Nasjonal behandlingstjeneste for embolisering av intrakranielle og spinale cerebrale (arteriovenøse) AV-malformasjoner og durale AV-fistler

En cerebral arteriovenøs malformasjon (AVM) er et medfødt karnøste i hjernen. Dette oppdages årlig hos cirka 50 personer i Norge. Et visst antall av disse pasientene behandles for å hindre blødning fra karnøstet.

​I noen få tilfeller, 0 - 4 per år, gjøres det embolisering av tilførselskar til malformasjonen forut for kirurgisk fjerning av den. Hensikten med emboliseringen er å gjøre det kirurgiske inngrepet enklere.

En dural AV-fistel er en fistel som åpner seg sekundært i forløpet av tilstopning av en eller flere av hjernens eller spinalrommets drenerende venesinuser. Når fistelen ligger i hjernehinnen (kraniale dura) kan den gi symptomer i form av plagsom pulssynkron bilyd, økt intrakranialt trykk, eller hjerneblødning. I spinalkanalen kan den gi symptomer i form av økende funksjonssvikt i ryggmargen (myelopathi). I omtrent 10 tilfeller per år emboliseres tilførselskar til fistelen og/eller selve fistelen, enten som eneste behandling eller som forbehandling til kirurgisk lukking av fistelen.

Kontakt oss

Telefon

Nevrokirurgisk avdeling: 23074300

Sentralbord Rikshospitalet: 027770                                                                   


Leder
Wilhelm Sorteberg 

Henvisninger     

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

                                              

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.