Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) er et landsdekkende behandlingstilbud for personer med kombinasjonen nedsatt hørsel og psykisk lidelse.

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHB) har som hovedmålsetting å sikre hørselshemmede, døve og døvblinde et like godt tilbud innen psykisk helsevern som det den øvrige befolkningen har tilgang til.

NBHB kommuniserer med pasienten på det språk eller ved de tilpasninger han eller hun behersker og foretrekker. Det kan være norsk tegnspråk, taktilt tegnspråk, norsk talespråk, tegnstøttet tale, skriftlig kommunikasjon, tydelig tale, tegnspråktolk eller bruk av tekniske hjelpemidler.

NBHB består av tre enheter: Barne- og ungdomsenheten, Voksenenheten og Kompetanseenheten.

Tjenesten jobber også med kompetansespredning rettet mot brukere, helse- og omsorgstjenesten og andre tjenesteytere.

ICD-10: F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, H90, H91, H93, H53, H54.

De nasjonale tjenestene rapporterer direkte til en elektronisk tjeneste. Du kan lese den årlige rapporten på deres nettsider. Les mer på eRapport

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.