HELSENORGE

Non-invasiv prenatal test (NIPT)

NIPT undersøker DNA fra fosteret i en blodprøve fra den gravide. For den gravide er det en vanlig blodprøve. Blodprøven tas i forbindelse med første trimester ultralyd, rundt 12. svangerskapsuke.

Sannsynligheten for at fosteret har en trisomi (f.eks. Down syndrom) øker litt med alderen til den gravide. I Norge undersøkes det kun for trisomi 13, 18 og 21 (Down syndrom) hos fosteret. Tilbudet er frivillig og om kvinnen ikke ønsker å vite om fosteret har en av de tre trisomiene, er det ingen grunn til å gjøre undersøkelsen.

For NIPT-analysen benyttes Streck-rør og det skal tas to rør, som fylles helt opp (10 mL). Rekvisisjonen som heter Non-invasiv prenatal test (NIPT) benyttes. Denne finnes på vår hjemmeside og på genetikkportalen. Det går frem av rekvisisjonen hva som skal fylles ut. Det som MÅ fylles ut er svangerskapslengden og om det er tvillinger eller ikke. Ved tvillingsvangerskap kjøres en annen protokoll. Hvis det ikke er opplyst om tvillingsvangerskap vil laboratoriet ta kontakt med rekvirent for avklaring for å sikre at prøven blir utført med korrekt protokoll.

Svarrapport vil foreligge senest 10 dager etter at laboratoriet mottar prøven. Innenfor Helse Sør-Øst benyttes elektronisk svarrapportering. Utenfor Helse Sør-Øst benyttes ​vanlig post.

Svarrapport angir normal sannsynlighet eller økt sannsynlighet for trisomi 13,18 og 21.
Ved inkonklusiv test eller økt sannsynlighet for trisomi 13,18 og 21 vil laboratoriet ta kontakt per telefon. Laboratoriet kontakter rekvirent eller rekvirerende institusjon, ikke kvinnen selv.

Har du spørsmål om NIPT og om NIPT er egnet undersøkelse for din pasient:
Ta kontakt med lege ved laboratoriet på telefon 23 01 66 36
I Norge er NIPT et tilbud i det offentlige helsevesenet for gravide som er 35 år eller eldre ved forventet fødselstidspunkt (termin). Undersøkelsen er tillatt for alle gravide. Kvinner under 35 år, uten annen medisinsk indikasjon enn alder, kan ta NIPT i privat regi.Non-invasiv prenatal test (NIPT) Rekvisisjon

 

 


Fant du det du lette etter?