HELSENORGE

Om RegSim Sør-Øst

Oppgavene til RegSim Sør-Øst er knyttet til kompetanseheving innenfor helsefaglig simulering, koordinering, nettverksbygging, forskning, innovasjon og ledelse.

RegSim Sør-Øst ble etablert i 2013 og lagt til simuleringssenteret SimOslo ved Oslo universitetssykehus. SimOslo er organisert under avdeling for Teknologi og innovasjonsklinikken. 

Se også nettsidene SimOslo​.​​​

Vår vi​​​​sjon

"RegSim Sør-Øst bidrar til økt pasientsikkerhet og behandlingskvalitet gjennom kompetanseheving av ansatte i regionen"​

Helsefaglig simulering er en pedagogisk metode som understøtter en lærende kultur. En av våre hovedoppgaver er å legge til rette for fagutvikling og kompetanseheving i de kliniske miljøene. Vi vektlegger høy kvalitet på simuleringstreningen og når vi deler peda​gogiske verktøy.​​​

RegSim Sør-Øst arrangerer jevnlig grunnkurs for fasilitatorer og regionen har nå over 1700 fasilitatorer jevnt fordelt ved de ulike helseforetakene. De er bredt representert fra ulike profesjoner og fagfelt. RegSim Sør-Øst arrangerer ulike oppfølgingskurs og workshops for regionens fasilitatorer.

Sam​​arbeid

Vi bidrar i nasjonale kompetansenettverk og deler erfaringer og verktøy med de andre regionene. Samarbeid med de lokale foretakskoordinatorene i regionen er viktig og bidrar til gode tilpasninger og oppføling lokalt. RegSim Sør-Øst tilbyr presentasjoner, workshops eller kurs og tilpasser disse etter hvilket behov oppdragsgiver gir, enten lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Hve​​m er vi?

RegSim S​​ør-Øst

Helle Madsen Holm (leder):

 • uxhelh@ous-hf.no
 • 93 08 64 13

Lill Røisland Nybro (spesialrådgiver):

 • uxllis@ous-hf.no
 • 95 25 63 28

Hilde Amundsen (spesialrådgiver):

 • uxhiam@ous-hf.no
 • 99 58 99 52

Thomas Rajk​​​​a (spesialrådgiver): 

 • uxthra@ous-hf.no
 • 95 06 00 65

​InterRe​gSim

Liv Skinnes (spesialrådgiver): 

 • uxlski@ous-hf.no
 • 90 58 15 87

Simulerings​​koordinatorene i Helse Sør-Øst​

OUS: Trine-Lise Ellingsen

 • UXETRI@ous-hf.no
 • 95 05 38 80

Vestre Viken: Asgeir M. Kvam

 • asgkva@vestreviken.no
 • 90 86 97 50

Sykehuset Telemark: Stig Frydenlund

 • stigfr@sthf.no
 • 91 63 92 72

Sykehuset Østfold: Richard M. Olsen

 • Richard.Monroe.Olsen@so-hf.no
 • 95 44 69 34

Sykehuset i​ Vestfold: Henny-Mari Hagen

 • henny.hagen@siv.no
 • 41 68 01 87

Sykehuset Innlandet: Knut Anders Brevig

 • Knut.Anders.Brevig@sykehuset-innlandet.no
 • 41 50 25 37

Sykehuset Sørlandet: Gry Dølemo

 • Gry.Hanne.Lohaugen.Dolemo@sshf.no
 • 41 27 97 05

AHUS: Carita Rist

 • cris@ahus.no
 • 90 55 27 20

Lovisenberg sykehus: Maria Lund

 • Maria.Lund@lds.no
 • 99 25 32 62

Diakonhjemmet sykehus: Jorghild K. Jensen

 • Jorghild.Jensen@diakonsyk.no
 • 48 11 49 87

Ma​​ndat​​​​​

​Mandatet for RegSim Sør-Øst 2020–2025 (PDF)​.

Fant du det du lette etter?