HELSENORGE

Tilbud om veiledning

Kompetansetjenesten tilbyr undervisning og veiledning av helsepersonell og andre fagpersoner som arbeider med barn og unge med psykosomatiske tilstander.


​Veiledning (per telefon, videokonferanse eller direkte oppmøte) til helsepersonell/fagpersoner som arbeider med pasientgruppen.

Undervisning/seminarer til fagpersoner i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Vi tilbyr også utreise til det lokale hjelpeapparat for veiledning i kliniske saker, gjerne i kombinasjon med å gi undervisning til fagpersoner lokalt.

Interesserte kan henvende seg til oss per e-post eller telefon.

Helene Helgeland  Helene.helgeland@ous-hf.no

Telefon: 230 74 940
Fant du det du lette etter?