HELSENORGE

Høringsuttalelser fra NKSD

NKSD gir innspill i saker som angår sjeldenfeltet. Gjennom offentlige høringer fremmer vi fagmiljøenes synspunkter på områdene helse, omsorg, utdanning og samfunnsspørsmål. Målskive

Her finner du lenker til høringer som NKSD har svart på i de siste årene.​ Trenger du tilgang til høringssvar fra oss fra lenger tilbake i tid, ta kontakt med oss på e-post:​ sjeldne-diagnoser@ous-hf.no

2023

Høring - pasientenes prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv.​

Høring - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (Forbud mot langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem mv.)​

​​

20​22

Opptrappingsplan psykisk helse, høringssvar NKSD.

Høringsfrist:01.09.2022

Høring - regional utviklingsplan 2040 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Høringsfrist: 30.09.2022

Langvarige og sammensatte smertetilstander - helhetlig pasientforløp - Helsedirektoratet

Høringsfrist (forlenget) 22.10.2022

Opptrappingsplan for psykisk helse
Høringsfrist 01.09.2022

2021


Høring av Nasjonale faglige råd for bruk av psykofarmaka hos barn og unge​

NKSDs høringssvar _Bruk av psykofarmaka barn og unge ref 20 36356.pdf

Høringsfrist: 13.08. 2021​

Høyrin​g Forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova

Høringsfrist: 20.12.2021​​​​
​ 
Fant du det du lette etter?