HELSENORGE

RELIS Regionalt  legemiddelinformasjons-senter Sør-Øst

Siden er under utarbeidelse

RELIS Sør-Øst er ett av fire regionale legemiddelinformasjonssentre i Norge som tilbyr helsepersonell gratis og produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Senteret er en del av Avdeling for farmakologi ved Oslo Universitetssykehus HF


Helsepersonell kan bruke RELIS til å:

  • Få svar på spørsmål om legemidler
  • Søke etter tidligere svar i databasen på hjemmesiden vår
  • Melde en mistenkt bivirkning
  • Lese legemiddelrelatert informasjon
  • Melde seg på vårt elektroniske nyhetsbrev
  • Få undervisning og forelesninger

 
Det er flest leger som bruker tjenesten, men annet helsepersonell som f.eks. farmasøyter, sykepleiere og tannleger er også i målgruppen.

For mer informasjon, se www.relis.no

Er du ikke helsepersonell:

RELIS har egne tjenester for privatpersoner som har spørsmål om medisiner. Disse tjenestene er gratis å bruke. Les mer her:
TryggMammamedisin – Telefon- og netthjelp for gravide og ammende som ønsker råd i legemiddelspørsmål


Seksjonsleder Tone Westergren
Tlf.: 23 07 54 39  E-post: tone.westergren@ous-hf.no

Nyheter fra avdelingen

Fant du det du lette etter?