligvis har andre behandlingsbehov og representerer en annen psykiatrisk profil, sammenlignet med for eksempel en som primært bruker alkohol, sier Scarth.

AAS-avhengighet kan og indikere økt risiko for drop out.

- Siden ruspasienter med kognitive defekter og personlighetsforstyrrelser har større sannsynlighet for å falle ut av behandling, kan AAS-bruk og avhengighet være en markør for denne risikoen, forklarer hun.

Gradert avhengighetsforståelse

AAS-avhengighet måles tradisjonelt ved at man kategoriseres som enten avhengig eller ikke avhengig, men med en slik dikotom tilnærming risikerer man å gå glipp av viktige variasjoner innad i pasientgruppen. I Scarth sin studie har de derfor forsøkt å bruke datadrevet statistikk for å utforskere eventuelle nyanser av AAS-avhengighet.

- Vi ønsket også å undersøke AAS-avhengighet ved å bruke en mer dimensjonal tilnærming, da det er mye variasjon i denne pasientgruppen, sier hun.

I studien ble det brukt data fra en tverrsnittsundersøkelsen om ruspasienter fra 38 behandlingssteder i Norge hvor deltakerne fylte ut spørreskjemaer. Det ble identifisert tre grupper av avhengighet blant deltakerne; «Lave symptomer», «moderate symptomer» og «høye symptomer». Disse grupperingene var basert på deltakernes svar om alvorlighetsgrad og type avhengighetssymptomer, som inkluderte abstinens, bruk av større mengder enn opprinnelig planlagt, toleranse, fortsatt bruk til tross for problemer forårsaket av AAS, og bruk av AAS for å lindre abstinenssymptomer.

- Avhengighetsgruppen med moderate symptomer rapporterte alle at de brukte større mengder AAS enn planlagt, og hadde noen abstinens- og toleranseproblemer. Gruppen med høye symptomer rapporterte en høy forekomst av alle symptomer, forteller Scarth.

Dataene viste at moderate og høye avhengighetssymptomer var assosiert med dårligere egenkontroll og personlighetstrekkene antagonisme, disinhibition og rigid perfeksjonisme.

- Antagonisme var det personlighetstrekket som var sterkest assosiert med høye avhengighetssymptomer. Denne egenskapen representerer en tendens til å være oppmerksomhetssøkende og selvfokusert, samt manipulerende. Dette er også rapportert blant typiske AAS-brukere i treningspopulasjonen, avslutter Morgan Scarth.

Les mer om RusForsk’s forskning på anabole-androgene steroider her og

PHD-prosjektet til Morgan Scarth her.