HELSENORGE

Medarbeidere

Forskningsgruppeleder:

 • Annetine (Anne Cathrine) Staff, PhD, Professor I, Forskningsleder (UiO), overlege og forskningsrådgiver (OUS)

Medlemmer av forskningsgruppen

Stab:

 • Ana Lobato-Pascual, forskningskoordinator, oppdaterer web Forskningshåndbok, webredaktør
 • Lise Øhra Levy, biobankingeniør
 • Placenta/preeklampsigruppen:

  • Patji Alnæs-Katjavivi, lege og PhD
  • Sophie Bowe, lege og stipendiat
  • Heidi Fjeldstad, lege og stipendiat
  • Meryam Sugulle, PhD, overlege og post doc
  • Birgitte Mitlid-Mork, lege og stipendiat
  • Kjartan Moe, lege, lektor og PhD
  • Daniel Pitz Jacobsen, post doc 
  • Ingrid Fosheim, stipendiat - oppstart sommer 2021
  • Birgitte Kordt Sundet, forskerlinjestudent 50 %
  • Charlotte Zeisler, forskerlinjestudent 50 %
  • Lydia Linge, forskerlinjestudent 50 %
  • Katarina Halvorsen, forskerlinjestudent 50 %
  • Sissel Hoel, forskerlinjestudent 50 %
  • Kristina Klepp, forskerlinjestudent 100 % i 2021
  • Hanna Cuhra, forskerlinjestudent 100 %, oppstart høst 2021

  Andre medlemmer:

 • Aase Pay, PhD, førsteamanuensis II (OsloMet)
 • Anne Flem Jakobsen, PhD, professor II (UiO)
 • Christina Hernandez, jordmor og stipendiat (OUS/OsloMet)
 • Erik Qvigstad, PhD, overlege og professor emeritus (UiO)
 • Espen Berner, PhD, overlege
 • Katariina Laine, PhD, førsteamanuensis II (UiO)
 • Kirsten Hald, PhD, overlege, avdelingsleder FoU og gynekologisk avdeling
 • Kristina Baker Sole, lege og stipendiat
 • Kristine Aas-Eng, overlege og stipendiat
 • Liv Rimstad Moksnes, overlege, urogynseksjonen
 • Lena Henriksen, fagutviklingsjordmor (OUS/OsloMet)
 • Marianne Omtvedt, lege og stipendiat
 • Marit Lieng, PhD, professor II (UiO) og klinikkleder Kvinneklinikken
 • Nina Harsem, PhD, overlege
 • Nina Julie Verket, lege, lektor og stipendiat
 • Ole-Aleksander Dyrkorn, lege og stipendiat
 • Rune Svenningsen, PhD, overlege og professor II (UiO)
 • Sissel Oversand, PhD, overlege
 • Thea Falkenberg Mikkelsen, lege og stipendiat
 • Tina Tellum, PhD, overlege og post doc
 • Tiril Tingleff, lege og stipendiat
 • Åsa Waldum, jordmor og stipendiat
 • Assosierte medlemmer:

  • Jeanne-Mette Goderstad, klinikkdirektør og stipendiat (Sørlandet sykehus)
  • Linda Bjørk Helgadottir, PhD, overlege
  • Mathias Onsrud, PhD, professor emeritus
  • Mirjam Lukasse, jordmor, professor (OsloMet)
  • Oxana Gavriluk, lege, post doc
  • Pernille Bjerre Trent, lege, stipendiat
  • Ana Gerda Zahl Eriksson, PhD, overlege
  Fant du det du lette etter?