Ansatte i kompetansetjenesten

Nasjonal kompetansesenter for utviklingshemning og psykisk helse har fem ansatte på heltid/deltid.

Ellen Kathrine Munkhaugen, leder

Munkhaugen har mange års erfaring fra feltet autismespekterforstyrrelser og kommer fra stillingen som seksjonsleder regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst. I 2019 disputerte hun med en doktoravhandling om skolevegringsatferd hos elever med autismespekterforstyrrelse.

 

Trine Lise Bakken, fag- og forskningsleder

Bakken er cand.san./spesialsykepleier og klinisk forsker ved Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme (PUA), og førsteamanuensis ved OsloMet. Hun har en doktorgrad som omfatter indikatorer på schizofrene psykoser, og kommunikasjon med mennesker med autisme, utviklingshemning og schizofreni.

 

Kjersti Karlsen, fagkonsulent

Karlsen er psykologspesialist med klinisk fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Hun har bred erfaring i arbeid med barn og ungdom, blant annet normalutvikling, psykisk utviklingshemning og psykoser. Hun har arbeidet innen rusfeltet, med autisme, nevropsykologi og har erfaring med barnevern. De siste 12 årene har hun arbeidet med psykoser hos unge, i sengepost og ved TIPS Sør-Øst (kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser).

 

Camilla Hauge, sekretær/merkantile tjenester

Hauge har flere års erfaring som helsesekretær i Helse Sør-Øst. I tillegg til stillingen i NKUP er hun sekretær for poliklinisk avdeling ved Regional seksjon utviklingshemning/autisme.

 

Hanne Kari Fossum, kommunikasjonsrådgiver

Fossum har 13 års erfaring som journalist i NRK med spesialfeltene forskning og helse. Hun har også erfaring fra medieanalyse i medieovervåkingsselskapet Retriever.

 Tilbake til NKUP

Fant du det du lette etter?