HELSENORGE

Arvelig prostatakreft

Prostatakreft er en av de hyppigste kreftformene hos menn. Man antar at rundt 5 % av alle prostatakrefttilfeller skyldes en nedarvet genfeil. 

​Selv om familiær opphopning av prostatakreft ikke er så uvanlig, har de fleste tilfellene ukjent årsak. Sannsynligvis skyldes bare 5 % av alle prostatakrefttilfeller en nedarvet genfeil. Det har lenge vært kjent at menn med genfeil i brystkreftgen 2 (BRCA2) har en noe økt risiko for prostatakreft. I tillegg gir genfeil i et av de fire tarmkreftgenene (MMR-genene) økt risiko for denne kreftformen. Ganske nylig ble det også klart at genfeil i HOXB13-genet gir økt risiko for prostatakreft. Det er ikke sikkert dokumentert at genfeil i HOXB13-genet gir vesentlig økt risiko for andre kreftformer.

Dersom du som mann har fått påvist genfeil som gir økt risiko for prostatakreft, får du tilbud om årlig måling av PSA (Prostata-spesifikt antigen) fra 40 års alder. Målet med oppfølgingen er å oppdage en eventuell svulst på et tidlig stadium.
 


Fant du det du lette etter?