Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser

Behandlingstjenesten er et tilbud til barn med (medfødte) misdannelser og vekstforstyrrelser i kranium / ansikt. Kraniofacial kirurgi innebærer behandling av pasienter med sjeldne og komplekse anomalier (forandringer) som affiserer både hodeskalle, mellomansikt og underkjeve. 

​Om tjenesten

Tilstandene er av ulik kompleksitet og alvorlighetsgrad. Enkelte grupper krever spesialisert behandling over en kortere periode, mens andre trenger behandling og oppfølging fra fødsel til voksen alder. Behandlingen gjennomføres av kraniofacialt team, som er sammensatt av spesialister fra ulike helseprofesjoner.

ICD-10: Q75.0, Q75.1, Q77.5, Q75.9, Q78.8, Q84.9, Q85.0, Q86.8, Q87.0, Q87.3, Q87.5, Q87.8, Q89.7, Q89.8, Q89.9, Q90.0, Q92.2, Q92.3, Q92.8, Q92.9, Q93.5, Q93.8, Q99.8, Q99.9, Z03.8, Z82.7.

Denne behandlingstjenesten ivaretar ikke isolerte misdannelser i øyeregionen og leppe-kjeve-ganespalte da disse ivaretas av egne behandlingstjenester. Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Kraniofacialt team 

For å kunne ta seg av craniofaciale misdannelser har Oslo universitetssykehus et eget spesialistteam med deltagelse fra: 

  • Nevrokirurgisk avdeling
  • Plastikkirurgisk avdeling
  • Avdeling for medisinsk genetikk
  • Øyeavdeling
  • ØNH-avdeling
  • Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling
  • Reguleringstannlege / barnetannlege/logoped
  • Sykepleier

Til stede vil det også være rådgivere fra Senter for sjeldne diagnoser for å ivareta ”leve med” delen.

Les mer om Senter for sjeldne diagnoser

Fagpersoner i kraniofacialt team

Bakre rekke fra venstre:
Elisabeth Elgesem (koordinator). Ulrikke Wiig (nevrokirurg), Line Mediå (rådgiver SSD), Einar Hopp (radiolog), Ketil Heimdal (genetiker), Grete Furseth (koordinator), Fredrik Platou Lindal (kjevekirurg), Charles Filip (plastisk kirurg), Christina Stuedal (plastisk kirurg), Dag Krohn-Hansen (øye kirurg) og Else Merckoll (radiolog).

Fremre rekke fra venstre:
Hans Erik Høgevold (plastisk kirurg), Pamela Åsten (logoped, TAKO senteret), Bernt Due-Tønnessen, leder (nevrokirurg) og Harriet Akre (ØNH kirurg).

Landsfunksjon

Oslo universitetssykehus har landsfunksjon for avansert craniofacial kirurgi i samarbeid med Tannhelsekompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander:

Kontakt oss

For spørsmål ta kontakt med koordinator for Craniofacialt team,
tlf: 23 07 48 51, gfurseth@ous-hf.no eller eelgesem@ous-hf.no

Henvisninger

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport
Fant du det du lette etter?