HELSENORGE

Nasjonal smertesamling

NaKoNev har siden 2016 arrangert årlige nasjonale konferanser.

​Målgruppen er legespesialister, allmennleger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og annet helsepersonell som arbeider med nevropatisk smerte.

Program for Nasjonal Smertesamling 2022​​​​

​Nasjonal smertesamling for nevropatiske smerter blir i år:
Fredag 9. desember (dagen etter ReKs sin regionale smertesamling​)

Sted:           Store auditorium, Rikshospitalet (Sognsvannsveien 20, Oslo)

Klokken:     09.00 – 16.00

Program:    Kommer

Kostnad:    250 kr (dekker lunsj, kaffe og pausemat)

En rekke internasjonale eksperter kommer for å forelese om og diskutere aktuelle tema relatert til nevropatisk smerte. Forelesningene og diskusjonene vil derfor foregå på engelsk denne dagen.

 

​​«What everybody needs to know about neuropathic pain – easily explained by leading researchers and clinicians"

Speakers: Nadine Attal, Ralf Baron, Didier Bouhassira, Tony Dickenson, Per Hansson, Bård Lundeland, Paolo Marchettini, Audun Stubhaug, and Thomas Tölle.

 

Preliminary topics:

  • ​Diagnosing neuropathic pain
  • Central sensitization – mechanisms and clinical relevance
  • Complex regional pain syndrome – pathophysiology, diagnosis and treatment
  • Translational aspects in neuropathic pain
  • Spinal cord stimulation and transcranial magnetic stimulation for neuropathic pain
  • Treatment algorithm for acute(?) and chronic neuropathic pain

Påmelding her: https://nettskjema.no/a/279293 ​​Program for Nasjonal smertesamling 2018

I boblen: 15. november, Store auditorium, Bygg 6, Ullevål, Oslo universitetssykehus


08:30-09:00  Registrering og kaffe
09:00-09:05  Velkommen og praktisk informasjon ved Audun Stubhaug, NaKoNev/OUS og Per Hansson, OUS/Karolinska Institutet
09:05-09:50  Skyfri himmel? Resultater fra en RCT på smertetåke i nevropatisk smerte og fibromyalgi ved Henrik B. Jacobsen, OUS
09:50-10:45  Genetikk og nevropatisk smerte. Bakgrunn og beskrivelse av en nasjonal studie ved Kristian Bernhard Nilsen, OUS
10:45-11:05  Kaffepause
11:05-12:00  Sentral sensitization: My understanding based on available literature ved Ellen Jørum, OUS/UiO og discussant Per Hansson
12:00-12:45  Lunsj
12:45-13:45  Diskusjon av kasuistikker
13:45-14:15  Cannabinoider ved nevropatisk smerte - en up-date ved Audun Stubhaug
14:15:14:30  Kaffepause
14:30-15:30  Chronic primary and chronic secondary pain syndromes in ICD-11 ved Rolf Detlef Treede, Heidelberg/Tyskland
15:30-15:45  Spørsmål og diskusjon med utgangspunkt i Treedes presentasjon
15:45-16:15  Plenumsdiskusjon av dagens program
16:15-17:00  Mingling med enkel bevertning

Program for Nasjonal smertesamling 2017

16. november, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Bygg 6 – Store Auditorium

08.45-09.00   Dørene åpner – kaffe og frukt
09.00-09.05  Velkommen og informasjon ved Audun Stubhaug og Per Hansson, NaKoNev
09.05-10.05 Cytostatikaindusert smertefull nevropati ved Troels Jensen, Århus, Danmark
10.05-10.45  Kognitiv svekkelse ved nevropatisk smerte ved Henrik Børsting Jacobsen, OUS
10.45-11.00   Kaffepause
11.00-11.45   Diskusjon rundt kasustikk ved Per Hansson og Audun Stubhaug
11.45-12.30   Lunsj
12.30-13.30  Neuropathic oro-facial pain ved Turo Nurmikko, Liverpool, UK
13.30-13.45   Diskusjon rundt kasustikk ved Per Hansson og Audun Stubhaug
13.45-14.30   Ryggmargsstimulering mot smerter: Kan nye metoder hjelpe? ved Bård Lundeland, OUS
14.30-14.45   Kaffepause
14.45-15.15   Hva kan nevrokirurgi tilby pasienter med smerte? ved Mark Züchner, OUS
15.15-16.00  Diskusjon rundt kasustikk ved Per Hansson og Audun Stubhaug

Program for Nasjonal smertesamling 2016

5. desember, Oslo universitetssykehus, Ullevål Sykehus


09.30 – 10.00 Dørene åpner – kaffe og frukt
10.00 – 11.00 Painful Diabetic neuropathy – epidemiology, diagnosis and treatment ved Solomon Tesfaye
11.00 – 12.00 Neuropathic pain: Where are we, and where are we going? ved Nadine Attal
12.00 – 12.45  Lunsj
12.45 – 13.30  Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) – mechanisms of action and results from studies on neuropathic pain ved Didier Bouhassira
13.30 – 14.10  Anteriour cutaneous nerve-entrapment syndrome (ACNES) ved Rudi Roumen
14.10 – 14.30 Kaffepause
14.30 – 15.15 Groin pain – causes and treatment ved Marc Scheltinga  
15.30 – 16.00 Nevrofysiologisk utredning ved nevropatisk smerte ved Kristin Ørstadvik
16.00 – 16.30 Smertefull tynnfibernevropati – en oppdatering, ved Per Hansson


Fant du det du lette etter?