Ansatte i kompetansetjenesten

Nasjonal kompetansesenter for utviklingshemning og psykisk helse har fem ansatte på heltid/deltid.

Ellen Kathrine Munkhaugen, leder

Munkhaugen har mange års erfaring fra feltet autismespekterforstyrrelser og kommer fra stillingen som seksjonsleder regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst. I 2019 disputerte hun med en doktoravhandling om skolevegringsatferd hos elever med autismespekterforstyrrelse.

 

Trine Lise Bakken, fag- og forskningsleder

Bakken er PhD, Cand. san./spesialsykepleier og leder av FoU-enheten ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) og førsteamanuensis ved videreutdanningen Utviklingshemming og psykisk helse ved OsloMet. Hun har en doktorgrad som omfatter indikatorer på schizofrene psykoser og kommunikasjon med mennesker med autisme, utviklingshemning og schizofreni. Bakken har 25 års klinisk erfaring med utviklingshemming og psykisk lidelse. Hun har publisert en rekke artikler og har stått bak flere større bokprosjekter om psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser.

 

Kjersti Karlsen, fagkonsulent

Karlsen er psykologspesialist med klinisk fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Hun har bred erfaring i arbeid med barn og ungdom, blant annet autisme, alvorlige psykiske lidelser, nevropsykologi, rus, samt psykiske og fysiske funksjonshemninger. I 15 år har hun jobbet med alvorlige psykiske lidelser hos barn og unge, syv år i sengepost for ungdom og åtte år ved kompetansetjenesten TIPS Sør-Øst (regional kompetanetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser). Hun har publisert en bok om psykoser hos barn og ungdom og en rekke fagartikler.

Camilla Hauge, sekretær/merkantile tjenester

Hauge har flere års erfaring som helsesekretær i Helse Sør-Øst. I tillegg til stillingen i NKUP er hun sekretær for poliklinisk avdeling ved Regional seksjon utviklingshemning/autisme.

 

Hanne Kari Fossum, kommunikasjonsrådgiver

Fossum har 13 års erfaring som journalist i NRK med spesialfeltene forskning og helse. Hun har også erfaring fra medieanalyse i medieovervåkingsselskapet Retriever.

 Tilbake til NKUP

Fant du det du lette etter?