HELSENORGE

Nasjonal behandlingstjeneste for medfødt glaukom

Det er etablert et nasjonalt behandlingstilbud til barn under 16 år som fødes med glaukom (grønn stær) eller får glaukom i tidlig alder.

​Hvert år fødes 5-6 barn med denne lidelsen. I tillegg kan barn få glaukom som følgetilstand til andre øyesykdommer, eksempelvis medfødt grå stær eller som ledd i et syndrom. Det er i gjennomsnitt 20-25 nye barn hvert år som må behandles for glaukom. Pasientene trenger oppfølging over flere år etter behandling. Tilbudet består hovedsakelig av diagnostisering og kirurgisk behandling. For å sikre høy kvalitet og tilgjengelighet, er denne tjenesten sentralisert til en nasjonal behandlingstjeneste.

Henvisningskriterier: Mistanke om glaukom hos barn under 16 år. ICD-10: Q 15.0

 Tjenesten er lokalisert til Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Kontakt oss

Telefon

Pasientkoordinator                                                                    23 02 75 87

Poliklinikk 23 01 62 05

Epost
post.bevegelse@ous-hf.no                                                            
Postadresse
Oslo universitetssykehus
Øyeavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0224  OSLO

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport
Fant du det du lette etter?