HELSENORGE

Vitenskapelige artikler fra OUS i CRIStin

Cristin er det nasjonale systemet for registrering og godkjenning av vitenskapelige artikler mv.. Ved OUS brukes dette parallelt med at det på www.publika.no løpende publiseres oversikter.

http://www.cristin.no/

http://www.publika.no/

 

Antall vitenskapelige artikler og doktorgrader knyttet til sykehuset

Figur_nøkkeltall2013-2020_v640.png 

 Cristin-rutiner ved Oslo universitetssykehus

Det koordinerende ansvaret for godkjenning av OUS' publikasjoner i Cristin ligger hos Forskningsavdelingen, Stab Forskning, innovasjon og utdanning v/Pål Bakke,
tlf. 97 97 58 87.

Kontroll og godkjenning av hver enkelt artikkel/adressering gjøres av klinikkenes superbrukere (se liste nedenfor) på vegne av OUS. Dette gjelder tellende (poenggivende) vitenskapelig publisering. Forskere som også ønsker å registrere annen publisering og formidling kan gjøre dette selv i Cristin-systemet.

For at artikkelen/adresseringen skal bli tellende må forfatteren være registrert i systemet. Forskerid i CRIStin kreves også ved søknader til Regionale etiske komiteer (REK). Nye forskere (forfattere) ved OUS registreres i CRIStin-systemet av superbrukerne. Se rutiner for dette på nettstedet til CRIStin: 
CRISTIN - Superbrukerveiledninger

Liste over superbrukere ajour pr. 11.2.2022:

 


Klinikk psykisk helse og avhengighet*

   
   Eldbjørg Marie Nåheim Eien 
   E-post: uxldei at ous-hf.no
   Ellen Bjørnstad
   E-post: uxbjll at ous-hf.no

*Inkl. SFI C3 Centre for Connected Care

Medisinsk klinikk

    Randi Pia Berg (spesielt Hjertemedisinsk avd.)
        E-post: rapibe at ous-hf.no
    
    Nina Maagaard Holm
        Avd. for Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin 
        E-post: n.m.holm at medisin.uio.no
      

    Cecilie Linea Ellefsen
        Senter for Digital Helseforskning 
        E-post: cecilie.linea.ellefsen at rr-research.no
    Elise Flakk Nordang (samme sted)
        E-post: Elise.Flakk.Nordang at rr-research.no

    Anne Grethe Nybråten
         Lungemedisinsk avdeling
         E-post: annybr at ous-hf.no    

    Hege Cleve
          Gastromedisinsk avdeling
          E-post: uxclhe at ous-hf.no 

     Anne-Marie Aas
          Klinisk service
          E-post: aaanne at ous-hf.no

     Randi Grinaker Hoff
           Akuttmedisinsk avdeling
           E-post: uxhofr at ous-hf.no

     Sonni Simonsen
          Infeksjonsmedisinsk avdeling
          E-post: uxsims at ous-hf.no
       
     Maiken Forsberg
          Nyremedisinsk avdeling
          E-post: maifor at ous-hf.no

     Nina Marie Christensen
          Geriatrisk avdeling
          E-post: nina.marie.christensen at aldringoghelse.no
          E-post: nimchr at ous-hf.no

Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi

     Maria Elena Torkehagen, 
           E-post: uxtomf at ous-hf.no

Nevroklinikken

     Siri Myklebust 
         SSE Avd. for kompleks epilepsi
         E-post:  simykl at ous-hf.no

     Monisha Sharma
         Nevrologisk avdeling
         E-post: monish at ous-hf.no

     Amy Martinsen (permisjon)
         E-post: amymit at ous-hf.no

     Marie Udnesseter Lie
         E-post: maulie at ous-hf.no

Ortopediklinikken 

    Kari Anne Hakestad
        E-post: uxkamp at ous-hf.no
        Tlf. 22 89 41 24

 Barne- og ungdomsklinikken

    Maria Vladimirovna Krave
         E-post: m.v.krave at medisin.uio.no


Kvinneklinikken   

     Marie Sigstad Lande
         E-post: sigsma at ous-hf.no
     Ana Lobato Pascual
         E-post: analob at ous-hf.no

Kreftklinikken

    Peter Wiedswang,
        E-post: peter.wiedswang at rr-research.no
        Tlf. 22 78 12 59
    Yili Gan
       E-post: yilgan at ous-hf.no
    Helene Wold Ranum
       E-post: Helene.Wold.Ranum at rr-research.no
    Alle Institutt for kreftforskning

    Ikram Mahnin
        Avd. for gynekologisk kreft
        E-post: ikrmah at ous-hf.no
   
    Hani Jama 
        Avd. for kreftbehandling
        E-post: hajama at ous-hf.no


Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon   

    Kari Otterdal 
        Institutt for indremedisinsk forskning
        E-post: Kari.Otterdal at ous-research.no

    Merete Tysdahl 
         Avd. for transplantasjonsmedisin
         E-post: merged at ous-hf.no
         Tlf. 23 07 21 85

   Tom Mala
          Avd. for gastro- og barnekirurgi)
          E-post: tommal at ous-hf.no

    Torhild Garen
          Avd. for revmatologi, hud og infeksjon
          E-post: tgaren at ous-hf.no

    Julie Kvale
          Avd. for urologi
          E-post: juliekv at ous-hf.no

 

Hjerte-, lunge- og karklinikken   

    Maria Foss.
        E-post: maria.foss at ous-hf.no /
        m.k.h.foss at medisin.uio.no
        Tlf. 23 07 36 78 / 96016036 / 93231911

    Manjit Kaur
         E-post: manjit.kaur at medisin.uio.no
         Tlf. 23 07 37 38

 

Akuttklinikken og Prehospital klinikk

    Faiza Moghal
         E-post: Faiza.Moghal at ous-hf.no
         Tlf. 23 02 61 54

 

Klinikk for laboratoriemedisin

    Torbjørn Rognes, Avd. for mikrobiologi
        torognes at ifi.uio.no
        Tlf. 23 07 13 78

    Natalie Enbusk Jacobsen, Avd. for medisinsk biokjemi
         E-post: natjac at ous-hf.no

    Line Mygland, Avd. for medisinsk genetikk
         E-post: linmyg at ous-hf.no
    Sonia Bhandari (samme avdeling)
        E-post: sonbha at ous-hf.no

    Marianne Spalder Larsen, Avd. for farmakologi
        E-post: mlarsen at ous-hf.no
        Tlf. 92 04 12 12

    Christina Ljungbeck, Avd. for immunologi og transplantasjonsmedisin
        E-post: chloek at ous-hf.no
    Ingunn Rode Grorud, samme avdeling
        E-post: inrode @ ous-hf.no

    Linda I. Solfjell, Avd. for patologi
        E-post: Linda.I.Solfjell at rr-research.no

    Ronny Sorkness, Avd. for rettsmedisinske fag
         E-post: rmroso at ous-hf.no
         Tlf. 23 0 13 072

Klinikk for radiologi og nukleærmedisincam

    Camilla von Krogh Lid
        E-post: Camilla.Von.Krogh.Lid at ous-hf.no
        Tlf. 23 07 09 59
    Grethe Skjolde
         E-post: gskjolde at ous-hf.no
    Tone-Marie Bakke
         E-post: batone at ous-hf.no

Oslo sykehusservice

      Trond Olav Berg, (også sentral superbruker OUS)
         E-post: t.o.berg at rr-research.no
         Tlf. 23 02 70 68

Teknologi- og innovasjonsklinikken
       Inntil videre henvendelse til Pål Bakke

Direktørens stab*

      Pål Bakke, (også sentral superbruker OUS)
          E-post: pal at ous-hf.no
          Tlf. 97 97 58 87

* Inkl. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.

Fant du det du lette etter?