Rekvisisjoner

For at laboratoriene skal kunne utføre og besvare analyser korrekt, må rekvisisjonen være lesbare og fylles ut i henhold til etterspurt informasjon. Prøvetakingsdato med tidspunkt, klinisk informasjon og medikamentbruk er essensielt for flesteparten av analysene.

Metoder for analyser forbedres kontinuerlig og nye analyser utvikles. Det er derfor viktig å forsikre at nyeste versjon av rekvisisjoner brukes. Gammel versjon av rekvisisjon kan medføre at prøver tas på feil måte, og at bestilte analyser ikke kan analyseres.

Rekvisisjoner som finns i papirversjon sendes i hovedsak Emballasjetjenesten(se bestilling av utstyr), unntatt rekvisisjoner med bestillingsinformasjon. Utfyllbare rekvisisjoner på internett må skrives ut herfra.


Avdelinger ved Klinikk for laboratoriemedisin:

Farmakologi

Avdeling for farmakologis analysetilbud er fordelt på fire laboratorier, på seksjon for klinisk farmakologi på henholdsvis Ullevål, Rikshospitalet og Spesialsykehuset for epilepsi og Norges laboratorium for dopinganalyser. Laboratoriene har ulike analyserepertoar.

Ullevål sykehus

Rikshospitalet

Spesialsykehuset for eplepsi (SSE)

Norges laboratorium for dopinganalyser

  

For bestilling av rekvisisjoner:

Immunologi og transfusjonsmedisin

Ullevål sykehus

Rikshospitalet

Medisinsk biokjemi

De fleste av rekvisisjonene nedenfor kan fylles ut elektronisk (dersom de åpnes i Adobe Reader). Tre av rekvisisjonsblankettene må imidlertid bestilles på papir. Disse har ferdigtrykkede etiketter med nummer, som skal klistres på rørene før innsending til laboratoriet.

Aker sykehus

Radiumhospitalet

Rikshospitalet

Ullevål sykehus

Generelt skal bestillingsliste for prøvetakingsutstyr benyttes hvis annet bestillingssted ikke er oppgitt.       

Husk å fylle inn tydelig informasjon om både rekvirent og lege.

Medisinsk genetikk

For at vi skal kunne planlegge hvilke analyser og hvilke metoder vi skal benytte på laboratoriet, må vi ha utfyllende medisinske opplysninger og gode slektsopplysninger. Rekvisisjonsskjemaer finnes ved å følge linkene under.

Ullevål sykehus

Rekvisisjonene skal fylles ut på PC og sendes til avdelingen per post.

Mikrobiologi

Rikshospitalet

Ullevål sykehus

Patologi

Radiumhospitalet

Prøvene sendes til de ulike enhetene - se adresser angitt på rekvisisjonene.
Rekvisisjonene til cytologi, biopsi og obduksjon kan også bestilles hos Emballasjetjenesten, Ullevål sykehus. Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo, tel 22119298, faks 22117870. e-post: emballasjetjenesten@ous-hf.no. Rekvisisjoner til flowcytometri og molekylærpatologi skrives ut fra nettet.

For mer utfyllende informasjon om prøveforsendelser:  

        
Laboratoriehåndbok for patologi

  Rettsmedisinske fag

  Laboratorier i andre klinikker ved OUS:

  Institutt for kreftgenetikk og informatikk

  Seksjon for fordøyelsessykdommer

  Reproduksjonsmedisinsk avdeling

  Analyseoversikten

  Fant du det du lette etter?
  Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.