HELSENORGE

Publikasjoner

Oversikt over artikler utgått fra Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi, eller hvor kompetansetjenestens ansatte er bidragsytere.

Når du klikker på en av lenkene kommer du til en søkedatabase (PubMed). Sammendraget av artikkelen (abstract) er tilgjengelig for alle, mens kun noen av artiklene er tilgjengelig i fullversjon for alle lesere.

Alloimmunization in transfused patients with constitutional anemias in Norway
Furuseth MT, Alme C, Garvik LJ, Hellebostad M, Bechensteen AG, Akkök ÇA. Transfus Apher Sci. 2021 Aug 17

Recommendation for validation and quality assurance of non-invasive prenatal testing for foetal blood groups and implications for IVD risk classification according to EU regulations.
Clausen FB, Hellberg Å, Bein G, Bugert P, Schwartz D, Drnovsek TD, Finning K, Guz K, Haimila K, Henny C, O'Brien H, Orzinska A, Sørensen K, Thorlacius S, Wikman A, Denomme GA, Flegel WA, Gassner C, de Haas M, Hyland C, Ji Y, Lane WJ, Nogués N, Olsson ML, Peyrard T, van der Schoot CE, Weinstock C, Legler T.  Vox Sang. 2021 Jun 21.

HLA class I depletion by citric acid, and irradiation of apheresis platelets for transfusion of refractory patients
Mirlashari MR, Vetlesen A, Nissen-Meyer LSH, Naper C, Tjønnfjord GE, Njerve IU, Ezligini F, Landmark BF, Meinke S, Sandgren P, Höglund P, Hetland G. Transfusion. 2021 Apr;61(4):1222-1234.

Bestråling for å hindre en fatal transfusjonskomplikasjon / Irradiation to prevent a fatal transfusion complication
Bhatti SN, Gustavsen A, Hausberg IS, Hvalryg M, Rø ADB, Kristoffersen G, Espinosa A, Steinsvåg TT, Hagen KG, Titze TL, Akkök ÇA. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021 Jun 7;141(9).

The Norwegian experience with nationwide implementation of fetal RHD genotyping and targeted routine antenatal anti-D prophylaxis
Sørensen K, Baevre MS, Tomter G, Llohn AH, Hagen KG, Espinosa A, Jacobsen B, Arsenovic MG, Sørvoll IH, Ulvahaug AN, Sundic T, Akkök ÇA. Transfus Med. 2021 Apr 5.

Strategies to develop a prophylaxis for the prevention of HPA-1a immunization and fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia
Kjær M, Geisen C, Akkök ÇA, Wikman A, Sachs U, Bussel JB, Nielsen K, Walles K, Curtis BR, Vidarsson G, Järås K, Skogen B. Transfus Apher Sci. 2020 Feb;59(1):102712.

Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia - The Norwegian management model
Tiller H, Ahlen MT, Akkök ÇA, Husebekk A. Transfus Apher Sci. 2020 Feb;59(1):102711.

A young woman with a transfusion-related pregnancy complication.
Gustavsen A, Njerve IU, Sitras V, Haugen G, Tølløfsrud PA, Akkök ÇA.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Jan 3;140(1).

Noninvasive fetal RHD genotyping to guide targeted anti-D prophylaxis-an external quality assessment workshop.
Clausen FB, Barrett AN; Noninvasive Fetal RHD Genotyping EQA2017 Working Group.
Vox Sang. 2019 May;114(4):386-393.

A Case of Posttransfusion Purpura with Severe Refractory Thrombocytopenia but No Cutaneous Manifestations.
Bhamra JS, Iversen PO, Titze TK, Tjønnfjord GE, Akkök ÇA.
Case Rep Hematol. 2018 Oct 29;2018:8187659.

Immunohematologic issues in ABO-incompatible allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
Akkök ÇA, Seghatchian J.
Transfus Apher Sci. 2018 Dec;57(6):812-815.

Determination of fetal RHD type in plasma of RhD negative pregnant women.
Sørensen K, Kjeldsen-Kragh J, Husby H, Akkök ÇA.
Scand J Clin Lab Invest. 2018 Sep;78(5):411-416.

Pediatric red cell and platelet transfusions.
Akkök ÇA, Seghatchian J.
Transfus Apher Sci. 2018 Jun;57(3):358-362.

Neonatal alloimmune thrombocytopaenia associated with maternal HLA antibodies.
Wendel K, Akkök ÇA, Kutzsche S.
BMJ Case Rep. 2017 Jul 5;2017.

RhD-immunisering i svangerskap.
Akkök ÇA, Eggebø TM, Kiserud T, Erik Heier H.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 Jun 7;136(10):894.

Severe hemolytic transfusion reaction due to anti-A1 following allogeneic stem cell transplantation with minor ABO incompatibility.
Akkök CA, Haugaa H, Galgerud A, Brinch L.
Transfus Apher Sci. 2013 Feb;48(1):63-6.

The Oslo Blood Bank, 22 July 2011.
Akkök CA.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2011 Dec 13;131(24):2460-1.

A new blood group system, RHAG: three antigens resulting from amino acid substitutions in the Rh-associated glycoprotein.
Tilley L, Green C, Poole J, Gaskell A, Ridgwell K, Burton NM, Uchikawa M, Tsuneyama H, Ogasawara K, Akkøk CA, Daniels G.
Vox Sang. 2010 Feb;98(2):151-9.

Maternal IgG anti-A and anti-B titres predict outcome in ABO-incompatibility in the neonate.
Bakkeheim E, Bergerud U, Schmidt-Melbye AC, Akkök CA, Liestøl K, Fugelseth D, Lindemann R.
Acta Paediatr. 2009 Dec;98(12):1896-901.

Fant du det du lette etter?