HELSENORGE

Om Seksjon for arvelig kreft

Seksjon for arvelig kreft er organisert under Avdeling for medisinsk genetikk. Vi holder til i Forskningsveien 2b, i nærheten av Rikshospitalet. Her har vi en poliklinikk der vi tilbyr genetisk veiledning og testing for arvelig kreft. Målet med arbeidet vårt er å kunne avklare risiko og gi personer med arvelig disposisjon for kreft et helsetilbud for tidlig diagnostikk og forebygging av sykdom.  

​Hos oss jobber det leger som er spesialister i medisinsk genetikk, genetiske veiledere og genetiske utredere (administrativt personale). Seksjonen ledes nå av Eli Marie Grindedal.

Seksjon for arvelig kreft ble opprettet på Radiumhospitalet tidlig på 90-tallet. I 2013 flyttet vi til Forskningsveien 2b. Da seksjonen ble etablert var mulighetene for gentesting svært begrensede. Vi kunne tilby testing til få pasienter, og analysene var tidkrevende. Det kunne ta et års tid å få svar på en gentest. I løpt av de siste tiårene har teknologien som brukes til gentesting gjennomgått en stor utvikling. Vi tilbyr nå gentesting til rundt 100 personer hver uke, og det tar bare noen få uker å få svar på analysene.

Vi arrangerer også pasientkurs til kvinner med genfeil i BRCA1, BRCA2 eller PALB2 flere ganger i året. Kursene går over en dag og holdes i Forskningsveien 2b.

Som følge av corona-pandemien begynte vi å gjennomføre mange av konsultasjonene våre på video. Videokonsultasjoner fungerer godt både for pasientene og oss, og vi har derfor fortsatt med dette etter at pandemien var over.

Fastleger, sykehusleger og privatpraktiserende leger kan henvise til oss. Personer som tilhører en familie der det er påvist genfeil hos slektning kan ta direkte kontakt med oss uten henvisning fra lege. Vi tar imot henvendelser fra pasienter i hele Helse Sør-Øst.

Vi har et nært samarbeid med Enhet for kreftgenetikk som gjør alle de genetiske analysene for arvelig kreft. Vi er også i nær kontakt med leger som behandler kreftpasienter både på OUS og på andre sykehus i Helse Sør-Øst.

Vi har også en forskningsgruppe for arvelig kreft og det er etablert et Forsknings- og kvalitetsregister for arvelig kreft ved seksjonen. Hensikten med registeret er å muliggjøre forskning som kan bedre helsetilbudet vi kan gi til personer med arvelig disposisjon for kreft når det gjelder blant annet informasjon om risiko, tilbud om gentesting og muligheter for tidlig diagnostikk og forebygging av kreft. Vi gjennomfører egne kvalitets- og forskningsprosjekter. I tillegg er vi involvert i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.
 


Fant du det du lette etter?