HELSENORGE

Nasjonal smertesamling

NaKoNev har siden 2016 arrangert årlige nasjonale konferanser.

​Målgruppen er legespesialister, allmennleger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og annet helsepersonell som arbeider med nevropatisk smerte.

En rekke internasjonale eksperter kommer for å forelese om og diskutere aktuelle tema relatert til nevropatisk smerte. Forelesningene og diskusjonene vil derfor foregå på engelsk denne dagen.​

​​«What everybody needs to know about neuropathic pain – easily explained by leading researchers and clinicians"

​Fredag 9. desember (dagen etter ReKs sin regionale smertesamling​).

NaKoNev nasjonalt smertemøte 2022​​, 9. desember
​​Kl. 08.45 – 09.00
Registration, coffee with a bite
​Kl. 09.00 – 09.10
Welcome. Short indtroduction
Audun Stubhaug and Per Hansson, OUS
​Kl. 09.10 – 09.30
Old and novel spinal stimulation techniques in neuropathic pain
Bård Lundeland, OUS
​Kl. 09.35-10.05
Transcranial magnetic stimulation for chronic pain: Current evidence and the way forward
Didier Bouhassira, Paris
​Kl 10.05-10.35
Neither nociceptive nor neuropathic. The nociplastic concept
Nadine Attal, Paris
​Kl. 10.35-11.00
Coffee
​Kl. 11.00-11.30
​Digital medicine in low back pain
Thomas Tölle, München
​Kl. 11.30-12.00
Mechanisms of dynamic mechanical allodynia in patients with central and peripheral neuropathic pain
Tony Dickenson, London​
​Kl. 12.00-12.45
​Lunch
​Kl. 12.45-13.15
​Sudex dystrophy and neuropathic bone pain
Paolo Marchettini, Milan
​Kl. 13.15-13.45
​The Historic evolution of CRPS 1 and 2. Clinical and research perspectives
Ralf Baron, Kiel
​Kl. 13.45-14.15
​Cofee, tea, fruit
​Kl. 14.15-14.35
Postoperative neuropathic pain
Audun Stubhaug, OUS​
​Kl. 14.35-15.10
​Neuropathic pain: the way forward!
Per Hansson, OUS
​Kl. 15.10-
Discussion and concluding remarks

Program som PDF​

Kostnad
: 250 kr (dekker lunsj, kaffe og pausemat)

Sted: Store auditorium, Rikshospitalet (Sognsvannsveien 20, Oslo)

Klokken: 09.00–16.00

Påmelding: Meld deg på på her

Program for Nasjonal smertesamling 2018

I boblen: 15. november, Store auditorium, Bygg 6, Ullevål, Oslo universitetssykehus

 • 08:30-09:00  Registrering og kaffe
 • 09:00-09:05  Velkommen og praktisk informasjon ved Audun Stubhaug, NaKoNev/OUS og Per Hansson, OUS/Karolinska Institutet
 • 09:05-09:50  Skyfri himmel? Resultater fra en RCT på smertetåke i nevropatisk smerte og fibromyalgi ved Henrik B. Jacobsen, OUS
 • 09:50-10:45  Genetikk og nevropatisk smerte. Bakgrunn og beskrivelse av en nasjonal studie ved Kristian Bernhard Nilsen, OUS
 • 10:45-11:05  Kaffepause
 • 11:05-12:00  Sentral sensitization: My understanding based on available literature ved Ellen Jørum, OUS/UiO og discussant Per Hansson
 • 12:00-12:45  Lunsj
 • 12:45-13:45  Diskusjon av kasuistikker
 • 13:45-14:15  Cannabinoider ved nevropatisk smerte - en up-date ved Audun Stubhaug
 • 14:15:14:30  Kaffepause
 • 14:30-15:30  Chronic primary and chronic secondary pain syndromes in ICD-11 ved Rolf Detlef Treede, Heidelberg/Tyskland
 • 15:30-15:45  Spørsmål og diskusjon med utgangspunkt i Treedes presentasjon
 • 15:45-16:15  Plenumsdiskusjon av dagens program
 • 16:15-17:00  Mingling med enkel bevertning

Program for Nasjonal smertesamling 2017

16. november, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Bygg 6 – Store Auditorium

 • 08.45-09.00   Dørene åpner – kaffe og frukt
 • 09.00-09.05  Velkommen og informasjon ved Audun Stubhaug og Per Hansson, NaKoNev
 • 09.05-10.05 Cytostatikaindusert smertefull nevropati ved Troels Jensen, Århus, Danmark
 • 10.05-10.45  Kognitiv svekkelse ved nevropatisk smerte ved Henrik Børsting Jacobsen, OUS
 • 10.45-11.00   Kaffepause
 • 11.00-11.45   Diskusjon rundt kasustikk ved Per Hansson og Audun Stubhaug
 • 11.45-12.30   Lunsj
 • 12.30-13.30  Neuropathic oro-facial pain ved Turo Nurmikko, Liverpool, UK
 • 13.30-13.45   Diskusjon rundt kasustikk ved Per Hansson og Audun Stubhaug
 • 13.45-14.30   Ryggmargsstimulering mot smerter: Kan nye metoder hjelpe? ved Bård Lundeland, OUS
 • 14.30-14.45   Kaffepause
 • 14.45-15.15   Hva kan nevrokirurgi tilby pasienter med smerte? ved Mark Züchner, OUS
 • 15.15-16.00  Diskusjon rundt kasustikk ved Per Hansson og Audun Stubhaug

Program for Nasjonal smertesamling 2016

5. desember, Oslo universitetssykehus, Ullevål Sykehus

 • 09.30 – 10.00 Dørene åpner – kaffe og frukt
 • 10.00 – 11.00 Painful Diabetic neuropathy – epidemiology, diagnosis and treatment ved Solomon Tesfaye
 • 11.00 – 12.00 Neuropathic pain: Where are we, and where are we going? ved Nadine Attal
 • 12.00 – 12.45  Lunsj
 • 12.45 – 13.30  Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) – mechanisms of action and results from studies on neuropathic pain ved Didier Bouhassira
 • 13.30 – 14.10  Anteriour cutaneous nerve-entrapment syndrome (ACNES) ved Rudi Roumen
 • 14.10 – 14.30 Kaffepause
 • 14.30 – 15.15 Groin pain – causes and treatment ved Marc Scheltinga  
 • 15.30 – 16.00 Nevrofysiologisk utredning ved nevropatisk smerte ved Kristin Ørstadvik
 • 16.00 – 16.30 Smertefull tynnfibernevropati – en oppdatering, ved Per Hansson​​

Fant du det du lette etter?