Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev

Fertilitetsbevarende behandling er et tilbud til kvinner som skal gjennomgå en behandling som kan skade fruktbarheten.

​Den nasjonale behandlingstjenesten tilbyr vurdering, utredning og fertilitetsbehandling. Før kreftbehandling kan det være aktuelt med nedfrysing av ovarialvev, ubefruktede eller befruktede egg. Infertile kvinner som er friskmeldt av kreftsykdom kan gjennomgå transplantasjon av autologt ovarialvev eller få assistert befruktning med tanke på å bli gravid. Denne behandlingen krever spesialisert kompetanse og er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. Det vises til egne henvisningskriterier.

ICD-10: C50; C81; C82; C40; C41; G35.

Behandlingstjenesten er tilknyttet Reproduksjonsmedisinsk seksjon ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Sommeren 2018

Behandlingstjenesten er åpent hele sommeren hverdager kl 0800 - 1400. Telefonkontakt 22 11 97 41.

Kontakt oss

Telefon

Gunnhild Bøyum / gboyum@ous-hf.no / tlf 23 07 49 65
Gareth Greggains / gargre@ous-hf.no
Peter Fedorcsak / pfedorcs@ous-hf.no / tlf 23 07 02 19

Leder

Peter Fedorcsak

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport

                                                   
Fant du det du lette etter?