HELSENORGE

Forskningsprosjekter

Oversikt over forskningsprosjekter ved Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.

​I​mmunologi og genetikk​​ ved myalgisk encefalopati​

Benedicte Alexandra Lie, Universitetet i Oslo.
  • Prosjektperiode: 2015–2027
  • Deltakende helseregion: HSØ

CFS/ME: Characteristics​ of sympt​oms and psychosocial factors

Elin Bolle Strand, Oslo universitetssykehus HF.
  • Prosjektperiode: 2017–2023
  • Deltakende helseregion: HSØ

Langtidseffekter et​​​ter Covid-19

Ingrid Bergliot Helland, Oslo universitetssy​​​kehus HF.
  • Prosjektperiode: 2021–2025
  • Deltakende helseregion: HV HSØ

Pasienter og helsepersonells e​​rfaringer​ med tilfriskning

Elin Bolle Strand, andre institusjoner.
  • Prosjektperiode: 2020–2023
  • Deltakende helseregion: HSØ

Young women ​​​& recovery. Chronic​​ fatique syndrom (CFS) Myalgic encephalomyelitis (ME​​)​​​

Silje Krabbe, ph.d.-prosjekt ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Rekruttering av del​​​takere til kvalitative intervjuer av Tjenesten og MEg p​rosjektet

EUROMENE​​​

Fant du det du lette etter?