HELSENORGE

Ansatte i kompetansetjenesten

Nasjonal kompetansesenter for utviklingshemning og psykisk helse har fem ansatte på heltid/deltid.

Ellen Kathrine Munkhaugen, leder

Munkhaugen har mange års erfaring fra feltet autismespekterforstyrrelser og kommer fra stillingen som seksjonsleder regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst. I 2019 disputerte hun med en doktoravhandling om skolevegringsatferd hos elever med autismespekterforstyrrelse. 

Her finner du artikler skrevet av Ellen Kathrine Munkhaugen og prosjekter hun deltar i.​

Trine Lise Bakken, fag- og forskningsleder

Bakken er PhD, Cand. san./spesialsykepleier og leder av FoU-enheten ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) og førsteamanuensis ved videreutdanningen Utviklingshemming og psykisk helse ved OsloMet. Hun har en doktorgrad som omfatter indikatorer på schizofrene psykoser og kommunikasjon med mennesker med autisme, utviklingshemning og schizofreni. Bakken har 25 års klinisk erfaring med utviklingshemming og psykisk lidelse. Hun har publisert en rekke artikler og har stått bak flere større bokprosjekter om psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser.

Her finner du artikler skrevet av Trine Lise Bakken og prosjekter hun deltar i.

​Kjersti Karlsen, fagkonsulent

Karlsen er psykologspesialist med klinisk fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Hun har bred erfaring i arbeid med barn og ungdom, blant annet autisme, alvorlige psykiske lidelser, nevropsykologi, rus, samt psykiske og fysiske funksjonshemninger. I 15 år har hun jobbet med alvorlige psykiske lidelser hos barn og unge, syv år i sengepost for ungdom og åtte år ved kompetansetjenesten TIPS Sør-Øst (regional kompetanetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser). Hun har publisert en bok om psykoser hos barn og ungdom og en rekke fagartikler.

Her finner du artikler skrevet av Kjersti Karlsen og prosjekter hun deltar i.

Arvid Nikolai Kildahl, fagkonsulent

Kildahl er phd/psykologspesialist med fordypning i klinisk voksenpsykologi. Som psykolog har han jobbet med utviklingshemming og psykisk helse i mer enn ti år. Han har i tillegg bakgrunn fra arbeid med alvorlige psykiske lidelser fra akuttpsykiatri og psykiatrisk poliklinikk, samt har jobbet i habiliteringstjenesten for barn og unge. Kildahl har doktorgrad med tema utredning av post-traumatisk stresslidelse hos voksne med autisme og utviklingshemming, er involvert i flere forskningsprosjekter og har skrevet en rekke fagartikler og flere bokkapitler. Foruten å være tilknyttet NKUP jobber Kildahl som psykolog ved poliklinikken ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/ autisme, og er tilknyttet NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

Her finner du artikler av Arvid Nikolai Kildahl og prosjekter han deltar i.  

Hanne Kari Fossum, kommunikasjonsrådgiver

Fossum har en master i industriell økonomi og senere journalistutdannelse. Hun har 13 års erfaring som programleder, journalist og produsent i NRK med spesialfeltene forskning, helse og vitenskap. Hun har også erfaring fra medieanalyse i medieovervåkingsselskapet Retriever.​

​ 


 


 

Tilbake til NKUP

Fant du det du lette etter?