HELSENORGE

Gentest for kjent genfeil

Dersom det er funnet en genfeil i familien din, kan du få en gentest for å undersøke deg for genfeilen. Før gentesten får du genetisk veiledning.

Dersom du har fått informasjon av en slektning om at det er funnet genfeil i familien, kan du benytte deg av selvhenvisningsskjema. Fastlegen din kan naturligvis også henvise deg til oss, da er det fint om familienummer eller navnet på slektning du vet har vært i kontakt med oss oppgis i henvisningen.

Før gentesten får du genetisk veiledning, for de fleste vil dette være en video- eller telefonsamtale. Etter at du har fått genetisk veiledning, kan du ta blodprøve til gentest. På laboratoriet blir blodprøven din undersøkt for den genfeilen som er funnet i familien. Dette er en målrettet gentest der vi kun undersøker deg for det området i genet hvor den kjente genfeilen sitter. Vi undersøker ikke hele genet eller andre gener. Svaret på gentesten er veldig sikkert, men du bør alltid ta en ny blodprøve for å bekrefte gentestresultatet (kontrollprøve).
Alle som får påvist genfeilen vil få innkalling til en ny samtale slik at vi kan snakke nærmere om oppfølgingen av deg.
Hvis genfeilen er funnet hos en fjern slektning, kan det hende at vi anbefaler at andre slektninger som er i nærere slekt med den genfeilen er funnet hos, testes først.  
Her finner du en oversikt over de ulike genene som testes hos oss og oppfølging ved påvist genfeil.


Fant du det du lette etter?