Vitenskapelige artikler fra OUS i CRIStin

CRIStin er det nasjonale systemet for registrering og godkjenning av vitenskapelige artikler mv.. Ved OUS brukes dette parallelt med at det på www.publika.no løpende publiseres oversikter.

http://www.cristin.no/

http://www.publika.no/

Sammenstilling av tall for publisering mv. for OUS:
Helseforetakstall publisering og forskningspoeng 2013-17.pdf

CRIStin-rutiner ved Oslo universitetssykehus

Det koordinerende ansvaret for godkjenning av OUS' publikasjoner i Cristin ligger hos Forskningsavdelingen, Stab Forskning, innovasjon og utdanning v/Pål Bakke, tlf 23026059.

Kontroll og godkjenning av hver enkelt artikkel/adressering gjøres av klinikkenes superbrukere (se liste nedenfor) på vegne av OUS. Dette gjelder tellende (poenggivende) vitenskapelig publisering. Forskere som også ønsker å registrere annen publisering og formidling kan gjøre dette selv i CRIStin-systemet.

For at artikkelen/adresseringen skal bli tellende må forfatteren være registrert i systemet. Forskerid i CRIStin kreves også ved søknader til Regionale etiske komiteer (REK). Nye forskere (forfattere) ved OUS registreres i CRIStin-systemet av superbrukerne. Se rutiner for dette på nettstedet til CRIStin: 
CRISTIN - Superbrukerveiledninger

Liste over superbrukere ajour pr. 16.11.2018:


Klinikk psykisk helse og avhengighet*

   
   Eldbjørg Marie Nåheim Eien
   Ellen Bjørnstad


*Inkl. SFI C3 Centre for Connected Care

Medisinsk klinikk

    Randi Pia Berg (spesielt Hjertemedisinsk avd.)
        E-post: rapibe at ous-hf.no
    
    Elisabeth Qvigstad (spesielt Avd. for Endokrinologi,
        sykelig overvekt og forebyggende medisin) 
       

    Marianne Westeng (spesielt Senter for samhandling
        og sykepleieforskning)
        Tlf. 23 07 54 63 

    Anne Grethe Nybråten
         Lungemedisinsk avdeling
         E-post: annybr at ous-hf.no    

    Hege Cleve
          Gatromedisinsk avdeling
          E-post: uxclhe at ous-hf.no 

     Anne-Marie Aas
          Klinisk service
          E-post: aaanne at ous-hf.no

     Randi Grinaker Hoff (Perm.)
     Lill Iren Solhaug Kjøs
          Akuttmedisinsk avdeling

     Inger Johanne Solhaug
          Infeksjonsmedisinsk avdeling
          E-post: uxinus at ous-hf.no

     May Hennie Kristensen
          Nyremedisinsk avdeling
          E-post: makriste at ous-hf.no
     Maiken Forsberg (samme avdeling)
          maifor at ous-hf.no

     Anne Garmark
          Geriatrisk avdeling
          E-post: uxgaad at ous-hf.no


Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi

     Maria Elena Torkehagen, 
           E-post: xtomf at ous-hf.no


Nevroklinikken

     Kari Mette Lillestølen 
         E-post:  Kari.Mette.Lillestolen at ous-hf.no

     Amy Martinsen (permisjon til 23.4.2019)
         E-post: amymit at ous-hf.no

     Marie Udnesseter Lie
         E-post: maulie at ous-hf.no

Ortopediklinikken 

    Kari Anne Hakestad
        E-post: uxkamp at ous-hf.no
        Tlf. 22 89 41 24

Barne- og ungdomsklinikken

    Maria Vladimirovna Krave
    E-post: m.v.krave at medisin.uio.no


Kvinneklinikken   

     Michael Pilemand Hjørnholm
         E-post: Michael.Pilemand.Hjornholm at ous-hf.no       
 

Kreftklinikken

    Peter Wiedswang,
        E-post: peter.wiedswang at rr-research.no
        Tlf. 22 78 12 59

    Martin Andreas Furu, Avd. for kreftbehandling
        E-post: maafur at ous-hf.no

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon   

     Ann Elizabeth Døli (Institutt for indremedisinsk forskning)
        E-post: Ann.Elizabeth.Doli at ous-hf.no
        Tlf. 23 07 33 47

    Merete Tysdahl (Avd. for transplantasjonsmedisin)
         E-post: merged at ous-hf.no
         Tlf. 23 07 21 85

    Arild Nesbakken (Avd. for gastro- og barnekirurgi)
          E-post: arines at ous-hf.no

    Jon Anders Halvorsen (Fagområde Hud)
          E-post: jonhal at ous-hf.no

    Øyvind Molberg (Fagområde revmatologi)
          E-post: omolberg at ous-hf.no

 

Hjerte-, lunge- og karklinikken   

    Maria Foss.
        E-post: maria.foss at ous-hf.no /
        m.k.h.foss at medisin.uio.no
        Tlf. 23 07 36 78 / 96016036 / 93231911

    Manjit Kaur
         E-post: manjit.kaur at medisin.uio.no
         Tlf. 23 07 37 38

 

Akuttklinikken og Prehospital klinikk

    Faiza Moghal
         E-post: Faiza.Moghal at ous-hf.no
         Tlf. 23 02 61 54

Klinikk for laboratoriemedisin

    Torbjørn Rognes, Avd. for mikrobiologi
        torognes at ifi.uio.no
        Tlf. 23 07 13 78

    Siv Randi Skjelnes, Avd. for medisinsk biokjemi

    Line Mygland, Avd. for medisinsk genetikk
    Sonia Bhandari (samme avdeling)
        E-post: sonbha at ous-hf.no

    Marianne Spalder Larsen (Avd. for farmakologi)
        E-post: mlarsen at ous-hf.no
        Tlf. 92 04 12 12

    Andrine Arpak, Avd. for immunologi og transplantasjonsmedisin
        E-post: andarp at ous-hf.no
        Tlf. 23 07 30 63

    Linda I. Solfjell, Avd. for patologi   

    Ronny Sorkness, Avd. for rettsmedisinske fag
         E-post: rmroso at ous-hf.no
         Tlf. 23 0 13 072

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

    Camilla von Krogh Lid
        E-post: Camilla.Von.Krogh.Lid at ous-hf.no
        Tlf. 23 07 09 59
    Tone-Marie Bakke
         E-post: batone at ous-hf.no


Oslo sykehusservice

      Trond Olav Berg, (også sentral superbruker OUS)
         E-post: t.o.berg at rr-research.no
         Tlf. 23 02 70 68

Direktørens stab*

      Pål Bakke, (også sentral superbruker OUS)
          E-post: pal at ous-hf.no
          Tlf. 23 02 60 59

* Inkl. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.