HELSENORGE

Genpaneltesting

En genpaneltest er en gentest der flere ulike gener undersøkes samtidig. Det fins flere forskjellige genpaneler som varierer i antall gener og hvilke gener som undersøkes.

​Ved genpaneltesting blir mange ulike gener undersøkt samtidig. Det fins flere forskjellige genpaneler som varierer mtp antall gener og hvilke gener som undersøkes. De fleste som testes med genpanel hos oss får tilbud om «Genpanel for arvelig kreft». Dette genpanelet inkluderer flere gener som i hovedsak er knyttet til kreft i tarm, bryst, underliv, prostata, nyre og føflekker, du kan lese mer om Genpanel for arvelig kreft her​.

Etter at du har fått genetisk veiledning, kan blodprøven din undersøkes for genfeil. En genfeil kan sitte hvor som helst i genet. Vi leser gjennom alle genene som inngår i panelet fra start til slutt. Dersom du har en genfeil i et av disse genene, er det stor sannsynlighet for at vi finner den.

Genvarianter med usikker klinisk betydning

Ved genpaneltesting er det vanlig at det blir funnet genvarianter som er vanskelig å tolke fordi det er mangelfull informasjon og kunnskap om dem (genvarianter med usikker klinisk betydning). Dersom vi finner en slik genvariant hos deg, får du hjelp av en genetisk veileder som gir deg en best mulig tolkning av situasjonen.


Uventet funn

Ved genpaneltesting undersøkes du også for genfeil i gener som er forbundet med kreftformer du eller slektninger av deg ikke har hatt. Dette kan resultere i at det blir funnet genfeil i et gen som vi ikke trodde var sannsynlig ut fra din eller familiens sykehistorie. En som trodde hun hadde økt risiko for tarmkreft, kan for eksempel få vite at hun også har økt risiko for brystkreft. Dersom dette er tilfelle, gir vi tilbud om oppfølging avhengig av i hvilket gen genfeilen er funnet, men tar også hensyn til kreftformer som har forekommet i familien.


Påvist genfeil

Dersom det blir funnet en genfeil hos deg, vil du alltid få innkalling til en ny samtale slik at du kan få mer informasjon om din videre oppfølging. Det vil også være tilbud om gentest til slektninger.
 Fant du det du lette etter?