HELSENORGE

Gentest til kreftpasienter i behandling

Kreftpasienter kan få tilbud om gentest av legen som behandler dem for kreft. Gentesten kan vise om det er arvelig årsak til deres kreftsykdom.

​Dersom du er under behandling for brystkreft, prostatakreft eller eggstokkreft, kan du få tilbud om gentest av legen som behandler deg for kreft. Dette kan også gjelde noen andre sjeldnere kreftformer. Dersom du ikke har fått tilbud om gentest, kan du snakke med sykehuslegen og høre om du er i målgruppen. En gentest kan vise om det er arvelig årsak til kreftsykdommen din. Man antar at om lag 5 % av alle brystkreft- eller prostatakreftpasienter og 15 % av alle eggstokkreftpasienter har en arvelig genfeil i et kreftgen. Hvilke gener som blir undersøkt hos deg er avhengig av hva slags type kreft du har.

Dersom det blir funnet genfeil hos deg, kan det være aktuelt med utvidet kirurgisk behandling eller kontroller for tidligdiagnostikk og forebygging av ny kreftsykdom. Dersom du får påvist en genfeil, vil du bli henvist til genetisk veiledning. I tillegg vil slektningene dine få tilbud om gentesting. Hensikten med gentesting av slektninger er at de skal kunne få avklart sin risiko. Dersom de har arvet genfeilen, vil de få kontroller for å forebygge alvorlig sykdom.


Fant du det du lette etter?