HELSENORGE

Handlingsplan

Hovedfokus for kompetansetjenesten skal være å formidle og bygge opp kompetanse, samt bidra til at det utarbeides handlingsplan for kompetansespredning og implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. 

Sentrale oppgaver for kompetansetjenesten​

  • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til spesialisthelsetjenesten
  • Bidra i relevant undervisning
  • Bidra til forskning
  • Initiering og drift av fagnettverk
  • Samarbeid med universiteter og høgskoler for å tilrettelegge for utdanningsløp innen kompetanseområdet ved behov

NKUP skal gjennom kunnskapsformidling, kompetanseheving og ved å belyse problemstillinger relevante for spesialisthelsetjenester bidra til økt kvalitet og et mer likeverdig tjenestetilbud til pasienter med utviklingshemming og/eller autisme fra 16 års alder i hele Norge​.

For detaljer, se vår kompetansespredningsplan: 


Fant du det du lette etter?