HELSENORGE

Handlingsplan

Hovedfokus for kompetansetjenesten skal være å formidle og bygge opp kompetanse, samt bidra til at det utarbeides handlingsplan for kompetansespredning og implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. 

Sentrale oppgaver for kompetansetjenesten:

  • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til spesialisthelsetjenesten.
  • Bidra i relevant undervisning.
  • Bidra til forskning og etablering av forskernettverk.
  • Initiering og drift av fagnettverk.
  • Samarbeid med universiteter og høgskoler for å tilrettelegge for utdanningsløp innen kompetanseområdet ved behov.

Kompetansetjenesten ledes av Ellen Kathrine Munkhaugen.

Tilbake til NKUP

Fant du det du lette etter?