Avdelingen for Immunologi og transfusjonsmedisin

                
 

Avdelingen har blant annet Seksjon for transplantasjonsimmunologi,  som har ansvar og landsfunksjon for all vevstyping og annen transplantasjonsimmunologisk utredning for organ- og stamcelletransplantasjon i Norge. Vi har også et ledende spesiallaboratorium for medisinsk immunologi inkl. allergologi. Blodbanken i Oslo (BiO) er landets største blodbank og skal dekke behovet for blodprodukter ved OUS, Diakonhjemmet og Lovisenberg på døgnbasis. BiO inkluderer et nasjonalt kompetansesenter i blodtypeserologi. Avdelingen har videre et GMP-godkjent Ex vivo cellelaboratorium for dyrkning av celler til terapeutisk bruk. Det norske benmargsgiverregisteret ligger også på avdelingen.

Avdelingen har også en omfattende forskningsvirksomhet, som inkluderer flere Jebsen sentere, et Nasjonalt senter for stamcelleforskning (Norwegian Center for Stem Cell Research, Stamcellesenteret), samt en kjernefasilitet i proteomikk (massespektrometri), samt en rekke forskningsgrupper.

På avdelingen arbeider til en hver tid om lag 300 personer innenfor de tre hovedområdene medisinsk service, forskning og undervisning. Om lag 200 personer arbeider med medisinske serviceoppgaver, og om lag 100 personer arbeider i ulike forskningsprosjekter.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er inndelt i åtte seksjoner, blant annet en egen seksjon som yter driftstøtte til hele avdelingen.

Blodbanken i Oslo (BiO) utgjør tre av seksjonene og har en egen daglig leder og holder til på Ullevål.

Avdelingen er en kombinert avdeling ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo (UiO).

Avdelingen ledes av John Torgils Vaage

Avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin

Rekvisisjoner

Klinikk for laboratoriemedisins rekvisisjoner 

 

 

 

Fant du det du lette etter?