HELSENORGE
Organisering av forskningen

Råd og utvalg

Forskning er en del av linjeledernes ansvar og derfor forankret i de ulike klinikkene og avdelingene. Samordningen skjer via sentrale stabsfunksjoner, råd og utvalg. Det er et tett samarbeid mellom HSØ, OUS og UiO for å ivareta forskningen.

Fant du det du lette etter?