PhD-prosjekter hos RusForsk

Her finner du en oversikt over våre stipendiater og PhD-prosjekter tilknyttet Rusforsk.

Rusbehandling i norske fengsler
Vitenskapelig tittel: Substance Use Disorders in the Norwegian prison population – Needs, treatment and post-release outcomes.​ ​

Bakgrunn
Rundt halvparten av den norske fengselspopulasjonen har problemer med rus, ofte i kombinasjon med psykiske helseplager og sosiale utfordringer. Selv om de innsatte i fengsel har rett til samme behandling som utenfor fengslet, er der grunn til å tro at rusbehandlingen som tilbys i fengsel adskiller seg fra behandlingen utenfor fengsel, både med hensyn til adgang og innhold av behandlingen. Vi vet lite om hvordan rusproblemer identifiseres blant fengselspopulasjonen, om de som har rusproblematikk får tilbud om behandling, eller hvordan behandlingen påvirker de innsatte etter løslatelse.

Metode / design
Prosjektet bruker kvantitative data fra The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study (NorMA), fengselsregisteret KOMPIS og Norsk Pasientregister. NorMA kohorten består av 733 individer som satt i fengsel i 2013-2014 og som har svaret på et stort spørreskjema om bakgrunn, rus og helse. Kohorten og registerdata kombinert gjør det mulig å studere de innsatte med ruslidelse i et livsperspektiv. Vi kan blant annet å se på alle soninger de har hatt og se på bruk av helsetjenester før, under og etter soning.

Studien inngår som en del av PriSUD-prosjektet.

Nicoline.jpg
PhD-stipentiat
Nicoline Lokdam
MSC public health


Hovedveileder
Anne Bukten
Forsker, UIO/OUS

Biveileder
Marianne Riksheim Stavseth
PostDoc, OUS

 

Nevropsykologiske funksjoner og behandlingsforløp hos rusavhengige pasienter

​​Vitenskapelig tittel: Predicting early treatment termination (dropout) and post-treatment clinical outcome from neuropsychological functions in Abstinent Substance Use Disorder (SUD) patients

Bakgrunn
Rusavhengige pasienter har som regel behov for behandling av et sammensatt problembilde. Vi vet lite om den nevropsykologiske tilstanden til rusavhengige pasienter, hvordan det går etter behandling, eller om det er sammenhenger mellom kognisjon og behandlingsutfall. Kunnskap om hvordan spesifikke nevropsykologiske funksjoner påvirker behandlingsutfall er av stor betydning for utviklingen av behandlingstilbudet til en pasientgruppe som koster samfunnet mye.

Metode / design
Dette prospektive kohortstudiet vil belyse kunnskapshullet ved å utrede rusavhengige pasienter på nevropsykologiske funksjoner så som hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner og IQ. Etter behandlingsavslutning vil det være en oppfølging, der vi samler informasjon om rusadferd, helse og sosial integrering. Pasientjournalen gir informasjon om utskrivningsårsak (dropout), behandlingslengde og demografi.

Arne H.jpg
PhD-stipendiat
Arne Holen
Spesialist klinisk nevropsykologi


Hovedveileder
Espen Walderhaug
Forskningskoordinator / PhD, OUS

Biveileder
Nils Inge Landrø
Professor, UIO

Nettsiden driftes av RusForsk
Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webredaktør: Erlend M. Aas

Fant du det du lette etter?