HELSENORGE

Henvisningsrutiner for bensvulster

Ved mistanke om bensarkom eller annen uavklart benlesjon der du mistenker malign eller lokalt aggressiv benign bentumor, skal du henvise pasienten så fort som mulig.

Vurdering​​

De fleste bensarkomer er synlig på røntgen når tumoren gir symptomer, men kan de kan bli oversett eller forvekslet med benigne tilstander. Siden bensarkomer er så sjeldne, vil symptomer og funn fra muskel-skjelettsystemet i de aller fleste tilfeller ha en annen årsak. Det er dermed mange kilder til forsinket diagnostikk, både klinisk og radiologisk.

Likevel, ved smerter fra skjelettet, palpabel kul og/eller annen suspekt klinikk skal det være lav terskel for henvisning til røntgenundersøkelse. Ved negativt røntgenfunn og persisterende symptomer, må det bli gjort en ny klinisk vurdering. Røntgen bør bli tatt på nytt og eventuelt suppleres med en MR.​

Generell​​e anbef​alinger om henvisning til vurdering av benlesjoner ved sarkomsenter

  • Ved suspekt røntgenfunn (bentap, bennydannelse eller periostreaksjon).
  • Ved mistanke om patologisk fraktur.
  • Ved uklar diagnose og mistanke om bensvulst.

Bildene skal bli gransket på sarkomsenter av radiologer med spesialkompetanse.

I mange tilfeller kan diagnosen bli avklart ved at bildene vurderes ved sarkomsenter sammen med relevante kliniske opplysninger (symptomer, symptomvarighet, tidligere kreftsykdommer osv., se under).

Ved mistanke om bensarkom er det mest hensiktsmessig at den endelige utredningen blir gjort ved den institusjon som skal behandle pasienten. Biopsi skal planlegges i samarbeid med den ortoped som skal utføre det kirurgiske inngrepet, siden biopsikanalen alltid skal fjernes sammen med tumor.

Henvisning uten forutgående biopsi​​

Det er vesentlig at man unngår å kontaminere de strukturer som skal brukes til rekonstruksjon eller er viktige å bevare av annen grunn. Pasienten skal derfor henvises uten forutgående biopsi.

Hva bør henvisningen inneholde?

Henvisningen bør inneholde kliniske opplysninger om symptomer og symptomvarighet og evt tidligere kreftdiagnoser eller andre systemsykdommer. Henvisningen skal også inneholde alle relevante røntgenundersøkelser – også gamle, negative bilder av aktuelt område er interessante.

Fant du det du lette etter?