HELSENORGE

Nasjonal behandlingstjeneste for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, pseudomyksoma peritoneii og peritonealt mesoteliom

Behandlingstjenesten er et tilbud om behandling av pasienter som har kreftsykdom i tykk- eller endetarm med spredning til bukhinnen.

​Om tjenesten

Ved operasjonen søker man å fjerne all synlig svulstsykdom for deretter å gi varm cellegiftbehandling i buken før operasjonen avsluttes. Behandlingen er komplisert og krever spesialisert kompetanse. Det er få nye pasienter årlig. Tjenesten er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste.

ICD-10: C78.6 Peritoneale metastaser.

Tjenesten er lokalisert ved Seksjon for onkologisk kirurgi, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus.

Kontakt oss

Aker sykehus
Telefon: 02770
Adresse: Trondheimsveien 235

Radiumhospitalet

Telefon: 22 93 50 04 / 22 93 48 91
Hverdager: 08.00-15.30
Utenom åpningstid: 02770
Faks: 22 93 59 44
Besøksadresse: Ullernchausseen 70, Bygg B

Ullevål sykehus
Telefon: 22 11 95 00 / 22 11 95 50
Hverdager: 08.00-15.30
Utenom åpningstid: tlf. 02770
Faks: 22 11 95 58
Besøksadresse: Kirkeveien 166, Bygg 7, inngang A

Rikshospitalet
Telefon: 23070680
Telefon : 02770
Besøksadresse: Sognsvannsveien 20

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket


Les mer i eRapport


Fant du det du lette etter?