Nasjonal behandlingstjeneste for cochleaimplantat hos barn

Cochleaimplantat er et avansert teknisk hørselshjelpemiddel for barn som er født døve eller får hørselstap i barnealderen, der dette tapet ikke kan behandles med høreapparat.

​Formålet med behandlingstjenesten er å gi barn med sterkt nedsatt hørsel mulighet for å høre og utvikle talespråk. Tjenesten omfatter utredning, operasjon, teknisk og audiopedagogisk oppfølging fram til 18 års alder. Etter fylte 18 år fortsetter teknisk oppfølging ved regionale CI sentre dvs Oslo universitetssykehus HF, Haukeland sykehus eller St. Olavs hospital. Tjenesten ivaretar også oppfølging av barn som har fått cochleaimplantat og bidrar til habilliteringen/rehabiliteringen av disse. ICD-10: H91.9.

Les mer om behandlingen her

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Kontakt oss

Telefon
23 07 42 71

Telefontid
Man-fre kl. 9.00-11.00

Postadresse
Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, ØNH, CI-enheten
Postboks 4950 Nydalen
0424  OSLO

Besøksadresse
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
ØNH poliklinikk,  CI-enheten.
Inngang  D3b 1.etg
Sognsvannsveien 20
0027 Oslo 

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport

                                              

Fant du det du lette etter?