HELSENORGE

Handlingsplan

Hovedfokus for kompetansetjenesten skal være å formidle og bygge opp kompetanse, samt bidra til at det utarbeides handlingsplan for kompetansespredning og implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. 

Sentrale oppgaver for kompetansetjenesten:

  • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til spesialisthelsetjenesten
  • Bidra i relevant undervisning
  • Bidra til forskning
  • Initiering og drift av fagnettverk
  • Samarbeid med universiteter og høgskoler for å tilrettelegge for utdanningsløp innen kompetanseområdet ved behov

Kompetansetjenesten ledes av Ellen Kathrine Munkhaugen.

Tilbake til NKUP

Fant du det du lette etter?