HELSENORGE

Nevrotransmittersykdom

Analyse av nevrotransmittere i CSF–fra 1. juni 2021.

Bakgru​​​nn

Nevrotransmittere er viktige signalstoffer i nervesystemet, og er involvert i regulering av bl.a. bevegelse, muskeltonus, humør, oppmerksomhet, søvn, sirkulasjon, temperaturregulering og smertemodulering. Monoaminer (serotonin, dopamin, adrenalin, noradrenalin) syntetiseres i de presynaptiske nevronene, og blir pakket i vesikler før utslipp til den synaptiske spalten, hvor de så bindes til postsynaptiske reseptorer. Nevrotransmisjonen avsluttes ved degradering eller reopptak av monoaminene.

Symptom​er

Det finnes flere primære og sekundære nevrotransmittersykdommer. Sykdommene blir ofte feildiagnostisert som atypisk cerebral parese, nevromuskulær sykdom eller andre nevrologiske sykdommer. Typiske symptomer kan være:

 • Motoriske symptomer: Bevegelsesforstyrrelser (bl.a. dystoni, dyskinesi, parkinsonisme, tremor), okulogyre kriser, ptose, gangvansker, aksial hypotoni.
 • Autonom dysfunksjon: svetting, dysregulert temperatur, nesetetthet, overflod av spytt. 
 • Døgnvariasjon av symptomer, f.eks. forverrelse om kvelden og bedring etter søvn.
 • Forsinket psykomotorisk utvikling
 • Epilepsi
 • Nevropsykiatriske symptomer
 • Primær postural hypotensjon

Analys​e i CSF

 • For analyse av biogene aminer, pteriner og 5-metyltetrahydrofolat («nevrotransmittere») er det svært viktig at korrekt fraksjon tas og prøvekoppene merkes med tall, pasientinfo og dato for prøvetaking (0.5 mL pr. fraksjon (=10 dråper), fraksjon 2–5, glass/microtube uten tilsetning), og at prøven fryses direkte på tørris og sendes frosset (- 70°C/tørris). Prøvene settes i-70°C fryser så fort som mulig.
 • Ved blodtilblandet spinalvæske: Dekk glasset med aluminiumsfolie for lysbeskyttelse, sentrifuger umiddelbart, og overført klar CSF til en ny prøvekopp og deretter rett på tørris. Husk å merke den nye prøvekoppen.
 • Alle medikamenter må oppgis da visse medikamenter vil påvirke tolkning av resultater.
 • I tillegg bør glukose, celler, protein, laktat (ev. pyruvat) og aminosyrer i spinalvæske analyseres samtidig, dersom dette ikke tidligere er utført.
 • Tid på døgnet er sentralt ved visse defekter, og sykdommer med tydelig døgnvariasjon, f.eks. ved Segawa-syndrom/autosomalt dominant GTP-CH 1 defekt, kan falskt normale verdier sees dersom spinalpunksjonen ikke er utført når symptomene er uttalte. I slike tilfeller bør prøvetakingstidspunkt tilpasses, og utføres den tiden på døgnet da symptomene er mest uttalt.​
 • Lenke til rekvisisjon for analyse av nevrotransmittere i spinalvæske (ehandbok.ous-hf.no).

Følgende nevrotransmitter-​markører analyseres ved vårt laboratorium

 • HVA: Homovanillinsyre
 • 5-HIAA: 5-hydroksyindoleddiksyre
 • Ratio HVA /5-HIAA
 • 3-OMD: 3-ortometyldopa
 • L-Dopa
 • 5-HT: 5-hydroksytryptofan
 •  Neopterin
 • Biopterin
 • Biopterin/(Biopterin+Neopterin)
 • 5-MTHF (5-metyltetrahydrofolat)

Nyfødtscr​​eening

Sykdommene er ikke en del av Nyfødtscreeningen i Norge, men visse nevrotransmittersykdommer kan gi økt fenylalanin, som vil oppdages ved nyfødtscreening.

Andre analyser ved ​​mistanke om nevrotransmittersykdom

 • Prolaktin i blod kan være forhøyet (må ikke), da dette er et tegn på sentral dopaminerg mangel.
 • Økt vanillyllaktat i urin kan sees ved AADC-defekt (ev. PNPO-defekt/Vitamin B6 responsive kramper). Metabolsk screening i urin og heparinplasma bør utføres.
 • Urin HVA og 5-HIAA kan være forhøyet ved visse nevrotransmitterdefekter.
 • Både metabolsk genpanel og bevegelsesforstyrrelse panel v/Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus, inkluderer flere aktuelle gener.