HELSENORGE

Prosjekter

AlloSS young - overlevere etter stamcelletransplantasjon

Ellen Ruud, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2014 – 2022. Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Craniofacial and dental late effects after previous cancer treatment i childhood –

Dorota Wojcik. Prosjektperiode: 2018 – 2021. Deltakende helseregion: HV, HSØ

Ewing sarcoma in children, adolsescents and young adult.

Anita Andrejeva. Prosjektperiode: 2019 – 2024. Deltakende helseregion: HV HSØ

COgnitive REhabilitation in pedatric Aquired Brain Injury (CORE pABI)

Kari Ravndal Risnes. Prosjektperiode: 2017 – 2021. Deltakende helseregion: HSØ HMN

Kommunikasjon med ungdom på etterkontroller etter kreftbehandling

Anneli Mellblom, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2016 – 2020. Deltakende helseregion: HSØ

CAYACS - Information and health care needs amongst long-term survivors of Childhood, Adolescent and Young adult cancers

Hanne Cathrine Lie, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2015 – 2020. Deltakende helseregion: HSØ

Medulloblastom hos barn i Norge

Einar Stensvold, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2015 – 2021. Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Internasjonal samarbeid, utvidet nevroblastomdiagnostikk

Klaus Beiske, Oslo universitetssykehus HF, Prosjektperiode: 2015 – 2021.

INFORM „INdividualized Therapy FOr Relapsed Malignancies in Childhood“.

Monica Cheng Munthe-Kaas, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2018 – 2025. Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Helsetjenestebehov for barn behandlet for hjernesvulst

Anette Ålykkja, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2017 – 2023. Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

PACCS (Physical Activity in Childhood Cancer Survivors)

Ellen Ruud, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2018 – 2021. Deltakende helseregion: HV HSØ

Eksekutive vansker hos overlevere av hjernesvulst i barndommen

Anita Puhr, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2016 – 2020. Deltakende helseregion:. HV HSØ HN HMN

Predicting and reducing radiation-induced neurocognitive late effects following childhood cancer by using proton therapy

Camilla Hanquist Stokkevåg, Nasjonal institusjon. Prosjektperiode: 2018 – 2022. Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Fant du det du lette etter?