HELSENORGE
Sarkom

Nyttige kliniske prosedyrer for helsepersonell (OUS)

Nyttige kliniske prosedyrer, lenker og tips for helsepersonell (OUS) som jobber med sarkompasienter. Appen "Sarkom" er også relevant for pasienter og pårørende.

Her finner du informasjon og lenker til både pasient-tilbud, retningslinjer og prosedyrer som kan være nyttig for deg som jobber med sarkomer i OUS. 

Psykosialt ungdomsteam ved Radiumhospitalet

For helsepersonell som jobber med barn, ungdom og unge voksne med sarkom i OUS

Sarkomgruppen på Radiumhospitalet har ansvar for sarkompasienter i alle aldre. Følgende er mest aktuelt for barn og ungdom. 

Praktisk og radiologisk utredning av barn og ungdom med sarkom:

Felles dokumenter for  sengepost A8 og A5:

Onkologisk sengepost A8:

Kirurgisk sengepost A5:

  • Organisering av, og forventninger til, Ressursgruppen for sarkompasienter ved A5 (Dok ID ikke klart)

Po / intesiv og anestesi:

  • Sjekkliste barn og ungdom po/int (Dok ID ikke klar)

Samarbeidsrutiner barn og ungdom med sarkom:

Alle ortopediske prosedyrer fra ORA ved OUS, samlet på ett sted

Ortopedene på Radiumhospitalet har utarbeidet en rekke prosedyrer og retningslinjer for håndtering av pasienter med sarkom. Alle de ortopediske prosedyrene er samlet her: https://ehandboken.ous-hf.no/folder/1207

Appen "Sarkom" for pasienter, pårørende og helsepersonell

Pasientforeningen "Sarkomer" har i samarbeid med det kliniske miljøet på Radiumhospitalet utviklet en app også kalt "Sarkom".

Målgruppen er pasienter, pårørende og helsepersonell. Appen inneholder nyttig informasjon om utredning og behandling, rettigheter, opptrening og oppfølging av sarkompasienter. Appen er dessverre ikke tilgjengelig for Android.

Last ned "Sarkom" for for iPhone og Apple via AppStore

Skjermdump av AppStore med appen

Skjermdump av AppStore med appen "Sarkom".

 

Nettsiden oppdateres fortløpende våren 2022.

 

Fant du det du lette etter?