HELSENORGE

Senter for digitalt liv Norge (DLN)

Et nasjonalt senter for transdisiplinær bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon.

Oslo universitetssykehus er en av sju partnere i Senter for digital liv Norge (DLN).

På nettstedet digitallifenorway.org

finner du nyheter fra senteret; arrangementer; lenker til sosiale medier og nyhetsbrev; og oversikt over OUS' representanter i styret og kompetansehuben som driver senteret.

DLN transformerer norsk bioteknologisk forskning og utdanning for å øke innovasjon og verdiskaping for samfunnet. Senteret har tilknyttede forskningsprosjekter over hele landet.

Senteret gir prosjektene veiledning knyttet til

  • ansvarlig forskning og innovasjon (responsible research and innovation – RRI)
  • data og modeller
  • innovasjon, kommersialisering og industrisamarbeid
  • samarbeid på tvers av fagområder og prosjekter
  • karriereutvikling

Senteret driver også en forskerskole.

DNL ble etablert i 2016 og er finansiert av Norges forskningsråd gjennom det strategiske initiativet 'Digital Life – convergence for innovation' (prosjektnummer 248810 https://prosjektbanken.forskningsradet.no/project/FORISS/248810 og 320911 https://prosjektbanken.forskningsradet.no/project/FORISS/320911).

Senteret er nå i sin andre finansieringsperiode (DLN 2.0) med sju partnere:

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Universitetet i Oslo (UiO)
  • Universitetet i Bergen (UiB)
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Oslo universitetssykehus (OUS)
  • SINTEF
  • UiT Norges arktiske universitet
Fant du det du lette etter?