Vitenskapelige artikler fra OUS i CRIStin

CRIStin er det nasjonale systemet for registrering og godkjenning av vitenskapelige artikler mv.. Ved OUS brukes dette parallelt med at det på www.publika.no løpende publiseres oversikter.

CRIStin-rutiner ved Oslo universitetssykehus

Det koordinerende ansvaret for godkjenning av OUS' publikasjoner i Cristin ligger hos Forskningsavdelingen, Stab Forskning, innovasjon og utdanning v/Pål Bakke, tlf 23026059.

Kontroll og godkjenning av hver enkelt artikkel/adressering gjøres av klinikkenes superbrukere (se liste nedenfor) på vegne av OUS. Dette gjelder tellende (poenggivende) vitenskapelig publisering. Forskere som også ønsker å registrere annen publisering og formidling kan gjøre dette selv i CRIStin-systemet.

For at artikkelen/adresseringen skal bli tellende må forfatteren være registrert i systemet. Forskerid i CRIStin kreves også ved søknader til Regionale etiske komiteer (REK). Nye forskere (forfattere) ved OUS registreres i CRIStin-systemet av superbrukerne. Se rutiner for dette på nettstedet til CRIStin: 
CRISTIN - Superbrukerveiledninger

Liste over superbrukere ajour pr. 24.10.2017:


Klinikk psykisk helse og avhengighet*

   
    Ørjan Berg
        E-post: orjan.berg at medisin.uio.no
        Tlf. 22923650
*Inkl. SFI C3 Centre for Connected Care

Medisinsk klinikk

    Randi Pia Berg (spesielt Hjertemedisinsk avd.)
        E-post: rapibe at ous-hf.no
   
    Hanne Løvdal Gulseth (spesielt Avd. for Endokrinologi,
        sykelig overvekt og forebyggende medisin)
        E-post: Hanne.Lovdal.Gulseth at ous-hf.no
        Tlf. 22 89 41 24 

    Marianne Westeng (spesielt Senter for samhandling
        og sykepleieforskning)
        E-post: Marianne.Westeng at rr-research.no
        Tlf. 23 07 54 63 

    Anne Grethe Nybråten
         Lungemedisinsk avdeling
         E-post: annybr at ous-hf.no    

    Hege Cleve
          Gatromedisinsk avdeling
          E-post: uxclhe at ous-hf.no 

     Anne-Marie Aas
          Klinisk service
          E-post: aaanne at ous-hf.no

     Randi Grinaker Hoff
          Akuttmedisinsk avdeling
          E-post: uxhofr at ous-hf.no

     Inger Johanne Solhaug
          Infeksjonsmedisinsk avdeling
          E-post: uxinus at ous-hf.no

     May Hennie Kristensen
          Nyremedisinsk avdeling
          E-post: makriste at ous-hf.no

     Anne Garmark
          Geriatrisk avdeling
          E-post: uxgaad at ous-hf.no


Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi

     Maria Elena Torkehagen, 
           E-post: xtomf at ous-hf.no


Nevroklinikken

     Kari Mette Lillestølen 
         E-post:  Kari.Mette.Lillestolen at ous-hf.no

     Amy Mitchell
         E-post: amymit at ous-hf.no

     Marie Udnesseter Lie
         E-post: maulie at ous-hf.no

Ortopediklinikken 

    Kari Anne Hakestad
        E-post: uxkamp at ous-hf.no
        Tlf. 22 89 41 24

Barne- og ungdomsklinikken

(Mangler superbruker.)   


Kvinneklinikken   

     Michael Pilemand Hjørnholm
         E-post: Michael.Pilemand.Hjornholm at ous-hf.no       
 

Kreftklinikken

    Peter Wiedswang,
        E-post: peter.wiedswang at rr-research.no
        Tlf. 22 78 12 59

    Martin Andreas Furu, Avd. for kreftbehandling
        E-post: maafur at ous-hf.no

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon   

     Ann Elizabeth Døli (Institutt for indremedisinsk forskning)
        E-post: Ann.Elizabeth.Doli at ous-hf.no
        Tlf. 23 07 33 47

    Merete Gedde-Dahl (Avd. for transplantasjonsmedisin)
         E-post: merged at ous-hf.no
         Tlf. 23 07 21 85

    Arild Nesbakken (Avd. for gastro- og barnekirurgi)
          E-post: arines at ous-hf.no

    Jon Anders Halvorsen (Fagområde Hud)
          E-post: jonhal at ous-hf.no

    Øyvind Molberg (Fagområde revmatologi)
          E-post: omolberg at ous-hf.no

 

Hjerte-, lunge- og karklinikken   

    Maria Foss.
        E-post: maria.foss at ous-hf.no /
        m.k.h.foss at medisin.uio.no
        Tlf. 23073678 / 96016036 / 93231911

    Manjit Kaur
         E-post: manjit.kaur at medisin.uio.no
         Tlf. 23073738

 

Akuttklinikken og Prehospital klinikk

    Faiza Moghal
         E-post: Faiza.Moghal at ous-hf.no
         Tlf. 23 02 61 54

    Mona Austenå
         E-post: maustena at ous-hf.no
   

Klinikk for laboratoriemedisin

    Torbjørn Rognes (Avd. for mikrobiologi)
        torognes at ifi.uio.no
        Tlf. 23 07 13 78

    Lisa Christina Sørlie (Avd. for medisinsk biokjemi)
        E-post: Lisa.Christina.Sorlie at ous-hf.no
    Carita Teien (samme avdeling)
        E-post: Carita.Teien at ous-hf.no

    Christine Pålsrud (Avd. for medisinsk genetikk) (Perm.)
        E-post: Christine.Palsrud at ous-hf.no
        Tlf. 23 01 67 73 
    Tove Kristine Walsøe (vikar)
        E-post: twalsoe at ous-hf.no
    Ingunn Rode Grorud (samme avdeling)
        E-post: Ingunn.Rode.Grorud at ous-hf.no

    Marianne Spalder Larsen (Avd. for farmakologi)
        E-post: mlarsen at ous-hf.no
        Tlf. 92 04 12 12

    Andrine Arpak (Avd. for immunologi og transplantasjonsmedisin) (Perm.)
        E-post: andarp at ous-hf.no
        Tlf. 23 07 30 63
    Charlotte Begby (vikar)
         E-post: uxhclu at ous-hf.no

    Hege Eliassen (Avdeling for patologi)
        Epost: Hege.Eliassen at rr-research.no
        Tlf. 23 07 15 09


Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

    Camilla von Krogh Lid
        E-post: Camilla.Von.Krogh.Lid at ous-hf.no
        Tlf. 23 07 09 59
    Tone-Marie Bakke
         E-post: batone at ous-hf.no


Oslo sykehusservice

      Trond Olav Berg, (også sentral superbruker OUS)
         E-post: t.o.berg at rr-research.no
         Tlf. 23 02 70 68

Direktørens stab*

      Pål Bakke, (også sentral superbruker OUS)
          E-post: pal at ous-hf.no
          Tlf. 23 02 60 59

* Inkl. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.