Helsenorge

Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev

Den nasjonale behandlingstjenesten tilbyr fertilitetsbevarende behandling til kvinner som skal gjennomgå en behandling som kan skade fruktbarheten.

Behandlingstjenesten tilbyr vurdering, utredning og fertilitetsbehandling. Før kreftbehandling kan det være aktuelt å fryse ned eggstokkvev, ubefruktede eller befruktede egg. Kvinner som er friskmeldt av kreftsykdom og har problemer med å få barn, kan tilbakeføre eggstokkvev eller få assistert befruktning for å bli gravid. Denne behandlingen krever spesialisert kompetanse og er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. Det vises til egne henvisningskriterier.

ICD-10: C50; C81; C82; C40; C41; G35.

Behandlingstjenesten er tilknyttet Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Hvordan foregår nedfrysing av eggstokkvev:

Les om metoden ved ungkreft.no.

Om nedfrysing av eggstokkvev ved kreftlex.no

Hvem nedfrysing av eggstokkvev er mest egnet for?

  • kvinner under 35 år
  • ingen barn fra før
  • tilstrekkelig eggstokkfunksjon ved tidspunkt for uttak av vev
  • behandling eller tilstand som gir høy risiko (> 50%) for sterilitet
  • lav risiko for spredning til eggstokk
  • reell mulighet for fremtidig svangerskap etter behandling

Andre relaterte behandlingstjenester:

Fertilitetsbevarende kirurgi ved livmorhalskreft

Kontakt oss

Medisinsk vakttelefon 913 83 201 / 230 70 219

Epost

Gunnhild Bøyum / gboyum@ous-hf.no
Gareth Greggains / gargre@ous-hf.no
Peter Fedorcsak / pfedorcs@ous-hf.no                                                             

Leder

Peter Fedorcsak

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaketÅrsrapporter

                                                   
Fant du det du lette etter?