HELSENORGE

Henvisninger

Fastlege, øvrige avdelinger ved OUS eller andre sykehus kan henvise deg til oss.

Fastlege, øvrige avdelinger ved OUS eller andre sykehus kan henvise deg til oss. Henvisningen bør inneholde så detaljerte opplysninger som mulig om din egen og din families sykehistorie. Det er viktig at følgende kommer fram av henvisningen:

  • Hva slags type kreft har du eller familiemedlemmer hatt?
  • Hva var alder ved diagnose?
  • Hvordan er du i slekt med den eller de som har hatt kreft? (eks: Bruk farmor eller mormor, ikke bestemor. Bruk mors eller fars søster, ikke tante.)
  • Lever din(e) slektning(er) som har hatt kreft?
  • Kjenner du til om slektning(er) har vært til genetisk utredning hos oss tidligere? Hva er i så fall deres navn?

Dersom du er usikker på om det er grunnlag for utredning og genetisk testing, kan du allikevel be fastlegen om henvisning. Alle henvisninger blir vurdert. Vi ber deg om å ettersende flere opplysninger dersom det er nødvendig for å vurdere henvisningen endelig.

Selvhenvisning
Dersom du tilhører en familie hvor det er påvist en kjent genfeil hos slektninger, kan du ta kontakt med oss uten å bli henvist fra fastlegen (du må oppgi familienummer eller navn på slektning).

Du kan bruke dette skjemaet  

Selvhenvisninger sendes skriftlig til:

Seksjon for arvelig kreft
Rikshospitalet
PB 4950 Nydalen
0424 Oslo


Fant du det du lette etter?