Innovative anskaffelser

Kontrolltårn for operasjoner på sykehus

Oslo universitetssykehus skal ved hjelp av innovasjonspartnerskapet utvikle løsninger og systemer for planlegging av operasjonsvirksomheten. Målet er bedre resultater for pasientene og bedre ressursutnyttelse i sykehuset.

​Oslo Universitetssykehus er landets største sykehus. Vi opererer 54.000 pasienter hvert år. Sykehuset skal gjennom innovative anskaffelser lage bedre løsninger for å planlegge operasjonene på sykehuset.

Bakgrunn for prosjektet

Operasjonene skal planlegges, om de er elektive (planlagte) eller øyeblikkelig hjelp. Planleggingen ved OUS er i vesentlig grad manuell. Sykehusets digitale systemer for planlegging av bemanning, styring av rom og utstyr og pasientadministrasjon snakker i begrenset grad sammen. Konsekvensen av disse begrensningene er at sykehuset må stryke (kansellere) 3000 operasjoner hvert år. De fleste strykes like før operasjonen skulle startet.

Vi ønsker at ansatte i fremtiden får den informasjonen de trenger for å prioritere og planlegge arbeidsdagen sin. Bedre prioritering og planlegging vil bidra til færre strykninger og bedre kvalitet. Det vil gi høyere produksjon, færre komplikasjoner og mer effektiv drift. 

Resultatet blir at alle pasienter får riktig behandling til riktig tid.

Behov for nye løsninger

Her vil behovene beskrives når behovsanalysen er ferdig.

Markedsdialog

Når sykehusets behov er beskrevet, vil vi formidle dette behovet til markedet. Dialogen skal gi sykehuset kunnskap om hvilke løsninger som eventuelt finnes. Hensikten er å utfordre markedet på et tidlig tidspunkt og forberede markedet på etterspørsel og konkurranser som kommer.

Prosjektets faser, tidslinje og status

Informasjon kommer når tidsplanen er lagt.

Samarbeidspartnere

Oslo universitetssykehus samarbeider med Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Difi, Sykehuspartner HF, Sykehusinnkjøp HF og Helse Sør-Øst RHF.

Prosjektet i media

Prosjektet er omtalt på www.anbud365.no

Kontaktinformasjon

Prosjektstøtte: Tone Olsen Moberg oltone@ous-hf.no

Hva er innovasjonspartnerskap?

Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (Oslo universitetssykehus) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før. Deler av den nye løsningen/tjenesten kan basere seg på eksisterende løsninger.
Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om konkurranse først. Prosessen består av fem faser

Avklare behov (Fase 1)
Oslo universitetssykehus skal avdekke og beskrive i detalj hvilke problem gi en utfyllende beskrivelse av problemet som skal løses.

Dialog med markedet  (Fase 2)
Gjennom markedsdialog skal Oslo universitetssykehus skal komme i dialogkomme i kontakt med potensielle leverandører for å drøfte problemstillinger, få innspill om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet, samt avklare innovasjonspotensial.

Inngå innovasjonspartnerskap (Fase 3)
Oslo universitetssykehus vil i denne fasen lyse ut konkurranse i leverandørmarkedet der vi vil velge de best egnede samarbeidspartnere, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå et eller flere innovasjonspartnerskap.

Utvikle (Fase 4)
Oslo universitetssykehus skal sammen med samarbeidspartnere utvikle konkrete løsninger/tjenester for å dekke de behov vi har definerti innovasjonsprosjektet . I denne fasen iverksettes samarbeid i formaliserte innovasjonspartnerskap med de utvalgte leverandører for å utvikle helt nye løsninger.

Kjøp (Fase 5)
Dersom den utviklede løsningen svarer til avtaler og resultat vil Oslo universitetssykehus skal ha mulighet til å anskaffe løsningen som er utviklet. 

Fant du det du lette etter?