Rekvisisjoner

For at laboratoriene skal kunne utføre og besvare analyser korrekt, må rekvisisjonen være lesbar og fylles ut i henhold til etterspurt informasjon. Prøvetakingsdato med tidspunkt, klinisk informasjon og medikamentbruk er essensielt for flesteparten av analysene.

Metoder for analyser forbedres kontinuerlig og nye analyser utvikles. Det er derfor viktig å forsikre at nyeste versjon av rekvisisjoner brukes. Gammel versjon av rekvisisjon kan medføre at prøver tas på feil måte, og at bestilte analyser ikke kan analyseres.

Rekvisisjoner som finnes i papirversjon sendes i hovedsak fra Emballasjetjenesten (se bestilling av utstyr), unntatt rekvisisjoner med bestillingsinformasjon. Utfyllbare rekvisisjoner på internett må skrives ut herfra.

Avdelinger ved Klinikk for laboratoriemedisin:

eHåndboken (og enkelte andre tjenester) er dessverre midlertidig utilgjengelig i forbindelse med nødvendig sikkerhetstesting av eksternt eksponerte tjenester. Dokumentene er fortsatt tilgjengelig for lesing via appen eHåndbok-OUS. Denne kan lastes ned på mobil og nettbrett (Android/iPhone-iPad).

Rekvisisjoner for analyser som utføres ved avdelingene i Klinikk for laboratoriemedisin er nå gjort tilgjengelig i pdf-filer i nedtrekksmenyen under hver avdeling.

Vi beklager ulemper dette måtte medføre, og håper tjenesten snart blir tilgjengelig igjen.

Rekvisisjon Covid-19 (koronavirus) (pdf)

Farmakologi

Avdeling for farmakologis analysetilbud er fordelt på fire laboratorier, på seksjon for klinisk farmakologi på henholdsvis Ullevål, Rikshospitalet og Spesialsykehuset for epilepsi og Norges laboratorium for dopinganalyser. Laboratoriene har ulike analyserepertoar.

Ullevål sykehus

Rikshospitalet

Spesialsykehuset for eplepsi (SSE)

Norges laboratorium for dopinganalyser

For bestilling av rekvisisjoner:

Klinisk farmakologi Rikshospitalet
Tlf.: 23 07 10 70. E-post: labdesk@rikshospitalet.no

Klinisk farmakologi Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
Tlf.: 67 50 11 70. E-post: far-sse@ous-hf.no

Klinisk farmakologi Ullevål
Bestillingsliste for prøvetakingsutstyr
For sanksjonære prøver i forbindelse med rusmiddeltesting brukes egne konvolutter som bestilles ved Enhet for farmakologiske analyser, Ullevål Tlf.: 22 11 94 64 E-post: farm@ous-hf.no

Norges laboratorium for dopinganalyse
Tlf.: 22 89 40 05 E-post: post@dopinganalyse.no

Immunologi og transfusjonsmedisin

Ullevål sykehus

Rikshospitalet

 

Medisinsk biokjemi

De fleste av rekvisisjonene nedenfor kan fylles ut elektronisk dersom de åpnes i Adobe Reader. Disse er merket med *. Noen av rekvisisjonsblankettene må imidlertid bestilles i papirformat fra OUS. Disse har ferdigtrykkede etiketter med nummer, som skal klistres på rørene før innsending til laboratoriet.

Aker sykehus

Radiumhospitalet

Rikshospitalet

Ullevål sykehus

Generelt skal elektronisk bestillingssystem for prøvetakingsutstyr benyttes hvis annet bestillingssted ikke er oppgitt.       

Husk å fylle inn tydelig informasjon om både rekvirent og lege.

* = kan fylles ut elektronisk dersom åpnet i Adobe Reader

Medisinsk genetikk

For at vi skal kunne planlegge hvilke analyser og hvilke metoder vi skal benytte på laboratoriet, må vi ha utfyllende medisinske opplysninger og gode slektsopplysninger. Rekvisisjonsskjemaer finnes ved å følge linkene under.

Ullevål sykehus

Rekvisisjonene skal fylles ut på PC og sendes til avdelingen per post.

 

Mikrobiologi

Rikshospitalet

Ullevål sykehus

Mikrobiologiske analyser

Genotypisk resistensbestemmelse av HIV-1

Svangerskapsanalyser

Patologi

 Avdelingens rekvisisjoner kan hentes fra våre nettsider. Se nedenfor.

Prøvene sendes til de ulike enhetene - se adresser angitt på rekvisisjonene.
Rekvisisjonene til cytologi, biopsi og obduksjon kan også bestilles hos Emballasjetjenesten, Ullevål sykehus. 

For mer utfyllende informasjon om prøveforsendelser:  

        
      Laboratoriehåndbok for patologi

 

 

 

   

  Rettsmedisinske fag

   

    

    

    

   

   

   

   

   

   

  Laboratorier i andre klinikker ved OUS:

  Institutt for kreftgenetikk og informatikk

   

   

  Seksjon for fordøyelsessykdommer

   

   

   

  Reproduksjonsmedisinsk avdeling

   

  Analyseoversikten

  Fant du det du lette etter?