HELSENORGE

Nevrotransmittersykdom

Analyse av nevrotransmittere i CSF - fra 01.06.21

​Bakgrunn

Nevrotransmittere er viktige signalstoffer i nervesystemet, og er involvert i regulering av bl.a. bevegelse, muskeltonus, humør, oppmerksomhet, søvn, sirkulasjon, temperaturregulering og smertemodulering. Monoaminer (serotonin, dopamin, adrenalin, noradrenalin) syntetiseres i de presynaptiske nevronene, og blir pakket i vesikler før utslipp til den synaptiske spalten, hvor de så bindes til postsynaptiske reseptorer. Nevrotransmisjonen avsluttes ved degradering eller reopptak av monoaminene.

Symptomer

Det finnes flere primære og sekundære nevrotransmittersykdommer. Sykdommene blir ofte feildiagnostisert som atypisk cerebral parese, nevromuskulær sykdom eller andre nevrologiske sykdommer. Typiske symptomer kan være:

 • Motoriske symptomer: Bevegelsesforstyrrelser (bl.a. dystoni, dyskinesi, parkinsonisme, tremor), okulogyre kriser, ptose, gangvansker, aksial hypotoni.
 • Autonom dysfunksjon: svetting, dysregulert temperatur, nesetetthet, overflod av spytt. 
 • Døgnvariasjon av symptomer, f.eks. forverrelse om kvelden og bedring etter søvn.
 • Forsinket psykomotorisk utvikling
 • Epilepsi
 • Nevropsykiatriske symptomer
 • Primær postural hypotensjon

Analyse i CSF

 • For analyse av biogene aminer, pteriner og 5-metyltetrahydrofolat («nevrotransmittere») er det svært viktig at korrekt fraksjon tas og prøvekoppene merkes med tall, pasientinfo og dato for prøvetaking (0.5 mL pr. fraksjon (= 10 dråper), fraksjon 2-5, glass/microtube uten tilsetning), og at prøven fryses direkte på tørris og sendes frosset (- 70°C/tørris). Prøvene settes i -70°C fryser så fort som mulig.
 • Ved blodtilblandet spinalvæske: Dekk glasset med aluminiumsfolie for lysbeskyttelse, sentrifuger umiddelbart, og overført klar CSF til en ny prøvekopp og deretter rett på tørris. Husk å merke den nye prøvekoppen.
 • Alle medikamenter må oppgis da visse medikamenter vil påvirke tolkning av resultater.
 • I tillegg bør glukose, celler, protein, laktat (ev. pyruvat) og aminosyrer i spinalvæske analyseres samtidig, dersom dette ikke tidligere er utført.
 • Tid på døgnet er sentralt ved visse defekter, og sykdommer med tydelig døgnvariasjon, f.eks. ved Segawa-syndrom/autosomalt dominant GTP-CH 1 defekt, kan falskt normale verdier sees dersom spinalpunksjonen ikke er utført når symptomene er uttalte. I slike tilfeller bør prøvetakingstidspunkt tilpasses, og utføres den tiden på døgnet da symptomene er mest uttalt.​
 • Lenke til rekvisisjon for analyse av nevrotransmittere i spinalvæske

Følgende nevrotransmitter-markører analyseres ved vårt laboratorium:

 • HVA: Homovanillinsyre
 • 5-HIAA: 5-hydroksyindoleddiksyre
 • Ratio HVA /5-HIAA
 • 3-OMD: 3-ortometyldopa
 • L-Dopa
 • 5-HT: 5-hydroksytryptofan
 •  Neopterin
 • Biopterin
 • Biopterin/(Biopterin+Neopterin)
 • 5-MTHF (5-metyltetrahydrofolat)

Nyfødtscreening

Sykdommene er ikke en del av Nyfødtscreeningen i Norge, men visse nevrotransmittersykdommer kan gi økt fenylalanin, som vil oppdages ved nyfødtscreening.

Andre analyser ved mistanke om nevrotransmittersykdom

 • Prolaktin i blod kan være forhøyet (må ikke), da dette er et tegn på sentral dopaminerg mangel.
 • Økt vanillyllaktat i urin kan sees ved AADC-defekt (ev. PNPO-defekt/Vitamin B6 responsive kramper). Metabolsk screening i urin og heparinplasma bør utføres.
 • Urin HVA og 5-HIAA kan være forhøyet ved visse nevrotransmitterdefekter.
 • Både metabolsk genpanel og bevegelsesforstyrrelse panel v/Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus, inkluderer flere aktuelle gener.