Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser. Personlighetsforstyrrelser er psykiske lidelser hvor lav og ustabil selvfølelse, og problemer i mellommenneskelige relasjoner er det mest fremtredende.

Konferanse, seminar & kurs

 • Torsdag 22.08.
  Kurs i SCID-5 PF (høst 2019)

  Kurset integrerer teori, videodemonstrasjoner og trening på praktiske ferdigheter i diagnostisk utredning av pasienter med personlighetsforstyrrelser.

 • Torsdag 29.08.
  Fagkonferanse om ekstrem selvskading

  Velkommen til konferanse – en «kick-off» for forskningsprosjektet "Ekstrem selvskading" – en landsdekkende kartlegging av pasienter med svært alvorlig selvskading og omfattende behandling i døgninstitusjon.

 • Torsdag 28.11.
  Personlighetskonferansen 2019

  Terapeutiske strategier: Veiviser i sårbart terreng.

    

En video presentasjon på 4 minutter, om NAPP av Øyvind Urnes, tidligere enhetsleder for NAPP.Nyheter fra NAPP

 • 20.08.2019
  Vardesenter og Pusterom - en arena for hjelp til samvalg

  Samvalg er krevende å få til i en hektisk klinisk hverdag. Steder som Vardesenteret og Pusterommet kan være gode eksempler på hvordan vi kan tenke når vi skal tilrettelegge for samvalg.

 • 19.08.2019
  Cannabidiolpreparat godkjent for to sjeldne former for epilepsi

  Nylig gikk Den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) ut med anbefaling om at legemiddelet Epidyolex godkjennes til bruk for to sjeldne former for epilepsi - Lennox-Gastauts syndrom og Dravets syndrom.

 • 14.08.2019
  Multippel sklerose og toppidrett

  Kan vi lære av toppidretten for å måle bevegelse til å måle fysisk funksjonsevne hos MS pasienter?

 • 13.08.2019
  En reise inn i framtidas hjemmesykehus

  Et servicedesignlaboratorium planta midt inn i sykehusdriften skulle sende både Oslo universitetssykehus og Arkitektur- og designhøyskolen ut på en reise. En reise for å bedre forstå pasientenes reise.

 • 12.08.2019
  Slik preger OUS Arendalsuka 2019

  12-17. august arrangeres Arendalsuka, Norges største politiske møteplass. OUS arrangerer seminaret "På liv og død" og debatterer palliasjon til alvorlig syke og døende. Styreleder Gunnar Bovim deltar i debatt om sykehusene i Oslo. I tillegg...

 • 09.08.2019
  Filmer om å være pårørende til noen med en sjelden diagnose

  En serie filmer med intervjuer og fortellinger fra søsken, barn og foreldre til personer som har en sjelden diagnose.

 • 07.08.2019
  Antibiotikabehandling - oppdatert veileder

  Her finner du oppdaterte retningslinjer for antibiotikabehandling ved infeksjoner i nedre luftveier hos barn, ungdom og voksne med cystisk fibrose.

 • 18.07.2019
  Nordisk konferanse om søvn

  Behandling av søvnproblemer med eller uten medisiner? Hvordan behandle Kleine-Levin syndrom (KLS) og narkolepsi? Hva er circadian rytme, og hvordan skårer man søvn? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt da delegater fra 20 land møttes...

 • 17.07.2019
  Les om ny smerteforskning i Scandinavian Journal of Pain!

  I julinummeret kan du lese om blant annet bruken og konsekvensen av langvarig behandling med opioider, og om kuldeskader på føttene til marinejegere.

 • 17.07.2019
  Les om ny smerteforskning i Scandinavian Journal of Pain!

  I julinummeret kan du lese om blant annet bruken og konsekvensen av langvarig behandling med opioider, og om kuldeskader på føttene til marinejegere.

 • 04.07.2019
  Barn med autismeforstyrrelser har oftere skolevegring

  Bloggen ekspertsykehuset har publisert et nytt innlegg og skolevegring hos barn med autismespekterforstyrrelse. Innlegget er skrevet av seksjonsleder Ellen Munkhaugen og beskriver funn fra hennes doktorgradsprosjekt. 

 • 03.07.2019
  Pakkeforløp for oppfølging etter overdose kommer

  Helsedirektoratet vil utarbeide et pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelig overdose. Pakkeforløpet vil dreie seg om oppfølging av pasienten etter nalokson-behandling. Målet er at tjenestene skal samarbeide bedre for å hjelpe mennesker i krise.

 • 02.07.2019
  Nyhetsbrev nr 4 i 2019

  Vårt nyhetsbrev nummer fire for 2019 er nå sendt ut til de som abonnerer på dette. 

 • 01.07.2019
  Sykehusene satser ulikt på TSB-forskning

  Om lag 60 prosent av den norske forskningen om TSB utføres ved universitetssykehusene. Hvor stor andel av sine forskningsressurser de setter av til TSB-forskning, varierer mellom 5,6 prosent i Helse Bergen og 0,4 prosent i Oslo universitetsykehus. 

 • 25.06.2019
  Fagkurs om ernæring for voksne med sjeldne diagnoser og utviklingshemming

  Torsdag 24. og fredag 25. oktober 2019 arrangerer Frambu fagkurs for ansatte som jobber med voksne med utviklingshemming i kommunene.

 • 24.06.2019
  E-læringskurset om epilepsi er revidert - nå med ny påbygningsdel

  Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser presenterer et nytt kapittel i påbygningsdelen: "Fortellingen om Kaja". Her finner du et praktisk rettet case med flere øvingsoppgaver.

 • 24.06.2019
  Administrerende direktør Bjørn Erikstein fratrer 1. juli

  Erikstein har styrets tillit, men velger selv å gå av som administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus.

 • 24.06.2019
  Tilrettelegging for skolestart for barn med en sjelden diagnose

  Frambu inviterer til fagkurs om tilrettelegging for skolestart for barn med en sjelden diagnose 25. september 2019.

 • 20.06.2019
  KvaRus er klart til bruk i 2020

  Mer kunnskap – bedre behandling er slagordet for KvaRus – Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. I 2020 er det klart til bruk i alle landets TSB-tjenester.

 • 19.06.2019
  Geriatrisk avdeling setter pasientene i sentrum

  6.6. markerte OUS, «Hva er viktig for deg?»-dagen. For sykehuset er det viktig å sette pasienten i sentrum. På Geriatrisk avdeling har de ansatte løftet pasientenes stemme inn i drift.

 • 17.06.2019
  Rett hjelp ved rus- og somatisk lidelse

  Et nytt, nasjonalt prosjekt tar sikte på å identifisere og hjelpe pasientene i somatiske avdelinger der innleggelsen kan skyldes rusbruk. – Vi ser fram til å samarbeide for å gi disse pasientene den helhetlige helsehjelpen de har behov for...

 • 17.06.2019
  Oslo-sykehus skal bli bedre til å møte pasienter med rus- og somatiske helseproblemer

  Tre ulike forsknings- og fagutviklingsprosjekter i OUS arbeider for å forbedre behandlingen av pasienter i somatiske avdelinger som kan ha risikofylt bruk av alkohol og legemidler. En styringsgruppe skal sørge for at prosjektene drar sammen.  

 • 14.06.2019
  Hvordan blir krefttilbudet ved sykehusene i Oslo de neste 5-15 årene?

  Forberedelsene til nytt Radiumhospital er godt i gang. I 2018 startet vi med å bygge om og flytte flere enheter og ansatte internt i byggene for å kunne sikre en forsvarlig drift gjennom bygge perioden. I mai 2019 startet vi med å rive fler...

 • 13.06.2019
  Hvordan behandle Asperger syndrom og rus?

  Det finnes ikke vanskelige pasienter, men ved å bruke tilpassede tilnærminger, kan personer som regnes som vanskelige-å-nå, få bedre utbytte av behandling av ruslidelse. Flere fagmiljøer ved OUS har laget fire filmer om behandling til pasie...

 • 12.06.2019
  Pakkeforløp i praksis med Anna Kuhlefelt

  Daglig leder og psykologspesialist ved Samtun, Anna Kuhlefelt, mener en viktig mulighet med pakkeforløpet er at de som tidligere ellers kunne kommet til å gå «under radaren» med hensyn til kartlegging, nå er sikret å få minimum en basiskartlegging.

 • 12.06.2019
  Kvalitetsregister og pakkeforløp kan implementeres samtidig

  Sverre Nesvåg utfordrer alle TSB-enheter til å diskutere hvordan de kan integrere implementeringen av KvaRus med implementeringen av pakkeforløp.

 • 12.06.2019
  Skal dere ta i bruk feedbackverktøy, men sliter med å få fart på implementeringen?

  Få faglig påfyll og «drahjelp» gjennom et lokalt kurs – hos dere!

 • 12.06.2019
  Våre vyer for TSB-forskningen i sykehuset

  Om lag 60 prosent av forskningen om TSB utføres av universitetssykehusene. Hvordan forvalter sykehusenes TSB-lederne dette ansvaret? Vi spurte tre av dem: Else-Marie Løberg, Anne Beate Sætrang og Kristin Holum Smedsrud.

 • 11.06.2019
  Trygg og enkel tilgang til informasjon i egen sykehusjournal

  Pasienter ved Sykehuset Innlandet, Vestre Viken og Revmatismesykehuset får nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no. Etter sommeren vil dette også gjelde for resten av sykehu...

 • 11.06.2019
  Byggeprosjektene Aker og Gaustad presentert på 45 minutter

  Byggeprosjektene Aker og Gaustad presenteres for ansatte 7. juni. Se presentasjonen som viser de nye skissene som viser hvor flott det kan bli for pasienter og ansatte i fremtiden.

 • 06.06.2019
  Endret kompetanseansvar for ADHD

  Nasjonalt kompetansesenter for ADHD ble opprettet i 1994. 25 år senere, fra 1. august 2019, overføres ansvaret til regionale enheter. 

 • 06.06.2019
  Nærmere forprosjektet for Aker og Gaustad etter styrets vedtak 5. juni

  OUS sitt styre behandlet byggeprosjektet Framtidens OUS 5. mai. Vedtakene viser at OUS fortsetter som planlagt og er ytterligere ett steg nærmere forprosjektet. Helse Sør Øst skal behandle samme sak 20. juni.

 • 05.06.2019
  "Hva er viktig for deg?"

  6.juni markeres «Hva er viktig for deg?»-dagen. Spørsmålet er et sentralt hjelpemiddel når vi jobber med samvalg. Ved å stille dette spørsmålet kan pasientenes stemme og deres ønsker løftes frem. Da er vi ett skritt nærmere pasientenes helsetjeneste!

 • 04.06.2019
  Kliniske studier - prosjekter med mange støttespillere

  Du har sikkert hørt uttrykket; «jo flere kokker desto mere søl». Men alle vet jo at profesjonelle kjøkken som serverer de beste rettene, der arbeider det mange kokker. Slik er det også i kliniske studier.

 • 29.05.2019
  Kliniske studier - veien til bedre behandling

  Hvis du blir syk ønsker du å få god behandling. For å vite om behandlingen virker, trenger vi bevis. Da må vi forske. 20. mai markerer vi The International Clinical Trials Day - dagen for å løfte frem viktigheten av kliniske studier.

 • 29.05.2019
  Kliniske studier – mer enn nye legemidler

  Når du hører om kliniske studier (utprøving av behandlingsmetoder på mennesker), rettes ofte søkelyset mot oppsiktsvekkende resultater, eller at studiedeltakelse gir tidlig og gratis tilgang til nye legemidler. Klinisk forskning dreier seg...

 • 29.05.2019
  Streik i sykehuset

  Arbeidsgiverforeningen Spekter og YS- og LO-medlemmene i sykehusene har ikke kommer til enighet etter mekling. Fra i dag 29. mai, er dermed 119 medarbeidere i Oslo universitetssykehus tatt ut i streik.

 • 28.05.2019
  Høyden på Gaustad reduseres fra 72 til 49 meter

  Videreutviklingen av konseptene innebærer blant annet at de nye bygningene på Aker og på Gaustad blir lavere enn opprinnelig antatt. På Gaustad er høyden på byggene redusert fra 72 til 49 meter og arealet er fordelt på fire i stedet for tre bygg.

 • 28.05.2019
  Det ville blitt dyrt å bygge på Ullevål

  Helse Sør Østs vurdering av Ullevål som alternativt regionsykehus i Oslo: Det er fullt mulig å bygge et godt og funksjonelt sykehus på Ullevål. Dersom en skal etablere samme virksomhetsinnhold som forutsatt på Gaustad vil en utbygging på Ul...

 • 28.05.2019
  Mange traumepasienter sliter med langvarige smerter

  En oppfølgingsstudie på 30 overlevende etter 22.juli-terroren viser at personer som får fysiske skader under traumatiske omstendigheter, har høy risiko for å få langvarige plager.

 • 28.05.2019
  Mange traumepasienter sliter med langvarige smerter

  En oppfølgingsstudie på 30 overlevende etter 22.juli-terroren viser at personer som får fysiske skader under traumatiske omstendigheter, har høy risiko for å få langvarige plager.

 • 24.05.2019
  nutritionDay 2019

 • 24.05.2019
  ESPEN 2019

  Årets ESPEN blir i Krakow 31.aug. -3. sept.  Hovedtema: "A highway to health"

 • 24.05.2019
  Siv Jensen markerte starten på rivearbeider på Radiumhospitalet

  - Nå er reisen mot et nytt Radiumhospital endelig i gang. Gamle og forfalne bygninger skal erstattes med et nytt og moderne klinikkbygg. Det fortjener pasienter og pårørende. Og det fortjener de ansatte,  sa finansminister Siv Jensen 23. ma...

 • 22.05.2019
  Ligger an til 50-50 fordeling av fødsler mellom regionsykehuset og Aker

  22. mai sender OUS en rapport som beskriver fødetilbudet i de framtidige sykehusene.

 • 20.05.2019
  Ny viktig studie publisert i Lancet

 • 20.05.2019
  Nye regler om narkolepsi-medisin

  Gode nyheter fra HELFO: Regelverk endret. Nå skal ALLE narkolepsipasienter få innvilget individuell søknad om refusjon av modafinil som førstevalg.

 • 16.05.2019
  – Ivareta selvbestemmelse og integritet

  20. mai utgår svarfristen på Helsedirektoratets høring om endring av tre omstridte anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR. I sitt høringssvar støtter Nasjonal kompetansetjeneste TSB langt på vei Helsedirektoratets forsla...

 • 15.05.2019
  Hvordan får vi gode medforskere?

  – Vi trenger at både forskere og brukere er med på å fremme samarbeidsfokusert forskning på rus og psykisk helsefeltet, sier erfaringskonsulent og medforsker Morten Brodahl.

 • 14.05.2019
  Signerte kontrakt om utstyr til protonsenter

  2. mai signerte administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus avtale om utstyr til et nytt protonsenter på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.