God diagnostikk av personlighetsforstyrrelser med SCID-5-PF

Første autoriserte utgave av SCID er nå lansert på norsk; SCID-5-PF. Det er et kvalitetssikret og essensielt verktøy for god diagnostikk av personlighetsforstyrrelser.

 

God diagnostikk av personlighetsforstyrrelser krever et godt arbeidsverktøy. Pasienter som kommer med ulike symptomer til en spesialist eller blir innlagt på sykehus, gjennomgår alltid en utredning i form av blodprøver, evt. røntgen, MR osv. for å sikre rett diagnose og behandling. SCID-5-PF har samme funksjon i klinisk praksis.

SCID-5-PF kommer som en pakke bestående av protokoll, manual og screeninghefte. Det stilles nå krav til helsetjenesten om å kjøpe inn dette materialet. Hver spesialist må ha sin egen pakke, og protokollen kan kopieres til alle utredningene man selv er ansvarlig for. Gyldendal tilbyr også protokollkopier til de som har kjøpt pakken.

Hva er SCID og SCID-5-PF?


SCID (Structrural Clinical Interview for DSM)- er et strukturert intervju som kartlegger diagnosene i det amerikanske diagnosesystemet DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Diagnoseverktøyet vurderes som den beste operasjonaliseringen av diagnosene vi forholder oss til, og bidrar dermed til å kvalitetssikre diagnostikken.  SCID-5-PF er et strukturert klinisk intervju som brukes for å kartlegge personlighetsforstyrrelser.

Ulovlig piratkopiering

I Norge har praksisen vært at forrige utgave, SCID-II, ble kopiert fritt til klinisk bruk. Dette har aldri vært tillatt, langt mindre når det nå foreligger kvalitetssikret protokoll og manual på nrosk. Det kan oppleves som en brå overgang når man nå må betale for intervjuet, men det følger flere fordeler av å gå til innkjøp av SCID-5-PF.

Forskjellen på SCID-II og SCID-5-PF

 
Den største forskjellen på intervjuene ligger i kvalitetskontroll av intervjuet og manualen som følger med intervjuet. Selve intervjuprotokollen er ganske lik den forrige utgaven. Den generelle innledning og skåringssystemet er endret, samt noen spørsmålsformuleringer. Full oversikt over endringer finnes her.

Gyldendal Akademiske har oversatt og kvalitetssikret ifølge definerte kriterier fra American Psychiatric Association (APA). Arbeidet er fagfellevurdert av norske spesialister innen psykiatri og klinisk psykologi i alle faser av prosessen.

 I manualen følger det med:

  • Bakgrunnsinformasjon om intervjuet
  • Veiledning om hvordan symptomer og plager skal vektlegges
  • Skriftlig øvingsmateriell.

 Det er også mulig å kjøpe kasusvideoer for trening og kalibrering her.

Protokoll og manual kan bestilles hos Gyldendal Akademiske.

Trenger jeg nytt SCID-kurs?

 
Forskjellene fra SCID-II til SCID-5-PF er som nevnt ikke store. Klinikere som har SCID-II kurs trenger derfor ikke nødvendigvis ny kursing for å ta i bruk SCID-5-PF. Men for en gyldig og pålitelig, bruk av protokollen og screeninghefte er det er nødvendig at verktøyene brukes i samsvar med manualen.  Screeninghefte kan f.eks. kun brukes sammen med intervjuet. Dette står godt beskrevet i manualen.

Dersom en ønsker en oppfriskning, eller ikke har så mye erfaring med diagnoseverktøyet, tilbyr NAPP regelmessig kurs i «Utredning av personlighetsforstyrrelser ved SCID-5-PF». Følg med på vår hjemmeside eller Facebook side for oppdateringer om kurs. Vi kan også holde kurset hos dere lokalt.

Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev for oppdateringer.