KSSB-kontaktinfo

Sekretariat:
Bernward Zeller (leder av kompetansetjenesten, overlege, PhD)    bzeller@ous-hf.no 
Hilde Øfstaas (konsulent, sykepleier) hildo@ous-hf.no

Postadresse:
Kompetansetjeneste for solide svulster hos barn (KSSB)
Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Barne- og Ungdomsklinikken
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 20  
Telefon: 23 07 00 24
Telefon KSSB-leder: 23 07 02 51  
 
Fax: 23 07 32 02

Fant du det du lette etter?