HELSENORGE
Avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer

Plan for undervisning og kompetansespredning

Nasjonale tjenester skal sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. Virkemidler for å oppnå dette er bl.a. opprettelse av faglige referansegrupper, undervisning, kurs og konferanser.

Vi har ikke utarbeidet egen pasientinformasjon fordi vi vår målgruppe hovedsakelig er spesialisthelsetjenesten. Vi informerer om utredning ved mistenkt medfødt stoffskiftesykdom, blant annet henvisningskriterier, korrekt prøvebehandling og relevante analyser, blant annet på våre nettsider. Den kvantitativt viktigste formidlingsaktiviteten er imidlertid besvarelse av prøver, skriftlig og muntlig, til våre rekvirenter. For pasientundervisning henviser vi til Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer. Noen pasientgrupper ivaretas av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Kompetansespredningsplan 2023:

  1. Videre oppdatering av nettsiden.
  2. Bidra i metabolske kurs i legers videre- og etterutdanning.
  3. En årlig reise (eller digitalt møte) til ett helseforetak i annen helseregion for kommunikasjon med rekvirenter. For 2023: Helse Vest.
  4. Ett årlig foredrag for voksenmedisinere/nevrologer.
  5. Bidra i nasjonale møter i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer med formidling av diagnoser stilt siste år som rapport til rekvirentene.
Trykk her for å lese vår kompetansespredningsplan for 2022 (PDF)Trykk her for å lese vår kompetansespredningsplan for 2021 (PDF)​​