HELSENORGE

Henvisningsrutiner for bløtvevssvulster

Ved bløtvevssarkom har du som oftest en smertefri kul eller hevelse. Kliniske og radiologiske funn vil være bakgrunn for videre henvisning til sarkomsenter. Fordi bløtvevssarkomer er sjeldne, vil både primærleger og radiologer ofte ha begrenset erfaring.

Utredning av kul eller klump

Pasienter med bløtdelslesjoner som vi mistenker kan være et sarkom, må bli henvist til sarkomsenteret ”urørt” fordi forsøk på å fjerne tumor, og biopsi med kniv eller nål kan spre tumorceller og ødelegge for senere kirurgi.

Vi anbefaler at det blir vist en stor varsomhet ved tumorer i spesielle anatomiske lokalisasjoner som lyske, knehase, ankel og fot, armhule, albue og hånd. I disse lokalisasjonene bør vi være liberale med MR-undersøkelser før eventuell kirurgi på lokalsykehus.

Kliniske retnin​gslinjer for henvisning av bløtdelssvulster

Skandinavisk sarkomgruppe (SSG) har vedtatt følgende kliniske retningslinjer for hvilke pasienter med ekstremitets- og trunkuslokaliserte tumorer som skal bli henvist til spesialavdeling uten forutgående operasjon eller invasiv diagnostikk:

  • Alle dype tumorer uansett størrelse (immobile mot kontrahert muskulatur).
  • Alle subkutane tumorer > 5 cm.
  • Alle malignitetssuspekte (rask vekst, residiv etter tidligere kirurgi, uvanlige smerter).

Disse kliniske retningslinjene ble utarbeidet før MR var tilgjengelig. Moderne bildediagnostikk gir betydelig tilleggsinformasjon til klinisk undersøkelse. Ved dype, store eller malignitetssuspekte svulster, anbefaler vi MR-undersøkelse.

I tillegg anbefaler vi at det blir vist en stor varsomhet ved tumorer i spesielle anatomiske lokalisasjoner som lyske, knehase, ankel og fot, armhule, albue og hånd (i praksis betyr dette nærhet til kar/nerver). I disse lokalisasjonene bør vi være liberale med MR-undersøkelser.

MR verifiserte subkutanelipomer trenger som regel ikke kirurgi - kan evt opereres på lokalsytkehus

MR verifiserte tilfeldig oppdagede eller asymptomastiske dype lipomer trenger ikke henvisning til tumorsenter – uavhengig av størrelse. De trenger ikke kirurgi eller rutinekontroll. Biopsi er ikke nødvendig. 

For b​​arn​

Alle bløtvevssvulster på trunkus og ekstremiteter (som ikke åpenbart er reaktive lymfeknuter i forbindelse med febersykdom), skal henvises til utredning ved en barneavdeling, uavhengig av størrelse

Hva bør henvisninge​​n inneholde?

Diagnostikken hos primærlege eller lokalsykehus omfatter anamnese, klinisk undersøkelse og som oftest bildediagnostikk.

Henvisningen må inneholde opplysninger om symptomer, varighet og kliniske funn. Henvisningen bør som hovedregel også inneholde bilder og svarrapport fra radiologisk undersøkelse (MR-beskrivelse). Både røntgen, CT og MR kan også være relevant å vurdere, selv om de er beskrevet negativt.

Ved Radiumhospitalet blir bilder og kliniske opplysninger vurdert i tverrfaglig sarkomgruppe man-ons-fre, og videre forløp bestemt.

Mange benigne tilstander kan bli avklart uten at det er nødvendig å kalle inn pasienten, og de kan bli kontrollert og behandlet ved lokalsykehuset til pasienten.

Ultralydundersøkelse er som regel utilstrekkelig som eneste billedmodalitet. Radiumhospitalet har dessverre ikke kapasitet til å primærutrede alle henviste pasienter og vi må derfor i de fleste tilfeller be henvisende lege bestille MR-undersøkelsen på lokalsykehus eller institutt.​

Hvor sender du he​​nvisningen?​​​

Henvisningene skal sendes til Sarkomgruppen på Radiumhospitalet (se kontaktinformasjon).

Ved tvil eller spørsmål skal man ha lav terskel for å ta kontakt per telefon.

Vakthavende ortoped ved Avdeling f​​or kreftortopedi

Telefon: 22 93 40 00.​

Les mer på nettstedet for Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom.

Fant du det du lette etter?