Helsenorge
Sarkom

Nyttige kliniske prosedyrer for helsepersonell (OUS)

Nyttige kliniske prosedyrer, lenker og tips for helsepersonell (OUS) som jobber med sarkompasienter. Appen "Sarkom" er også relevant for pasienter og pårørende.

Her finner du informasjon og lenker til både pasient-tilbud, retningslinjer og prosedyrer som kan være nyttig for deg som jobber med sarkomer i OUS. 

Psykosialt ungdomsteam ved Radiumhospitalet

 • Sarkomgruppen har et eget Psykososialt ungdomsteam: Velkomstbrosjyre Psykososialt Ungdomsteam Radiumhospitalet (Dok ID ikke klar).
 • Rutiner for intern henvisning til Psykososialt Ungdomsteam Radiumhospitalet (Dok ID ikke klar).

For helsepersonell som jobber med barn, ungdom og unge voksne med sarkom i OUS

Sarkomgruppen på Radiumhospitalet har ansvar for sarkompasienter i alle aldre. Følgende er mest aktuelt for barn og ungdom. 

Praktisk og radiologisk utredning av barn og ungdom med sarkom:

Felles dokumenter for  sengepost A8 og A5:

 • Tips til strukturert samtale med ungdom (HEADS): Dok ID 78432
 • Avledning hos barn som gjennomgår smertefulle prosedyrer: Dok foreløpig ikke tilgjengelig på internett (BKB) 
 • Psykososial ivaretagelse av barn og unge i forbindelse med krevende, smertefulle eller traumatiske medisinske prosedyrer: https://ehandboken.ous-hf.no/document/142203  
 • Behandling av prosedyreangst hos barn: (Dok foreløpig ikke tlgjengelig på internett (BKB))
 • Rutiner for intern henvisning til Psykososialt Ungdomsteam Radiumhospitalet (Dok ID ikke klar)
 • Ungdomsrommet Radiumhospitalet: http://ehandbokdoken.ous-hf.no/document/142891
 • Samarbeid og sjekkliste for overflytting mellom sengepostene (Dok ikke klar)

Onkologisk sengepost A8:

Kirurgisk sengepost A5:

 • Organisering av, og forventninger til, Ressursgruppen for sarkompasienter ved A5 (Dok ID ikke klart)
 • Velkommen til A5 ungdom/unge voksne (Dok ID ikke klar)
 • Sjekkliste ved innkomst ungdom A5 (Dok ID ikke klar)
 • Utskrivningssamtalen (Dok ID ikke klar)
 • Forberedelser til større ortopediske inngrep: https://ehandboken.ous-hf.no/document/132476

Samarbeidsrutiner barn og ungdom med sarkom:

Alle ortopediske prosedyrer fra ORA ved OUS, samlet på ett sted

Ortopedene på Radiumhospitalet har utarbeidet en rekke prosedyrer og retningslinjer for håndtering av pasienter med sarkom. Alle de ortopediske prosedyrene er samlet her: https://ehandboken.ous-hf.no/folder/1207

Appen "Sarkom" for pasienter, pårørende og helsepersonell

Pasientforeningen "Sarkomer" har i samarbeid med det kliniske miljøet på Radiumhospitalet utviklet en app også kalt "Sarkom".

Målgruppen er pasienter, pårørende og helsepersonell. Appen inneholder nyttig informasjon om utredning og behandling, rettigheter, opptrening og oppfølging av sarkompasienter. Appen er dessverre ikke tilgjengelig for Android.

Last ned "Sarkom" for for iPhone og Apple via AppStore

Skjermdump av AppStore med appen

Skjermdump av AppStore med appen "Sarkom".

 

Nettsiden oppdateres fortløpende våren 2022.

 

Fant du det du lette etter?