HELSENORGE

Forskningsprosjekter

Immunologi og genetikk ved myalgisk encefalopati

Benedicte Alexandra Lie, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2015 - 2027
Deltakende helseregion:
HSØ

CFS/ME: Characteristics of symptoms and psychosocial factors

Elin Bolle Strand, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ

Langtidseffekter etter Covid-19

Ingrid Bergliot Helland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2021 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Pasienter og helsepersonells erfaringer med tilfriskning

Elin Bolle Strand, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ​

Young women & recovery. Chronic fatique syndrom (CFS) Myalgic encephalomyelitis (ME​​)​​​

Silje Krabbe; PhD-prosjekt  ved OsloMet storbyuniversitet​ 

​​​

Rekruttering av deltakere til kvalitative intervjuer av Tjenesten og MEg prosjektet

Lenke til facebooksiden hvor du finner informasjonen om undersøkelsen
(Lenken kan dessverre ikke åpnes på OUS sine sider)

EUROMENE -
Europeisk nettverk - CFS/ME forskere

Fant du det du lette etter?