Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling

Behandlingstjenesten tilbyr utredning og behandling av pasienter med epilepsi som får anfall på grunn av manglende effekt av legemidler og som har tilleggsproblemer av nevrologisk, kognitiv og/eller psykososial art. Tjenesten er også for pasienter som skal utredes for epilepsikirurgi.

​Om tjenesten

Tjenesten gjennomfører også utredning og behandling av pasienter med psykogene non-epileptiske anfall, medisinsk-pedagogisk-psykologisk utredning, utredning og behandling av pasienter med epilepsi og utviklingshemning, epilepsi og autisme, behandling med ketogen diett, og utredning av pasienter med sjeldne diagnoser assosiert med epilepsi; tuberøs sklerose, Aicardi syndrom, Landau-Kleffner syndrom og Sturge-Weber syndrom. Det vises til egne henvisningskriterier.

ICD-10: G40-G41, R44.5, R56.8

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE).

Lokalsykehus og regionsykehus behandler 70 % av epilepsipasientene. De øvrige 30 % behandles i tillegg på Spesialsykehuset for epilepsi, SSE. Nevrologer og barneleger fra hele landet henviser pasienter til oss.

SSE behandler pasienter med epilepsi som fortsatt har anfall, selv om de tar medisiner. Vi hjelper de som har nevrologiske, kognitive eller sosiale tilleggsproblemer. Vi utreder barn og voksne før epilepsioperasjon. Vi utreder for riktig diagnose og best mulig behandling av epilepsi- og anfallstype. Vi vurderer også uheldige konsekvenser for yrke, skole og sosialt. Ved SSE samarbeider spesialister i mange fag om utredning, behandling og oppfølging. Våre fagfolk reiser mye ut for å lære opp helsepersonell, mennesker med epilepsi og deres pårørende. Hver uke arrangerer SSE videooverførte møter med kommuner, boliger og helsetjenester rundt om i Norge.

Kontakt oss


Telefon

67501000

Epost
post@oslo-universitetssykehus.no
Leder
Grete Almåsbak

Postadresse
Spesialsykehuset for epilepsi, SSE
Avdeling for kompleks epilepsi
Postboks 4950 Nydalen
Postnummer
0424 Oslo

Besøksadresse
Spesialsykehuset for epilepsi, SSE
G.F. Henriksens vei 29, 1337 Sandvika

Henvisninger

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport
Fant du det du lette etter?