Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser

Behandlingstjenesten er et tilbud til barn med (medfødte) misdannelser og vekstforstyrrelser i kranium / ansikt. Kraniofacial kirurgi innebærer behandling av pasienter med sjeldne og komplekse anomalier (forandringer) som affiserer både hodeskalle, mellomansikt og underkjeve. 

​Om tjenesten

Tilstandene er av ulik kompleksitet og alvorlighetsgrad. Enkelte grupper krever spesialisert behandling over en kortere periode, mens andre trenger behandling og oppfølging fra fødsel til voksen alder. Behandlingen gjennomføres av kraniofacialt team, som er sammensatt av spesialister fra ulike helseprofesjoner.

ICD-10: Q75.0, Q75.1, Q77.5, Q75.9, Q78.8, Q84.9, Q85.0, Q86.8, Q87.0, Q87.3, Q87.5, Q87.8, Q89.7, Q89.8, Q89.9, Q90.0, Q92.2, Q92.3, Q92.8, Q92.9, Q93.5, Q93.8, Q99.8, Q99.9, Z03.8, Z82.7.

Denne behandlingstjenesten ivaretar ikke isolerte misdannelser i øyeregionen og leppe-kjeve-ganespalte da disse ivaretas av egne behandlingstjenester. Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Kraniofacialt team 

For å kunne ta seg av craniofaciale misdannelser har Oslo universitetssykehus et eget spesialistteam med deltagelse fra: 

  • Nevrokirurgisk avdeling
  • Plastikkirurgisk avdeling
  • Avdeling for medisinsk genetikk
  • Øyeavdeling
  • ØNH-avdeling
  • Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling
  • Reguleringstannlege / barnetannlege/logoped
  • Sykepleier

Til stede vil det også være rådgivere fra Senter for sjeldne diagnoser for å ivareta ”leve med” delen.

Les mer om Senter for sjeldne diagnoser

Foto av Kraniofacialt team

Bakre rekke fra venstre:
Ketil Heimdal (genetiker). Elisabeth Elgesem (koordinator, nev.kir.avd), Benedicte Falkenberg-Jensen (radiolog), Anne Holth (sykepleier, barneposten), Grete Furseth (koordinator, nev.kir.avd),Els-Marie Andersson (kjeveortoped), Else Merckoll (radiolog), Ulrikke WIIG (nevrokirurg), Christine Chiu (ØNH), Dag Kron-Hansen (øyelege), Laijla Schulz (rådgiver, Senteret for sjeldne diagnoser) og Pamela Åsten (logoped, TAKO senteret).

Første rekke fra venstre: Christina Stuedal (plastisk kirurg), Bernt Due-Tønnessen, leder (nevrokirurg) og Fredrik Platou Lindal (kjevekirurg).

Fraværende: Hans Erik Høgevold (plastisk kirurg), Pål Galteland (kjevekirurg), Elin Tønne (genetiker) og Anvor Rossow (tannlege,TAKO senteret).

Landsfunksjon

Oslo universitetssykehus har landsfunksjon for avansert craniofacial kirurgi i samarbeid med Tannhelsekompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander:

Kontakt oss

For spørsmål ta kontakt med koordinator for Craniofacialt team,
tlf: 23 07 48 51, gfurseth@ous-hf.no eller eelgesem@ous-hf.no

Henvisninger

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport
Fant du det du lette etter?