HELSENORGE

Verktøy og ressurser ved RegSim Sør-Øst

Her finner du en oversikt over våre avtaler, støtteark, nyttige lenker, retningslinjer og prosedyrer.


​Verkt​​​øy

Avtaler​​​

Bri​efing

Ønske velkomme​n​​

 • Vær imøtekommende
 • Introdusere deg selv
 • Deltagere får presentere seg

Tr​​ygge rammer

 • Presenter strukturen i helsefaglig simulering
 • Tidsramme
 • Fokus på læring – ingen sertifisering eller testing
 • Konfidensialitet
 • Avklar forventningen til hverandre (fasilitator, deltager, observatør)
 • Avklar bruk av video/film

Presentere si​​muleringsrommet

 • Muligheter og begrensninger
 • Dukken – etter ABCDE-prinsipper
 • Markør – presentasjon og avklaringer i spillet
 • Overvåkningsutstyr, medisinsk-teknisk utstyr og medisiner
 • Telefon, hvordan skaffe hjelp

Forberede teame​​t på scenario

 • Fordel roller og oppgaver (deltagere og observatører)
 • Presenter treningens tema og læringsmål
 • Be deltagerne gjenta læringsmål
 • Presenter setting og scenario

Debrie​​​fing

Aktuelle spørsmål i debriefingen.

Den beskriv​ende fase

 • Beskriv scenarioet
 • Hva skjedde?
 • Kan du nevne noen problemer som utspilte seg?
 • Hvilke tiltak gjorde dere, kort fortalt?
 • Er vi da enige om at...

Den analyser​​ende fase

 • Hva fungerte bra?
 • Hva gjorde du for at det ble slik?
 • Hvilke vurderinger gjorde du deg underveis?
 • Hva ble din plan og hvilke avgjørelser tok du?
 • Hvordan fungerte dere som et team?
 • Hva gjorde dere bra?
 • Hvordan kommuniserte dere?
 • Hva med close loop?
 • Hvordan ble arbeidsfordelingen organisert?
 • Hvilke oppgaver fikk du?
 • Hvordan opplevde du deg selv som teammedlem eller leder?
 • Kan du si noe mer om...
 • Var det noe du eller dere ville gjort annerledes?
 • Hva ville gjort situasjonen enklere?

Den anvendende fase

 • Hva ville du gjøre i liknende reelle situasjoner, etter de erfaringer du har gjort i dag?
 • Hva har du lært av dette?
 • Hva trenger du å lære mer om?
 • Hvordan kan dine kollegaer se at du har nådd ditt mål?

Hj​elpeark​

Scenariomal for somatikk (PDF).

Scenariomal for psykisk helsevern (PDF).

SimPl​​an

Høyreklikk på bildet under, åpne det i ny fane og last ned eller skriv ut.​​

Hjelpeark med ni felter for å skrive i. Støtte, når, hvorfor, forberedelse, deltakere, hva, utstyr, hvor og informasjonsflyt.

Retningslinjer og prosedyrer​​

Ressurser

Andre simuleringssentre​​​​​

Nettverk​​​

Andre nyttige nettsider​​

Fant du det du lette etter?