Pågående forskning

Det er stor fag- og forskningsaktivitet innen barnerevmatologi ved flere universitetssykehus i Norge, universitetssykehusene imellom, og ved nordisk og internasjonalt samarbeid.

Under følger en oversikt fra over aktiviteten i NAKBUR og ved universitetssykehus i alle helseregioner.